Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Psichologija>Raidos psichologija

Raidos psichologija (231 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1-3 metų vaiko stebėjimas

  Tiriamasis darbas. Vaiko stebėjimas apie 20 min. Tiriamasis. Tyrimo vieta. Tyrimo laikas. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Raidos psichologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2005-10-16
 • 3 – 4 metų amžiaus vaikų savęs vertinimo ypatumai

  Įvadas. 3 – 4 amžiaus vaikų savęs vertinimas. Teoriniai teiginiai. Tyrimo hipotezė ir uždaviniai. Tyrimo metodikos. Tyrimo eiga. Rezultatų apibendrinimas. Individualaus darbo kriterijai. Išvados. Priedas (anketa vaikams).
  Raidos psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-03-29
 • 4,5-5 metų vaiko kalbos ypatybės

  Įvadas. 4,5-5 metų vaiko kalbos savitumas. Išvados.
  Raidos psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-03-17
 • 6-7 metų vaiko socialinės kompetencijos tyrimas

  Vaiko 6 – 7 metų tyrimas. Socialinė kompetencija. Tyrimo objektas. Tiriamojo amžius. Tyrimo tikslai. Tyrimo eiga. Savivokos tyrimo užduotys. Bendravimas su draugais. Adaptyvumas. Išvados. Priešmokyklinio ugdymo priemonių aprašas priemonės socialinei kompetencijai ugdyti.
  Raidos psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • 6–12 mėnesių kūdikio aplinkos pažinimas ranka

  Įvadas. Kūdikio pažintinė raida įvairių ugdymo krypčių atstovų akimis. Žaidimo samprata, raida, struktūra ir uždaviniai. Vaiko valios vystymosi bruožai. Veiksmas ir efektas. Žaidimas ir laikas. Žaidimo reikšmė vaiko vystymuisi. Žaidimas svarbiausia kūdikio veikla ir pažinimo būdas. 6 – 12mėn. kūdikio pažintinė raida. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka ypatumai. Tyrimo metodika. 6 – 12mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka tyrimo rezultatai. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka lyginamoji analizė. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka naujų veiksmų pasirinkimo lyginamoji analizė. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka žaislų pasirinkimo analizė. Išvados. Priedai.
  Raidos psichologija, diplominis darbas(29 puslapiai)
  2007-10-10
 • A. Maslou – asmenybės teorija

  Įžanga. Keturios asmenybės tyrimo kryptys. Humanistinė kryptis. A. Maslou teorija. A. Maslou bendramintis R. K. Rodžersas. Humanistinės krypties tęsėjai. Kas prikišama humanistinei krypčiai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-29
 • A. Maslow poreikių hierarchijos teorija

  Žmogaus poreikiai. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. A. Maslow (Maslou) poreikių hierarchijos teorija. Poreikių patenkinimas organizacijoje. A. Maslou teorijos palyginimas su Alderfer ir Herzberg teorijomis. A. Maslou teorijos privalumai ir trūkumai.
  Raidos psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-10-17
 • Adaptacija vaikystėje

  Įvadas. Psichologinis požiūris į adaptaciją. Adaptacijos eiga. Vaiko adaptacijos ypatumai. Adaptacijos trukmė. Fiziologinės adaptacinės fazės. Išvados.
  Raidos psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-09
 • Agresyvumas vaikystėje

  Įvadas. Agresijos samprata bei pasireiškimo formos. Agresyvumo teorijos. Agresijos kitimas vaiko raidos procese. Agresija ir lytis. Agresyvaus elgesio priežastys. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-09-21
 • Akceleracijos problematika

  Įvadas. Paauglystės laikotarpis. Būdingiausi bruožai. Akceleracija. Akceleracijos sąvoka. Akceleracijos priežasčių teorijos ir jų kritika. Akceleracijos įtaka vaikui paauglystės laikotarpyje. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Amžiaus tarpsniai: nuo kūdikystės iki mokyklinio amžiaus

  Psichologijos pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. Amžiaus tarpsnių periodizacija. Kūdikystė. Ikiprieraišumo fazė. Prieraišumo atsiradimo fazė. Susiformavusio prieraišumo fazė. Tikslingos partnerystės fazė. Vaikystė. Ankstyvoji vaikystė. Kalbos raida. J. Piaget raidos stadijos. Pirmoji vaikystė. Žaidimai. Loginis mąstymas ikimokykliniame amžiuje. Vaikų piešimo gebėjimų raida. Moralės raida. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-22
 • Amžiaus tarpsnių ir individualumo problema

