Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Talpinimas

Talpinimas

Už kiekvieną atsiųstą ir į tinklalapį įdėtą rašto darbą Tu galėsi nemokamai atsisiųsti bet kurį vieną norimą rašto darbą.
Į tinklalapį darbai dedami po peržiūros, kuri šiuo metu užtrunka 15 darbo dienų.
Rašto darbas
*
*
*
*
Kategorija *

Išskleisti medį
Suskleisti medį
 • Ekonomika ir verslas
 • Kalbos
 • Humanitariniai mokslai
 • Socialiniai mokslai
 • Tikslieji ir gamtos mokslai
 • Menai
 • Taikomieji mokslai
Gali talpinti šio formato bylas:
7z, ace, doc, docx, dwg, mcd, mdb, odf, odp, ods, odt, pas, pdf, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, wbk, wps, xls, xlsx, zip

Maksimalus bylos dydis: 120 MB
Papildoma informacija
Susipažink su informacijos patalpinimo sąlygomis ir taisyklėmis
 1. Siųsdami ar skelbdami bet kokią medžiagą www.speros.lt tinklalapyje, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda www.speros.lt teisėtam valdytojui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą medžiagą ir informaciją ir sutinka, kad ši medžiaga be www.speros.lt rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.
 2. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią medžiagą www.speros.lt tinklalapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą darbą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą medžiagą ar atskiras jos dalis, todėl www.speros.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.
 3. Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai.
 4. Duomenų bazėje talpinami skelbimai ir kitokio pobūdžio informacija, kurią atsiunčia ją pateikiantys asmenys. Visa skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teisės aktams. www.speros.lt tinklalapio teisėti valdytojai neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos turinį, tikslumą, tikrumą, bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą. www.speros.lt pasilieka teisę pašalinti bet kokią pateiktą informaciją savo nuožiūra.
 5. www.speros.lt gali laisvai disponuoti pateikta medžiaga savo nuožiūra, pasirinkti jos panaudojimo būdus, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
 6. Prieš pateikdamas informaciją ir medžiagą, jos pateikėjas užpildo Anketą, įveda savo duomenis ir išsiųsdamas ją www.speros.lt tinklalapyje nurodytu būdu patvirtina, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir jas besąlygiškai priima.
 7. Skelbiant ar kitaip naudojant gautą medžiagą www.speros.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
* - pažymėti būtini laukai