Šperos.lt > Psichologija > Organizacinė psichologija
Organizacinė psichologija

(115 darbai)

Asmeninės karjeros planavimas ir vystymas: AB "Panevėžio statybos trestas"Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti asmeninės karjeros planavimo ir vystymo problemas. Asmeninė karjera. Karjeros planavimas ir vystymas. Asmeninės karjeros planavimas. Karjeros planavimo etapai. Savęs pažinimas ir įvertinimas. Galimybių tyrinėjimas ir numatymas. Tikslų nustatymas. Individualių karjeros tikslų parengimas. Asmeninės karjeros vystymas. Asmeninės karjeros problemos. Moterų ir vyrų elgesys siekiant karjeros. Asmeninės karjeros planavimo ir vystymo AB "Panevėžio statybos trestas" organizacijoje problemų tyrimas. Tiriamosios įmonės veiklos pristatymas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendradarbiavimo su darbuotojais psichologiniai aspektaiDarbuotojo kaip asmenybės pažinimas. Psichologinis klimatas. Pasitenkinimas darbu. Darbas ir bendravimas grupėje. Vadovavimo stiliaus įtaka. Kritika. Konfliktai. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Bendradarbių informavimo psichologijaĮvadas. Tarpasmeninė informavimo sistema. Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti. Emocijos. Neverbalinė (nežodinė) komunikacija. Nepasitikėjimas. Informavimas organizacijos viduje. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformalioji komunikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko profesinėje veiklojeĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarbą vadybininko profesinėje veikloje. Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko veikloje. Bendravimas. Bendravimo aspektai.Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Bendravimo svarba vadybininko profesinėje veikloje. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovo kalba. Vieša kalba. Bendravimas grupėse. Derybos. Sėkmingo bendravimo aspektai vadybininko veikloje. Sėkmingesnis bendravimas. Gerų vadovų asmenybės savybės. Sėkmingas bendravimas grupėse. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko profesinėje veikloje (2)Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti bendravimo (komunikacijos) svarbą vadybininko profesinėje veikloje. Vadybos samprata. Bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Manipuliacija. Kalba. Vieša kalba. Klausymas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo subtilybėsĮvadas. Bendravimas. Bendravimo sąvokos ir funkcijos. Bendravimo lygiai ir būdai. Bendravimo proceso kliūtys ir efektyvumo didinimas. Verbalinė komunikacija: žodinė ir rašytinė. Neverbalinė komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Kultūros poveikis bendravimui. Išvados. Skaityti daugiau
Darbinės aplinkos žmonių bendravimasAr mes mokame gyventi vieni su kitais? Situacijos analizė. Problemų priežastys. Konflikto sprendimas. Skaityti daugiau
Darbo motyvacijos teorijos. Jų taikymas LietuvojePowerPoint pristatymas. Motyvacija. Žmogaus motyvaciją veikiantys kintamieji. Kai kurie individo kintamieji, darantys poveikį motyvacijai. Kai kurie aplinkos kintamieji, darantys poveikį motyvacijai. Motyvacijos teorijos. Maslow poreikių hierarchijos teorija. F. Herzbergas dviejų veiksnių teorija. K. Alderfer ERG teorija. D.C.McClelland poreikių teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Kaip veikia motyvacijos teorijos Lietuvoje? Skaityti daugiau
Darbo psichologijaĮvadas. Darbo psichologijos istorija. Žmonės darbe. Darbo analizė. Personalo atranka. Prognostinis požiūris. Konstruktyvistinis požiūris. Verbavimo ir atrankos procesas. Atrankos metodai ir būdai. Mokymas. Darbo atlikimo vertinimas. Darbo atlikimo rodiklių rangavimas. Vertinimas pagal rezultatus. Socialinis ir motyvacinis vertinimo kontekstas. Darbinis stresas ir sveikata. Darbinis stresas kaip socialinė problema. Darbinis stresas kaip procesas. Organizacijos darbe. Lyderystė ir vadyba. Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. "Didžiojo žmogaus" požiūris. Darbo motyvacija. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbuĮvadas. Literatūros apžvalga. Sąvokų samprata. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Maslow poreikių hierarchija. D.C.McClelland poreikių teorija. F.Herzberg dviejų veiksnių teorija. Proceso teorijos. V.Vroom’o lūkesčių teorija. Teisingumo motyvacijos teorija. E.Lawler – L.Porter modelis. Darbuotojo motyvavimas. Tyrimas. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai, hipotezės. Tiriamieji ir tyrimo eiga. Tyrimo išvados. Rezultatų aptarimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
