Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos laboratoriniai darbai
Psichologijos laboratoriniai darbai

(16 darbai)

Biologiniai psichikos pagrindai: sensorinės sistemos3 laboratoriniai darbai. Literatūros apžvalga. TAU ir KAPPA efektai. Darbo priemonės: rašiklis, medinė lazdelė, sekundometras. Darbo eiga: Tau efekto stebėjimas. KAPPA efekto stebėjimas. Išvados. Prisilietimo lokalizavimas. Darbo tikslas: nustatyti, kaip skiriasi dirgiklio prisilietimo lokalizavimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Dirgiklio lokalizavimas kūno paviršiuje užmerktomis akimis. Darbo tikslas: nustatyti, ar regėjimas turi įtakos odos jautrumui. Išvados. Skaityti daugiau
Biologiniai psichikos pagrindai: sensorinės sistemos (2)3 laboratoriniai darbai. Literatūros apžvalga. Aklosios dėmės skersmens matavimas. Darbo tikslas. Įsitikinti jog egzistuoja akloji dėmė ir išmatuoti jos diapazoną. Darbo išvados. Spalvų skyrimas. Darbo tikslas: nustatyti ar tiriamasis gerai skiria spalvas, ar jis neturi spalvų skyrimo sutrikimų. Išvados. Teksto, atspausdinto be tarpų skaitymas. Darbo tikslas: įvertinti abiejų tekstų skaitymo ypatumus bei paaiškinti, kas nulemia skaitymo greitį, kas lengvina, o kas trukdo. Išvados. Skaityti daugiau
Diskutuojančių žmonių sąveikos mažoje grupėje įvertinimas (R.F. Bales Metodika)Psichologijos metodų (su stebėjimo ir interviu praktikumu) laboratorinis darbas. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ebinhauso (Hermann Ebbinghaus) teorijos tyrimasLiteratūros apžvalga. Darbo tikslas: ištirti Ebenhaus‘o trumpalaikės atminties teoriją. Darbo priemonės: kompiuteris ir speciali programa. Tiriamasis: 20 metų mergina. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ikoninės atminties tyrimasĮvadas. Laboratorinio darbo tikslas – ištirti ikoninę atmintį. Metodika. Tiriamieji: tyrime dalyvavo 21 metų psichologijos studentė, kuri ir yra šio darbo autorė. Rezultatai ir jų analizė. I dalies rezultatai. II dalies rezultatai. III dalies rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Interviu: Poros konfliktai ir jų raidaPsichologijos metodų laboratorinis darbas: Interviu. Poros konfliktai ir jų raida. Įvadas. Metodika. Respondentų aprašymas. Interviu priemonės ir būdai. Interviu eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Interviu su respondente aptarimas. Interviu su respondentu aptarimas. Pateiktų respondentės ir respondento atsakymų palyginimas. Mano įspūdžiai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Odos esteziometrija (2)Literatūros apžvalga. Odos esteziometrija. Darbo tikslas: esteziometrijos būdu nustatyti skirtingų rankos dalių odos erdvinius slenksčius, jų vidurkius. Tiriamasis: mergina 19 metų. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Odos esteziometrija (4)Dirgiklis - jaudinimo potencialas - jaudinimo impulsas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo priemonės. Tiriamasis. 18 metų, moteris. Darbo eiga. Absoliučių slenksčių nustatymas. Skirtuminių slenksčių nustatymas. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Odos esteziometrija. Išvados. Skaityti daugiau
Panumo srities ir horopterio nustatymas bei binokulinės konkurencijos tyrimasĮvadas. Praktikos darbo tikslai: Nustatyti tiriamosios Panumo srities ribas (artimąją ir tolimąją), bei horopterį. Nustatyti, ar kuri nors tiriamosios akis dominuoja kitos atžvilgiu. Jei dominuoja, tai kuri. Metodika. Tiriamieji. Aparatūra. Instrukcija tiriamajai. Darbo eiga. Pirmoji tyrimo dalis: Panumo artimosios, tolimosios srities ribų ir horopterio padėties nustatymas. Antroji tyrimo dalis: Akių konkurencijos tyrimas. Naudotos formulės. Rezultatai. Pirmoji tyrimo dalis: panumo artimosios, tolimosios srities ribų ir horopterio padėties nustatymas. Rezultatų aptarimas. Antroji tyrimo dalis: akių konkurencijos tyrimas. Rezultatų aptarimas. Skaityti daugiau
