Šperos.lt > Psichologija
A. Gučas "Psichologijos raida Lietuvoje"Alfonso Gučo knygos "Psichologijos raida Lietuvoje" konspektas. Evoliucionizmo ir materializmo plitimas. Individualios psichikos vystymosi klausimai. Evoliucionistinės psichologijos poveikis pedagogikai. Nesutarimai XX amžiaus pradžios idealistinėje psichologijoje sąmonės klausimu. Vydūno pažiūros sąmonės klausimu ir jų kritika. Bytauto kritiškas požiūris į Vunto sąmonės koncepciją. Materialistinė mintis sąmonės klausimu po 1905–1907 metų. Eksperimentinis psichologijos problemų gvildenimas XX amžiaus pradžioje. Vunto reikalavimų psichologiniam eksperimentui kritika. Reakcijų latentinio laiko tyrimai ir iš jų kilusi suvokimo fiziškumo problema. Judėjimo suvokimo teorijų kritika. Individualių psichologinių skirtumų problema. Vaiko psichologija ir jos įtaka sprendžiant mokymo ir auklėjimo klausimus. Periodinės mokytojų spaudos požiūris į psichologinio tyrimo metodus. Vaiko psichikos prigimties problema. Mokymo ir auklėjimo klausimų svarstymas. Ryšium su vaiko psichikos ypatumų pažinimu. Vaiko psichologijos įtaka diskusijai vadovėlių klausimu. Skaityti daugiau
Alkoholio įtaka žmoguiĮvadas. Alkoholis. Nepilnamečių girtavimas. Alkoholio gamyba – pelningas verslas. Alkoholizmas – liga. Priežastys skatinančios vartoti alkoholį. Išvados. Skaityti daugiau
Alkoholizmo problema šeimojeĮvadas. Alkoholizmo požymiai. Penkios alkoholizmo stadijos. Kuo skiriasi alkoholikas ir girtuoklis? Geriantys tėvai. Alkoholio poveikis gemalui. Vaikas patiria daugybę negerų jausmų, susijusių su vieno ar abiejų tėvų išgėrinėjimu. Suaugęs alkoholikų vaikas. Patarimai šeimai, kurioje yra priklausomas nuo alkoholio žmogus. Į ką mokytojas turėtų atkreipti dėmesį! Išvados. Skaityti daugiau
Anomali psichologijaKas yra anomalus elgesys? Anomalaus elgesio gėda. Prisitaikantis ir blogai prisitaikantis elgesys. Neprisitaikėlišką elgesį palyginant su nukrypusių nuo normos elgesiu. Pažeidžiamumas, sugebėjimas greitai atkurti/atgauti fizines ir dvasines jėgas ir susidorojimas. Blogai prisitaikančio elgesio epidemiologija. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Ar galima bausti vaikus?Įvadas. Kam reikalingos bausmės. Skatinimai ir bausmės šeimoje. Bausmė su nemaloniais padariniais. Bausmių padariniai. Patarimai tėvams. Išvados. Skaityti daugiau
Ar religija gelbsti (ir kaip) ar kenkia psichinės ligos atveju?Įvadas. Ar religija gali išgelbėti nuo depresijos? Šventųjų apsireiškimai – religingo žmogaus psichozės padarinys? Išvados. Skaityti daugiau
Ar stresas yra emocijų dalis?Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti ar stresas yra emocijų dalis. Streso samprata. Istorija. Šiuolaikinis požiūris. Streso rūšys. Streso priežastys. Stresoriaus supratimas. Stresorių klasifikacija. Reakcijos į stresą. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybė, kuria aš žaviuosiĮžanga. Interviu su Nijole Navickiene. Pasirinkto asmens pristatymas. Biografija. Šeima. Darbinė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichinių savybių tyrimasAsmenybė. Nesančio gyvūno piešimo metodikos tyrimo rezultatai. Išvados. Tiriamųjų elgesys (savijauta) ir išvaizda tyrimo metu ir į gautus rezultatus. Projekcinė tyrimo metodika psichologinėje literatūroje. Skaityti daugiau
Asmenybės psichopatologijaĮvadas. Psichikos sutrikimų samprata. Psichikos sutrikimų klasifikacija. Suvokimo ir pojūčio sutrikimai. Mąstymo sutrikimai. Emocijų sutrikimai. Potraukių sutrikimai. Šizofrenija. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Asmenybės savianalizė (2)Darbo autoriaus savianalizė. Vertybės. Charakteris. Vaidmenys. Skaityti daugiau
AtleidimasAtleidimas. Kliūtys, trukdančios atsiriboti nuo pagiežos. Atleisti - tai nereiškia atsisakyti savo teisių. Suprasti- tai geriau pažinti kito praeitį. Mintys. Skaityti daugiau
Atmintis ir jos lavinimas (2)Įžanga. Kaip veikia mūsų atmintis. Užsirašinėjimas ir minčių žymėjimas. Vaizduotė ir asociacijos. Kaip padėti atminčiai. Skaityti daugiau