DerybosDerybos. Efektyvių derybų principai. Pasirengimas deryboms. Darbinės medžiagos rengimas. Derybų partnerių tipai. Derybų pradžia. Derybų eiga. Klausimai pašnekovui. Argumentavimas. Derybų pabaiga. Skaityti daugiau
Derybos ir konfliktų valdymas dalykinėje aplinkojeĮvadas. Konfliktų valdymas. Konfliktų rūšys. Konflikto raidos pakopos. "Teisingas" konfliktavimas. Konfliktų sprendimas. Derybų valdymas. Pasirengimas deryboms. Derybų eiga. Argumentavimo būdai. Argumentavimo taktika. Derybų pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Derybų psichologiniai aspektaiDerybos. Efektyvių derybų principas. Pasirengimas deryboms. Derybų vedimas. Derybų pradžia. Psichologinis derybų klimatas. Derybų eiga. Klausimai pašnekovui. Informacijos perdavimas. Argumentavimas. Argumentavimo tikslai. Argumentavimo taktika. Derybų pabaiga. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Elgesys su "ypatingais" žmonėmisParengta remiantis H. Rodžerso knyga " Vienos skrybėlės principas". " Ypatingi" žmonės. Misteriai Tirados. Sunkiai sukalbamas vadovas. Sunkiai sukalbamas pavaldinys. Problemų apniktieji. Viską darantys paskutinę dieną. Skaityti daugiau
Formalios ir neformalios organizacijos, jų priklausomybė nuo aplinkos. Neformalių organizacijų ypatumai kariuomenėjeĮvadas. Formalios ir neformalios organizacijos (grupės). Individo asmenybė ir grupė. Organizacijų (grupių) rūšys. Neformalių organizacijų (grupių) priklausomybė nuo aplinkos. Neformalių organizacijų ypatumai kariuomenėje. Neformalių organizacijų susikūrimo kariuomenėje galimybės. Neformalių organizacijų valdymas ir jų efektyvumo didinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Grupės ir komandos organizacijojeĮvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas – aprašyti grupių ir komandų vietą šiuolaikinėje organizacijoje. Darbo uždaviniai. Grupės samprata. Grupių rūšys. Grupių vystymasis. Grupės tarpusavio santykiai. Konformizmas grupėje. Darbas grupėse. Darbo grupėse organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Grupės organizacijoje: grupės ir grupinių sprendimų priėmimasĮvadas. Tikslas – išanalizuoti grupes kaip organizacinės elgsenos elementą. Grupių apibrėžimas ir skirstymas. Grupių skirstymas. Grupių susidarymo priežastys. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupinio elgesio ypatybės. Išvados. Grupiniai sprendimai. Grupinio ir individualaus sprendimų. palyginimas. Grupinis sprendimų priėmimas. Grupinis mąstymas ir grupinis pokytis. Grupinių sprendimų parengimo būdai. Apibendrinimas. Praktinė taikomoji dalis. Problemos sprendimas, naudojant Šešių skrybėlių metodą. B. Dyck problemos sprendimas Šešių skrybėlių metodu. Individualaus ir kolektyvinio sprendimo procesų rezultatų palyginimas (seminaro užduotis). Apibendrinimas. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Grupės valdymasĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius grupių susidarymo principus, bei gaires kaip turėtų būti valdoma grupė , kuri padėtų sėkmingam įmonės tikslų siekimui. Grupės. Darbo grupės. Grupių tikslai. Vadovo vaidmuo grupėje. Grupių ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Grupių konfliktaiGrupių konfliktai. Realios ir sąlyginės grupės. Makro ir mikrogrupės. Formalios ir neformalios grupės. Konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų prevencija. Konflikto pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Heterogeniškumo apraiškos jūsų grupėjeTendencijos. Problematika. Tradicinių ir netradicinių studentų bruožai. "Netradicinio studento" apibrėžtis. Kognityvinių stilių įvairovė. Mokymosi būdai ir stiliai. Grupės organizacijos lygmenys. Skaityti daugiau
...