Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija

(537 darbai)

"Aš" vaizdasPowerPoint pristatymas. Aš – vaizdas samprata. Savęs vertinimas. Naivusis realizmas. Vertinimo kriterijai. Socialinis palyginimas. Laiko palyginimai. Dvigubo standarto problema. Aš – kiti asimetrija. Aš vaizdo diferencijavimas (2). Veidrodinis aš. Parodomasis Aš. Aš vaizdo turinys. Aš vaizdo modeliai. Asmenybės identiškumas (2). Grėsmė ir iššūkis identiškumui. Identiškumo krizė. Skaityti daugiau
"Aš" vaizdas (2)Įvadas. Asmeninės pozicijos formavimas (-is). Asmeninės pozicijos parametrai. Egzistencinės asmens pozicijos. Asmens savybės. Išvados. Skaityti daugiau
"Aš" vaizdo vystymosi ypatybėsĮvadas. "Aš" vaizdo apibūdinimas. "Aš" vaizdo vystymosi periodai. Tolesnė "Aš" vaizdo raida. "Aš" esmė. "Aš" koncepcija. Išvados. Skaityti daugiau
"Aš"–vaizdas ir savęs vertinimo problema psichologijoje. Ryšis su elgesiuĮvadas. Aš vaizdo pastovumas. Aš vaizdo formos. Savęs vertinimo problema psichologijoje. Savęs vertinimo specifika. Savimonė. Savęs pervertinimas. Savęs neįvertinimas. Adekvatus savęs vertinimas. Apibendrinimas. Testas. Ar pasitikite savimi? Asmenybės psicho-geometrija. Skaityti daugiau
A. Adler ir A. H. Maslow asmenybių teorijų lyginamoji analizėĮvadas. A. Adler individualioji asmenybės teorija. A. Maslow asmenybės teorija. Laisvė – determinizmas. Racionalumas – iracionalumas. Holizmas – elementalizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė – heterostazė. Pažinumas – nepažinumas. Išvados. Skaityti daugiau
A. Adlerio individualioji asmenybės teorija "Žmogaus pažinimas"Įžanga. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Žmogaus psichika. Socialiniai psichikos gyvenimo aspektai. Vaikas ir visuomenė. Išorinio pasaulio įspūdžiai. Nevisavertiškumo jausmas ir pripažinimo siekis. Pasirengimas gyvenimui. Lyčių santykiai. Broliai ir seserys. Išvados. Skaityti daugiau
Abiturientų patiriamas stresas prieš egzaminus. Streso įtaka egzaminų rezultatamsAbiturientų patiriamas stresas prieš egzaminus ir jo įtaka egzaminų rezultatams. Santrauka. Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti abiturientų patiriamo streso priežastis ir pasekmes egzaminų rezultatams. Literatūros analizė. Įžanga. Streso požymiai. Streso priežastys. Streso rūšys. Streso pasekmės. Kaip reikia valdyti stresą. Egzaminų stresas ir kaip jį įveikti. Kaip gali sau padėti. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedas: anketa (3 psl.) Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Abraham Harold Maslov. Humanistinė psichologijaPowerPoint pristatymas. Pagrindiniai elementai. Motyvacija: poreikių hierarchija. Deficitinė motyvacija ir augimo motyvacija. Save aktualizuojančių žmonių charakteristika. Deficitinis ir metagyvenimo būdai. Metapatologijos. Skaityti daugiau
Agresijos samprata psichologijojeĮvadas. Agresijos kilmė. Agresijos formos. Agresijos priežastys. Žiniasklaidos ir visuomenės įtaka agresyvumui. Išvados. Skaityti daugiau
Agresyvaus elgesio pasireiškimasĮvadas. Agresijos elgesio formos. Agresija. Išvados. Skaityti daugiau
Aizenko temperamento tyrimasLiteratūros apžvalga. Temperamentas ir jo tipai. Žmogaus temperamento įtaka ligų gydymui. Hansas Aizenkas ir jo teorijos. H. Aizenko temperamento tyrimas. Darbo tikslas. Metodika. Rezultatų interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
Alaus vartotojų psichografinis kriterijusApibūdinti alaus vartotojų psichografiniai kriterijai ir išskirtos segmentų grupės. Skaityti daugiau
Alfred Adler ir Gordon Allport. Asmenybės teorijų palyginimas pagal žmogaus prigimtįLaisvė – Determinizmas. Racionalumas – Irracionalumas. Holizmas – Elementarizmas. Konstitucionalizmas – Invairomentalizmas. Kintamumas – Pastovumas. Subjektyvumas – Objektyvumas. Proaktyvumas – Reaktyvumas. Homeostazė – Heterostazė. Pažinumas - Nepažinumas. Atsakymai į papildomus klausimus. Skaityti daugiau
Alkoholizmas (8)Alkoholio poveikis organizmui. Kodėl žmonės geria? Alkoholio poveikis. Jeigu nusprendėte vartoti mažiau alkoholinių gėrimų. Skaityti daugiau
Alkoholizmo problemaĮvadas. Tikslai. Dėstymas. Alkoholio poveikis. Alkoholizmas ir priklausomybė. Alkoholizmo priežastys. Paauglių ir jaunimo priklausomybė nuo alkoholio. Moterys ir alkoholis. Alkoholio sukeliamos komplikacijos. Alkoholizmo pasekmės. Kova su alkoholizmu. Išvados. Skaityti daugiau
AltruizmasĮvadas. Altruizmas – aukščiausias žmoniškumo veiksnys. Altruizmas prasideda nuo vaikystės. Kas skatina altruizmą. Altruizmo priešybė – egoizmas. Altruizmas – žmogaus subrendimo rodiklis. Kaip altruizmas pasireiškia mokykloje. Savanoriška pagalba ir sveikata. Pagalbos psichologija. Pagalbos motyvacija. Teikiančiojo pagalbą pozicijos. Socialinė biologija. Išvados. Skaityti daugiau
Altruizmas (2)Įvadas. Kas tai – altruistinis elgesys. Kas skatina altruizmą. Altruistinio elgesio ugdymas vaikystėje. Altruizmas mokykloje. Altruistiškų jaunuolių bruožai. Pagalbos psichologija. Pagalba kitam žmogui. Išvados. Skaityti daugiau
Anoreksija ir bulimija (2)Esė anoreksijos ir bulimijos tema. Rizikos grupės. Faktoriai. Anoreksijos komplikacijos. Skaityti daugiau
Ar gali žmogus pakeisti savo likimą?Filosofijos esė tema ar gali žmogus pakeisti likimą. Likimas. Žmogaus elgesys. Gamtos ir socialiniai dėsniai. Skaityti daugiau
AsmenybėAsmenybės samprata psichologijoje. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
...