B. McFarlan "Kalbėk paprastai ir suprantamai"Bill McFarlan knygos "Kalbėk paprastai ir suprantamai" pristatymas. Įvadas. Atsikratykite bagažo ir kalbėkite aiškiai. Liaukitės neigę. Būkite principingi ką nors sakydami. Kaip išlikti Luizianos greitkelyje. "Atsiprašau" – sunkiausias žodis. Geriau karti tiesa, nei saldus melas. Teigiamai vertinkite save. Kalbėkite apie save teigiamai. Taip, ne ir nežinau. Būkite atidūs ir supratingi. Kad suprastumėte, pirmiausiai klausykitės. 12 55, 38, ir 7 procentai. Atkreipkite dėmesį į juos. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmių įtaka vaiko elgesiui ir jo asmenybės vystymuisiĮvadas. Fizinių bausmių įtaka vaiko raidai. Fizinėmis bausmėmis baudžiamų vaikų psichosocialinio vystymosi ypatumai. Gyvenimo patirties inscenizacijos. Socialinės adaptacijos sunkumai. Žodinės bausmės. Šeimos įtaka vaiko asmenybės raidai ir socialiniam prisitaikymui. Kaip nustatyti vaiko elgesio ribas. Patarimai tėvams. Išvados. Skaityti daugiau
Bendraamžių tarpininkavimas valdant konfliktus mokyklojeMokinys tarpininkas (mediatorius). Mokinių tarpininkavimas (mediacija). Bendraamžių tarpininkavimo projektai. Pagrindinės mokinių tarpininkavimo funkcijos. Bendraamžių tarpininkavimo organizavimas mokykloje. Moksleivių atranka. Moksleivių parengimas dalyvavimui programoje. Mokinio tarpininkavimo žingsniai. Informavimas apie mokinių patikėtinius. Suaugusiųjų dalyvavimas bendraamžių palaikymo programoje. Parama ir palaikymas moksleivių patikėtiniams. Programos vykdymo eiga ir stebėjimas. BTP programų efektyvumas. Skaityti daugiau
Bendravimas (12)Teorinės medžiagos apie bendravimą analizė. Lentelė: Aspektai, kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Argumentai (savais žodžiais). Įrodanti citata iš literatūros šaltinio. Pavyzdys. Įrodantis pavyzdys. Kaip elgtis su pacientu šioje situacijoje. Nežodinis bendravimas. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno sudėjimas. Prisilietimas. Asmeninė erdvė. Balso tonas. Apranga. Kubler-Ross knygos dalies analizė. Autorės Kubler – Ross interpretacija, kaip ji vertina situaciją. Kokie sergančio žmogaus poreikiai? Kurią adaptacijos mirčiai stadiją išgyvena pacientas? Apie ką autorė (arba medicinos personalo darbuotojai) kalba su sergančiu žmogumi? Kelios formulotės rodančios, kad bendravimas su sergančiu žmogumi yra empatiškas. Pacientas, kuriam amputuota koja (pagal Kubler – Ross) praeis susitaikymo su netektimi stadijos. Kaip bendrauti su pacientu (pagal Kubler – Ross), kuris išgyvena netektį. Skaityti daugiau
Bendroji ir diferencinė psichologijaPsichologija. Psichika. Sąmonės būsenos. Psichoanalizė. Gynybos mechanizmai. Froido raidos teorija. Humanistinė teorija. Gestalt psichologija. Kognityvinė teorija. Biheiviorizmas. Psichologijos tyrimo strategijos ir metodai. Pažinimo procesai. Dėmesio funkcijos. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Dėmesio skirtumai. Jutimas ir suvokimas. Suvokimo ypatybės. Suvokimo iliuzijos. Atmintis. Individualūs atminties skirtumai. Mąstymas. Mąstymo operacijos. Mąstymo struktūra. Mąstymas kaip uždavinio sprendimas. Mąstymo ypatybės. Vaizduotė. Individualūs vaizduotės skirtumai. Emocijos ir jausmai. Jausmų funkcijos. Jausmų rūšys. Aukštesnieji jausmai. Skaityti daugiau
Bendroji ir diferencinė psichologija (2)Psichologija – mokslas apie psichikos reiškinius. Psichologijos samprata. Psichologijos šakos, ryšiai su kitais mokslais. Psichologijos kryptys: psichoanalizė, geštalpsichologija; biheviorizmas, humanistinė ir kognityvinė psichologija. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir savimonė, pasąmonė. Psichika ir smegenys. Didžiųjų pusrutulių specializacija. Psichologijos metodai. Tyrimo strategijos, technikos ir metodikos. Specifiniai diferencinės, raidos, pedagogikos, socialinės psichologijos tyrimo metodai. Pažinimo psichologija. Pojūčių rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezijos. Suvokimo savybės. Suvokimo rūšys. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Suvokimo iliuzijos. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Vaizdinė, emocinė, verbalinė, motorinė atmintis. Atminties procesai: įsiminimas, saugojimas ir užmiršimas, atsiminimas. Vaizdinis, žodinis – abstraktus ir mišrus atminties tipai. Atminties lavinimo galimybės. Mąstymo ir jutiminio pažinimo ryšys ir sąveika. Mąstymo ir kalbos santykis. Mąstymo lygiai: ikisąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Veiksminis, vaizdinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji. Vaizduotė ir emocijos. Vaizdinių kūrimo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys, funkcijos: atrankos, fono slopinimas ir kontrolė. Dėmesio veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Individualūs dėmesio skirtumai. Emocijos ir jausmai. Emocijų funkcijos: signalinė, mobilizacinė, reguliacinė, komunikacinė. Emocijų modalumas. Verbalinė ir neverbalinė emocijų raiška. Išgyvenimų formos: emocinis tonas, nuotaikos, afektai, aistros, stresas ir frustracija. Jausmų rūšys. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė. Motyvacija. Poreikis, motyvas, motyvacija. Poreikių rūšys ir hierarchija. Įsisąmoninti motyvai: interesai, įsitikinimai, vertybės, gyvenimo tikslai. Neįsisąmoninti motyvai: potraukiai, aspiracijos, nuostatos. Išorinė ir vidinė motyvacija. Psichologinis temperamento apibūdinimas. Morfologinės (somatinės) savybės ir temperamentas (Pavlovo, Kremerio, Šeldono tipologija). Temperamento savybės ir tipai. Charakterio bruožai. Charakterio tipai. Charakterio akcentuacijos. Sugebėjimų struktūra, jų matavimo ir nustatymo problema. Intelekto samprata. Intelekto rūšys. Intelektą įtakojantys veiksniai. Skaityti daugiau
Bendroji ir diferencinė psichologija (3)Psichologijos objektas ir dalykas. Psichologijos šakos. Bihevioristinė psichologija. Geštaltinė psichologija. Psichoanalitinė psichologija. Humanistinė psichologija. Kognityvinė psichologija. Psichologijos raida. Psichologijos raida Lietuvoje. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Biologiniai psichologijos pagrindai. Psichika ir smegenys. Sąlyginis refleksas. Psichikos raida. Psichikos filogenezė ir ontogenezė. Ontogenetinė psichikos raida. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir savimonė, pasąmonė. Žmogaus psichika. Psichika. Psichikos procesai. Psichinės būsenos. Psichinės savybės. Pasąmonė. Sąmonė. Savimonė. Miegas. Sapnai. Froidas. Meditacija. Hipnozė. Pakitusios sąmonės būsenos. Depresantai. Alkoholis. Haliucinogenai. Psichologiniai tyrimo metodai. Duomenų rinkimo būdai. Šiuolaikinių tyrimų taktikos ir strategijos. Asmenybės psichologija. Asmenybės samprata, struktūra. Asmenybė, individas, individualybė. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė. Asmenybės teorijos. Asmenybės teorija pagal Lietuvos pedagogą L. Jovaišą. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Id, Ego ir Superego. Analitinė psichologija (C. Jungas). Asmenybės struktūra. Asmeninė pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Archetipas. Asmenybės tipologija. Asmenybės vystymasis. Asmenybės bruožų teorija (G. Allport, R. Cattell, H. Eysenk). Socialinė- kognityvinė teorija (A. Bandura) Humanistinė teorija (A. Maslow, C. Rogers) Motyvacijos samprata, motyvų rūšys. Poreikių rūšys ir hierarchija. Emocijų samprata. Emocijų funkcijos. Pagrindinės emocijas aiškinančios teorijos. Emocijų išraiška. Emocinių reiškinių klasifikacijos problema. Temperamentas. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Pavlovo, Krečmerio, Šeldono temperamento tipologija. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Asmenybių tipai pagal Krečmerį. Charakteris, jo bruožai. Charakterio formavimąsi įtakojantys veiksniai. Charakterio vientisumas. Charakterio akcentuacijos. Gabumai, sugebėjimai, gebėjimai. Sugebėjimų kokybinė ir kiekybinė charakteristikos. Sugebėjimų rūšys. Sugebėjimų matavimo ir nustatymo problema. Sugebėjimų lavinimo galimybės. Intelekto samprata ir teorijos. Valia. Valios veiksmas ir jo struktūra. Valios procesas ir savybės. Valios ugdymas. Pažintiniai procesai. Jutimas ir pojūčiai, jų rūšys, fiziologiniai pagrindai. Jutimų dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezija. Dėmesys, jo funkcijos. Dėmesio rūšys, ypatybės, veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Išsiblaškymas ir jo rūšys. Individualūs dėmesio skirtumai. Suvokimas. Pagrindiniai suvokimo ypatumai. Suvokimo apercepcija. Suvokimo iliuzijos. Spalvų suvokimas. Suvokimo interpretacija. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Atmintis. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Mąstymo lygiai: ikisąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys, tipai. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Vaizduotės funkcijos. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji. Vaizdinių perdirbimo vaizduotėje būdai. Lyčių (vyrų ir moterų ) psichiniai panašumai ir skirtumai. Psichologiniai ypatumai. Kultūriniai (etniniai, rasiniai) skirtumai. Psichikos sutrikimai. Skaityti daugiau
...