Poreikių, interesų, mokymosi motyvacijos, savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo tyrimasĮvadas. Tyrimo rezultatai. Poreikių tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti vyraujančius poreikius. Rezultatų sutvarkymas. Interesų tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti mokinių interesus. Rezultatų sutvarkymas. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti tiriamojo savo, kaip mokinio, vaidmens supratimą, požiūrį į mokymąsi, mokyklą. Rezultatų sutvarkymas. Savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo tyrimas Tyrimo tikslas. Savęs vertinimo kiekybinės raiškos nustatymas. Rezultatų sutvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Regimojo dėmesio apimties priklausomybės nuo stimulo dydžio ir įprasminimo tyrimasSantrauka. Įvadas. Bendra informacija apie dėmesį ir skaitymą. Dėmesio rūšys. Dėmesio davybės. Akies judesių rūšys. Teorijos, aiškinančios akių judesius. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo dydžio. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo įprasminimo. Tiriamojo darbo tikslai. Nustatyti regimojo dėmesio apimties priklausomybę nuo stimulo dydžio. Nustatyti regimojo dėmesio apimties priklausomybę nuo stimulo įprasminimo. Tyrimo metodika. Instrukcija tiriamajam. Priemonės ir aparatūra. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo dydžio. Antra tyrimo dalis: dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo įprasminimo. Išvados. Skaityti daugiau
Regos apatinio absoliutinio slenksčio tyrimas adaptacijos tamsai metuSantrauka. Įvadas. Bendrai apie adaptaciją tamsai. Neurofiziologiniai mechanizmai. Lazdelės ir kūgeliai. Faktoriai, veikiantys tamsinę adaptaciją. Metodika. Darbo tikslas. Stebėti, kaip keičiasi regos sistemos jautrumas šviesai tesiąnt adaptaciją tamsoje. Išsiaiškinti vienos akies apšvietimo poveikį kitos akies jautrumui. Tiriamoji. Eksperimentinė grupė. Aparatūra. Instrukcija tiriamajai. Bandymo eiga. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Regos sistemos jautrumo šviesai didėjimas. Jautrumo didėjimo netolygumas. Sensibilizacijos ar desensibilizacijos afektas? Tiriamojo psichinė būklė ir kiti galimai įtaką darę veiksniai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Spalvų sulyginimas, spalvų suvokimo ribinio jautrumo nustatymas, spalvinio kontrasto tyrimasĮvadas. Darbo tikslai: Darbo tikslai: Nustatyti, ar tiriamoji turi spalvinio regėjimo sutrikimų. Įvertinti tiriamosios spalvų sulyginimo tikslumą įvairioms spalvoms, maišant dvi ir tris spalvas. Nustatyti tiriamosios ribinį jautrumą įvairioms spalvoms. Nustatyti fono įtaką tiriamosios spalvų suvokimui. Metodika. Instrukcijos tiriamajai. Darbo eiga. Skaičiavimuose naudojamos formulės. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Vaizdinio mąstymo tyrimas (2)Įvadas. Vaikų vaizdinio mąstymo tyrimas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Domenų sutvarkymas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žodinio–loginio mąstymo tyrimasVaiko psichologijos (su praktikumu) laboratorinis darbas 3. Įvadas. Mąstymo rūšys. Veiksminis mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Sąvokinis mąstymas (loginis, teorinis). Tyrimo tikslas. Tyrimo metodika. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žodinio–loginio mąstymo tyrimas (2)Vaiko psichologijos (su praktikumu) III laboratorinis darbas. Įvadas. Vaikų žodinio - loginio mąstymo tyrimas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Domenų sutvarkymas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau