Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos kursiniai darbai
Psichologijos kursiniai darbai

(8 darbai)

Ar stresas yra emocijų dalis?Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti ar stresas yra emocijų dalis. Streso samprata. Istorija. Šiuolaikinis požiūris. Streso rūšys. Streso priežastys. Stresoriaus supratimas. Stresorių klasifikacija. Reakcijos į stresą. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
GestalttherapieDarbas vokiečių kalba apie Fritz Perls psichologiją. Einleitung. Kurze Einführung in die Gestalttherapie. Was ist Gestalttherapie? Der Organismus. Das Selbst. Die Kontaktgrenze. Das ES, das ICH und die Persönlichkeit. Die Grundannahmen des Gestaltansatzes und deren Bedeutung für sozialpädagogisches Arbeiten. Phänomenologische Arbeitsweise. Arbeit im Hier und Jetzt. Arbeit mit unerledigten Geschäften. Vermeiden von Deutungen. Arbeit an der Kontaktgrenze. Die therapeutische Beziehung. Körperorientierte Arbeit. Schlussbetrachtungen. Skaityti daugiau
Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių analizėDarbo tikslas – atskleisti priežastis, dėl kurių moksleiviams atsiranda nenoras lankyti mokyklos. Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių atsiradimo prielaidos ir aplinkybės. Mokyklos nelankymo priežastys. Vaiko asmenybėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Visuomenėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Paslaugos iš švietimo sistemos iškritusiems vaikams. Informacijos šaltinių analizės išvados. Tyrimo metodika. Respondentų atrankos pagrindimas. Anketos pagrindimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Moksleivių vengiančių lankyti mokyklą pasiskirstymas pagal lytį. Asmenybinės moksleivio mokyklos nelankymo priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios aplinkybės. Moksleivių veikla pabėgus iš pamokų. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Muzikos poveikis vaiko intelekto raidai ir jos taikymas ugdymeĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti ar muzikos mokymasis, muzikinė aplinka turi įtakos vaiko gebėjimų bei intelekto raidai ir trumpai aptarti muzikos taikymo galimybes. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Garso savybės, jo poveikis žmogui. Požiūris į muziką kultūros raidoje. Garso savybės, jo poveikis žmogui. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Psichofiziologinis muzikos poveikis. Muzikos žanrų įtaka psichinei veikla. Intelekto samprata. Intelektų ir sugebėjimų įvairovė. Aplinkos ir genetiniai veiksniai intelekto formavimesi. Gabiųjų vaikų savybės. Muzikos panaudojimas intelektui lavinti. Muzikos parinkimas, lavinant intelektą. Muzikinių veiklų panaudojimas, lavinant intelektą. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nelegalios migracijos grėsmės bei jų prevencijaNelegalios migracijos grėsmės Lietuvos Respublikai. Terorizmo, kaip nelegalios migracijos grėsmės apžvalga Lietuvoje. Organizuoto nusikalstamumo kaip nelegalios migracijos grėsmė Lietuvai. Prekyba žmonėmis. Nelegali migracija ir kitos susijusios grėsmės. Nelegali emigracija kaip grėsmė Lietuvai. Nelegalios migracijos grėsmių samprata ir prevencija Europos Sąjungoje (ES) bei NVS. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Europos Sąjunga. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Nepriklausomų Valstybių Sandrauga. Nelegalios migracijos problemos sprendimas Lietuvoje. Pajėgų sistema, siekiant spręsti nelegalios imigracijos problemą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT). Užsieniečių registracijos centras (URC). Migracijos departamentas prie VRM. Teisinės priemonės kovai su nelegaliais migrantais. Užsienio piliečių sulaikymas (Teisinis sulaikymo pagrindas). Lietuvos pasirašytos sutartys dėl grąžinimo. Neįsigaliojusios ratifikuotos sutartys. Neratifikuotos sutartys. Lietuvos kova su nelegalia imigracija. Nelegalios imigracijos pobūdis, priežastys ir mastai. Su nelegalia imigracija susijusios institucijos ir jų veiklos rezultatai. Skaityti daugiau
Subjektyvus šeimos vaizdas visų jos narių piešiniuoseĮvadas. I dalis. Šeimos sąvoka: pasaulietiškoji ir krikščioniškoji šeima. Šeimos institucija kaip asmenybės adaptacijos kintamoji. Šeimos mikroklimato kūrimas kaip auklėjamasis veiksnys. Darnesnio šeimos gyvenimo galimybės. Intymumo ugdymas šeimoje. Kas teisinga? Kas neteisinga? Skirtingi auklėjimo stiliai. Tėvų įtaka: sūnaus vyriškumui, dukros moteriškumui. Tėvo vaidmuo sūnui. Tėvo vaidmuo dukrai. Motinos vaidmuo sūnui. Motinos vaidmuo dukrai. II dalis. Vaikų piešimo gebėjimų raida. Šeimos piešinio interpretacijos principai. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpusavio santykių vertinimas po santuokosĮvadas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, metodikos. Pagrindinės sąvokos. Teoriniai nagrinėjamo klausimo etapai. Literatūros apžvalga. Pokyčiai, įvykus santuokai. Vyrai ir moterys regi pasaulį skirtingai. Pagrindiniai vyrų bei moterų emociniai poreikiai. Skirtingas vyrų ir moterų elgesys ištikus stresui. Konfliktų atsiradimo priežastys ir konfliktų sprendimo būdai. Skyrybos-staigus gyvenimo posūkis, ar sutuoktinių elgesio pasekmė. Diskusijų terapija. Meilės laiško metodas. Darnių tarpusavio santykių menas. Gauti tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Anketos kopija. Anketos atsakymų lentelė. Straipsnis "Apie žmogaus gyvenimą skaičiais". Diagramos, lentelės, grafikai. Skaityti daugiau
Vaizdinės haliucinacijosDarbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Kaip kuriamas pasaulio modelis. Regos analizatorius. Haliucinacijos. Haliucinacijų tipai. Haliucinacijos, pasireiškiančios sveikiems ir turintiems patologinių sutrikimų žmonėms. Vaizdinės haliucinacijos. Šizofrenija. Eidetizmas. Baltoji karštinė. Déja vu. Kolektyvinės haliucinacijos. Psichotropinių medžiagų vartojimo sukeliamos haliucinacijos. Narkotikai. Narkotinių medžiagų poveikis Centrinei Nervų Sistemai. Haliucinogenų rūšys. Natūralūs haliucinogenai. Sintetiniai haliucinogenai. Haliucinogenų poveikis. Išvados. Skaityti daugiau