Šperos.lt > Šperos.lt privatumo politika
Šperos.lt privatumo politika


Privatumo politika – tai šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis svetaine SPEROS.lt (toliau tekste Svetainė, (duomenų valdytojas)) bei užsakant Svetainėje teikiamas paslaugas

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.


Registruodamiesi interneto Svetainėje Jūs patikite Svetainės administratoriui savo asmens duomenis ir suteikiate  teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir www.speros taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).


Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją apie tai, kokius Jūsų duomenis  renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.


Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.Privatumo politika yra sudaryta vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei Reglamento – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679 nuostatomis.


Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės vartotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.


Visi vartotojai, lankydamiesi svetainėje ar užsisakydami atitinkamas Paslaugas yra laikomi, kad yra susipažinę su Privatumo politika.


Išreikšdama savo tvirtą nuostatą apsaugoti savo klientų privatumą, Svetainė žemiau viešai skelbia Svetainėje naudojamus informacijos rinkimo ir saugojimo metodus.


Duomenų privatumą užtikrinančios technologijos yra įgyvendinamos jau ankstyvuosiuose duomenų tvarkymo operacijų rengimo etapuose. Norėdami įgyvendinti pritaikytąją duomenų apsaugą, esame įdiegę tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų apsaugos principams įgyvendinti.

Svetainė užtikrina, kad standartizuotai būtų tvarkomi griežtai tik tie duomenys, kurie yra būtini konkrečiam tikslui įgyvendinti. Asmens duomenys šiam tikslui pasiekti yra tvarkomi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu asmens duomenų pagrindu – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

Svetainė (duomenų valdytojas) netvarko jokių papildomų duomenų, nebent duomenų subjektas leidžia duomenų valdytojui tai daryti.

Svetainė (duomenų valdytojas) užtikrina, kad asmens duomenys nebūtų automatiškai viešai skelbiami ir prieinami kitiems, nebent duomenų subjektas nuspręstų šiuos duomenis paviešinti.

Svetainė (duomenų valdytojas) užtikrina, kad duomenų subjektui yra suteikiama galimybė įgyvendinti jam priklausančias teises.

Kai kuriuos duomenis, Jums prisijungiant prie Svetainės, mūsų serveriai surenka automatiškai. Šią informaciją fiksuoja daugelio interneto svetainių serveriai. Tai jūsų IP adresas, naršyklės tipas, operacinė sistema, prisijungimo laikas ir data, internetinio puslapio dalis, kurioje lankėtės, internetinio puslapio iš kurio prisijungėte adresas. Šie duomenys bus naudojami statistikos analizei, siekiant kuo geriau tenkinti jūsų poreikius.

Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi ir šie duomenys – prisijungimo data, akademinis statusas, elektroninio pašto adresas, profilio nuotrauka (prisijungusiems per Facebook ar Google paskyras arba įkėlus savo noru),  miestas (neprivaloma), telefono numeris (neprivaloma), ir kita Paslaugų užsakymo metu nurodyta informacija) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

Svetainėje pateikiamose formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, savo telefono numerį, el. pašto adresą) bei demografinius duomenis (pavyzdžiui, amžių ar lytį). Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, Svetainės atstovams būtinai reikėtų su juo susisiekti. Renkami demografiniai duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant svetainę geriau pritaikyti konkretaus lankytojo poreikiams, demonstruoti specialiai pagal jo poreikius atrinktą turinį. 


Registracija

Registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas. Nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis paslaugomis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

Anketiniai duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas naudotis paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Duomenų tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.


Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų anketinius duomenis?

Pagal Jūsų anketinius duomenis mes svetainėje  sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą svetainės  naudotoją ir kuris suteiks jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje. 

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

 

Svetainėje yra naudojami Slapukai. Norėdami tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuojame, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja neribotą laiką iki Vartotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: email . 

Detali informacija apie slapukus:

 


Slapukas

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Naudojami duomenys

Slapukas - slapukų naudojimo sutikimui

CookieInfoScript

Slapukų naudojimo sutikimas

Sutikus su slapukų naudojimu

Sutikimas

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

session

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Įeinant į puslapį

Unikalus sesijos numeris


 

Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus Slapukus, bet tuomet  dalis Svetainės gali neveikti.

Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Svetainė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.Apie Šperos.lt svetainės lankytojus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Pagal savo pasirašytus duomenų apsaugą apibrėžiančius susitarimus, Šperos.lt darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir Šperos.lt interneto svetainės lankytojus. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Šperos.lt interneto tinklalapio lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.


Svetainė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

- Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;

- Mūsų teisėtas interesas;

- Teisinės prievolės, kylančios iš Svetainės veiklos;


Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa).


Statistikos, rinkos ir klientų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;

Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas.


Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkymo terminas

Iki 12 mėnesių


Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.


Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketas, o svetainės duomenis – naudodamasis Svetaine.


Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos (hosting) ir debesijos paslaugų teikėjai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.


Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.


Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.


Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. 


Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę: 


  • teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius;

  • Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys - teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

  • teisę bet kada atšaukti savo sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui


Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui. 

Pažymime, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.


Esant tam tikroms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tuomet, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.


Norėdami pasinaudoti taisyklėse nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.


Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir/ar ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.


Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.


Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis negu specialiai nurodyta Politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.


Jei dėl Privatumo politikos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu  email ar tiesiog pasinaudoti kontaktų forma.Privatumo politika paskutinį kartą keista 2021-06-21.