  Įvadas. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Amžiaus tarpsnių periodizacija ir charakteristika. Pagrindiniai amžiaus tarpsniai. Individualios mokinių savybės ir bruožai. Konformizmo sąvoka. Išvados.
  Raidos psichologija, namų darbas(15 puslapių)
  2007-12-16
 • Amžiaus tarpsnių periodizacija. Vidurinioji vaikystė ir paauglystė

  Įvadas. Vidurinė vaikystė. Išvados. Paauglystė. Išvados.
  Raidos psichologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-27
 • Amžiaus tarpsnių psichologija

  Psichinę raidą lemiantys veiksniai. Raidos stadijos. Prenatalinė stadija. Gimimas (natalinė stadija). Kūdikystė. Kūdikio elgesio ypatumai. Vaikystė. Analinė stadija. Kalbos formavimasis. Konfliktas su aplinka. Falinė stadija. Jaunesnysis mokyklinis amžius. Nuo pirmųjų metų mokykloje iki 11 – 13 metų. Paauglystė. Jaunystė. Branda. Darbas. Bedarbystė. Senatvė. Mirtis. Įvadas.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2008-04-03
 • Amžiaus tarpsnių psichologinės charakteristikos

  Ankstyvoji vaikystė. Fizinės raidos ypatumai (fizinės sveikatos ypatybės). Pažintinės raidos ypatybės (protiniai sugebėjimai). Psichosocialinės raidos pagrindiniai ypatumai. Asmenybės brandos kriterijai. Brandos amžiaus tarpsnis. Fizinės raidos ypatumai (fizinės sveikatos ypatybės). Pažintinės raidos ypatybės (protiniai sugebėjimai). Psichosocialinės raidos pagrindiniai ypatumai. Asmenybės brandos kriterijai.
  Raidos psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-02-23
 • Ankstyvas lytinis gyvenimas: priežastys ir pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Paauglystė. Paauglystės ypatumai. Paauglystė ir paaugliai. Lytiniai santykiai. Priežastys. Štai keletas klausimų, kuriais norėtų padiskutuoti dauguma vaikų.
  Raidos psichologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-20
 • Ankstyvoji branda

  Raida. Žmogaus gyvenimo raida. Gyvenimo raidos periodai (pagal Gabbard, 1995). Žmogaus amžiaus periodizacijos schema (pagal Tkačenko ir kt., 1994). Ankstyvoji branda. Vedybos. Tėvystė (vaikų gimdymas). Darbas. Gyvenimo stiliaus paieška.
  Raidos psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-11
 • Ankstyvojo amžiaus vaiko kalbos raidos ypatumai

  Vaiko kalbos raidos ypatumai nuo 0 iki 3 metų. Lentelė. Amžiaus tarpsnis. Vaiko kalbinė raiška. Tėvų, pedagogų ar globėjų veiksena. Bendravimas su artimaisiais. Buvimo garsai. Lialiavimas. Čiauškėjimas. Atskiri žodžiai. Prieraišumas. Emocijos. Mėgdžiojimas. Savarankiškumas ir kontrolė. Pirmieji žodžiai. Tikroji kalba. Knygos. Savasis "Aš". Bendradarbiavimas. Savikontrolė. Žaidimas su bendraamžiais. Tikslesnė tartis. Kalbos taisyklės. Žodžių prasmė. Žodis padeda susikalbėti.
  Raidos psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-05-26
 • Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba ir mąstymas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalba ir mąstymas

  Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba ir mąstymas. Įvadas. Klausimai pokalbyje. Analizė. Apibendrinimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalba ir mąstymas. Įvadas. Analizė. Apibendrinimas.
  Raidos psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų psichomotorinės raidos rizikos veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Problemos mokslinis ir praktinis aktualumas. Tyrimo objektas. Tikslas: Išsiaiškinti priešmokyklinio amžiaus vaikų (4-5 metų) ir ikimokyklinio amžiaus vaikų (6-7) laikyseną ir ankstyvosios reabilitacijos lankomumą pirmaisiais gyvenimo metais. Uždaviniai. Tyrimo metodai. Dalyviai. Tyrimo rezultatai: Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų laikysenos vertinimo rezultatai. Tyrimo rezultatai: Tėvų anketinės apklausos rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Raidos psichologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-04-08
Puslapyje rodyti po