Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos diplominiai darbai
Psichologijos diplominiai darbai

(3 darbai)

Muzikos terapijos poveikio analizė pacientams, turintiems psichosomatinių sutrikimųSantrauka. Įvadas. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Garso savybės bei poveikis. Garso pojūčiai ir savybės. Žmogaus klausos organų sandara ir veikla. Garso savybės, jų taikymas. Biorezonansas ir akustinis organizmo laukas. Reikšmingiausios muzikos funkcijos, veikiančios emocinę bei intelektualinę sferą. Muzikos daromos įtakos hipotezės. Psichofiziologinis muzikos poveikis žmogaus funkcijoms bei vidiniam pasauliui. Muzika ir emocijos. Įvairių muzikos žanrų įtaka žmogaus psichinei veiklai. Muzikos terapija. Kai kurie muzikos terapijos istoriniai aspektai. Šiuolaikinės muzikos terapijos kilmė. Muzikinių intervalų charakteristika. Muzikos terapija - nespecifinis psichoterapijos metodas. Bendra muzikos terapijos metodų apžvalga. Individualios muzikos terapijos taikymas. Grupinės muzikos terapijos taikymas. Veiksniai įtakojantys muzikos terapijos efektyvumą. Muzikos kūrinių pasirinkimas terapijai. Konsonansas – pagrindinė raminamoji muzikinės psichoterapijos priemonė. Vibroakustinė stimuliacija. Šiuolaikinės muzikos terapijos problemos. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Apibendrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Studentų streso tyrimas: Vytauto Didžiojo Universitetas ir Kauno Medicinos UniversitetasVDU ir KMU studentų streso tyrimas. Įvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Streso samprata ir ypatumai. Emocijų vaidmuo patiriant stresą. Emocijos ir asmenybė. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso reakcijos sistema. Streso vystymosi stadijos. Stresas ir asmenybiniai faktoriai. Teigiama ir neigiama streso reikšmė. Streso įveikimas. Studentų patiriamo streso ypatumai. Studentų patiriamo streso ypatumai. Kasdieniniai rūpesčiai. Gyvenimo pasikeitimai. Polinkis į A elgesio tipą. Statistinis tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Iškeltos statistinės hipotezės. Tyrimo metodika. Įvadas į psichologinį tyrimą. Tiriamųjų charakteristika ir imties sudarymo principai. Psichologinio tyrimo kintamieji. Naudojami psichologiniai, statistiniai tyrimo metodai. Psichologinio tyrimo metodo aprašymas. Naudojami statistiniai kriterijai. Rezultatai. Psichologinio tyrimo statistinis duomenų apdorojimas. Psichologinio tyrimo iškeltų hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedai (15). Skaityti daugiau
Šiaulų miesto suaugusiųjų gyventojų nerimo psichosocialiniai asektaiSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti Šiaulių miesto suaugusių gyventojų nerimą psichosocialiniu aspektu. Nerimo samprata. Nerimo simptomatika. Veiksniai, įtakojantys nerimą. Teoriniai psichosocialiniai nerimo aspektai. Psichologinės nerimo teorijos. Socialiniai nerimo aspektai. Nerimo poveikis gyvenimo kokybei. Gyvenimo kokybės samprata. Gyvenimo kokybė ir nerimas medicininiu požiūriu. Gyvenimo kokybė ir nerimas socioekonominiu požiūriu. Nerimo sutrikimų paplitimas Lietuvoje. Nerimo sutrikimų paplitimas Europoje. Šiaulių miesto suaugusių gyventojų nerimas psichosocialiniu aspektu. Tyrimo metodai ir kontingentas. Tyrimo rezultatai. Psichosocialiniai aspektai priklausomai nuo lyties ir šeimyninės padėties. 2 nerimo sukeliamos pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau