Šperos.lt > Viešasis administravimas > Viešojo administravimo pristatymai
Viešojo administravimo pristatymai

(26 darbai)

Akreditacija ir kokybės reguliavimas sveikatos priežiūros sistemojePowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Akreditacijos apibūdinimas. Situacija Lietuvoje. Akreditacija ir licencijavimas. Akreditacijos tvarka. Akreditacijos raida. Europos šalių patirtis. Situacija Lietuvoje. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Aplinkos strateginė analizėPowerPoint pristatymas. Aplinkos dinamikos analizė. Išorinės aplinkos lygiai. Analizuojant organizacijos aplinką, skiriamos šios tyrimo sritys. Aplinkos dinamiką įvertina tokie veiksniai. Sudėtingumas. Naujoviškumas. Pokyčių tempas. Prognozuotinumas. PEST analizė. Rekomenduojamos pagrindinės PEST analizės sritys. Rekomenduojamos pagrindinės PEST analizės sritys (10). Svarbiausi sėkmės veiksniai. Nustatant svarbiausius sėkmės veiksnius analizuojamos tokios sritys. Klientų aspektas. Konkurencijos aspektas. Išteklių aspektas (organizacija). Penkių jėgų modelis. Penkių jėgų modelis nustato 5 bazines jėgas, darančias įtaką organizacijos veiklai. Klientų derėjimosi galios. Klientas turi didesnę derėjimosi galią, jeigu. Tiekėjų derėjimosi galios. Tiekėjas turi didesnę derėjimosi galią, jeigu. Pakaitalų grėsmė. Strateginiu požiūriu pakaitalų atveju turi būti analizuojamos tokios problemos. Naujų konkurentų grėsmė. Strateginiu požiūriu riboti naujų konkurentų atsiradimą gali šie atėjimo į rinką barjerai. Esančių konkurentų grėsmė. Stiprią konkurenciją suteikia. Rinkos sąlygų analizė. Gimimo fazė. Augimo fazė. Brandos fazė. Nuosmukio fazė. Skaityti daugiau
Centrinės ir vietinės valdžios formavimo ypatumai (2)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Lietuvos respublikos prezidentas (I). Lietuvos respublikos prezidentas (II). LR prezidento įgaliojimų klasifikacijos (I). Lietuvos respublikos (LR) prezidento įgaliojimų klasifikacijos (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (I). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (III). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybės funkcijos. Lietuvos respublikos (LR) ministerijos. Lietuvos respublikos seimas. Lietuvos respublikos (LR) seimo rinkimai. Vietinė valdžia. Savivaldybių veiklos organizavimo principai. Mero funkcijos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Civil service in LithuaniaPowerPoint pristatymas anglų kalba. Valstybės tarnyba Lietuvoje. The development of PA ecucation in Lithuania. Development of civil service in the Baltics. Lithuanian civil service is formed of. Ministries. Strategical objectives. Mission. Skaityti daugiau
Corporate social responsibilityPowerPoint pristatymas anglų kalba. Pristatymo kalba. Įmonių socialinė atsakomybė. Corporate Social Responsibility is. What exactly is CSR. Developing of CSR meaning. How does it work. Six core areas of Corporate Social Responsibility. Company’s benefits of CSR. What determines loyalty, assuming high quality. Society’s benefits of CSR. CSR in Lithuania. Skaityti daugiau
Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programų palyginimasDarbe lyginamos Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programos. Darbo partija. Jaunimo politika. Švietimas ir mokslas. Tėvynės sąjunga. Švietimas. Studentams. Partijų panašumai. Skirtumai. Skaityti daugiau
Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybąPowerPoint pristatymas. Ispanijos valstybės tarnyba remiasi karjeros sistema. Valstybės tarnautojų kategorijos. Trys kandidatų priėmimo į tarnybą būdai. Išorės procesas. Profesinė prieiga. Paaukštinimas pareigose tarnybos viduje. Priėmimo į tarnybą reikalavimai. Procedūra. Darbuotojų atrankos vykdymas. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas tvarka Lietuvoje. Pretendentai į valstybės tarnautojus egzaminuojami. Pokalbis. Priėmimo komisija. Išvada. Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybą Ispanijoje. Skaityti daugiau
Efektyvus darbas komandojePowerPoint pristatymas. Komandą turi sudaryti. Efektyvios komandos bruožai. Komandos narių asmeninių poreikių patenkinimas. Nuolatinis komandos mokymasis ir tobulėjimas. Aukšta produkcijos/paslaugų kokybė. Komanda - kas tai? Skirtumai tarp darbo grupės ir komandos. Darbo grupė. Komanda. Komandos sėkmės veiksniai. Komandos formavimas (iš darbo grupės). Vizija, misija ir tikslai. Vizija. Tikslai. Komandiniai santykiai pasižymi. Gerų komandinių santykių padeda siekti. Ką daryti, kad darbas komandoje būtų efektyvesnis? 5 darbo komandoje principai. Principas. Svarbiausia – požiūris. Svarbiausia – požiūris. Principas. Pradėk nuo savęs. Pradėk nuo savęs. Principas. Daryk namų darbus. Principas. Nesusireikšmink. Principas. Atviros širdies politika. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) šalių viešojo administravimo bendrieji principaiPowerPoint pristatymas. Administracinės teisės (AT) aktai. Susisteminti administracinės teisės (AT) aktai. Administracinės teisės (AT) aktų taikymas. Europos bendrijų (EB) teisės aktų taikymas. Pagrindinių administracinės teisės principų grupės. Administracinės teisės (AT) principai. Patikimumas ir nuspėjamumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) įstatymo viršenybė. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) kompetencija (jurisdikcija). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) teisė spręsti savo nuožiūra (diskrecija). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) proporcingumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) procedūrinis teisingumas (sąžiningumas). Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) savalaikiškumas. Patikimumas ir nuspėjamumas (teisinis tikrumas) profesionalumas (profesinis sąžiningumas). Profesionalumas (profesinis sąžiningumas) (2). Atvirumas ir skaidrumas (1). Atvirumas ir skaidrumas (2). Atvirumas ir skaidrumas (3). Atvirumas ir skaidrumas (4). Atvirumas ir skaidrumas (5). Atskaitomybė. Našumas ir efektyvumas (1). Našumas ir efektyvumas (2). Europos administracinė erdvė. Europos administracinė erdvė. Skaityti daugiau
Karjeros principai viešosiose organizacijosePowerPoint pristatymas. Įvadas. Kintama karjera. Karjeros valdymas. Karjeros valdymas, pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Individualios karjeros realizavimo variantai. Karjeros planavimo procesas. Karjeros riba. Karjeros formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kolektyvinės sutartys viešajame sektoriujePowerPoint pristatymas. Aktualumas. Darbo tikslas, objektas ir metodai. Darbo santykių esmė. Kolektyvinės sutarties samprata. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Kolektyvinės derybos. Darbo kodeksas ir pokyčiai. Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
M. Weber biurokratijaPowerPoint pristatymas. Max Weber. M. Weber'io manymu. 3 idealios valdžios kryptys. Biurokratija atsirado. Svarbiausios biurokratijos sąvokos. Darbo pasidalijimas. Hierarchinė struktūra. Bendros taisyklės. Biurokratijos charakteristika. Biurokratas. Biurokratinio valdymo pranašumai. Biurokratinio mechanizmo pastovumas. Biurokratijos santykis su ekonomika. Biurokratijos įtaka. M. Weber'io biurokratijos kritika. Skaityti daugiau
Mažeikių Rajono savivaldybė vietos spaudojePowerPoint pristatymas. Įvadas. Mažeikių rajono savivaldybė vietos spaudoje. Žiniasklaidos požiūris į vietos savivaldą. Straipsnių komentarai internete. Visuomenės nuomonė apie žiniasklaidą. Visuomenės tyrimų rezultatai. Specialistų vertinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Muitų sąvoka. Teisiniai muitų veiklos reguliavimo pagrindai. Muitinės departamentasPowerPoint pristatymas. Muitas. Teisinis muitinės veiklos reguliavimas. Muitinės sistemą sudaro. Muitinės departamentas prie finansų ministerijos. Muitinės departamentas. Muitinės departamentas atlieka šias funkcijas. Muitinės pareigūnas turi teisę. 2004 metų Lietuvos Respublikos (LR) muitinės veikla. Personalas. Lietuvos muitinės indėlis į valstybės biudžetą. Veikla pažeidimų prevencijos ir kovos su kontrabanda srityje. Skaityti daugiau
Naujoji viešoji vadyba (4)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Tradicinio viešojo administravimo bruožai. Tradicinio viešojo administravimo kritika. Naujojo viešojo administravimo bruožai. Naujojo viešojo administravimo privalumai. Naujojo viešojo administravimo trūkumai. Naujasis viešasis administravimas. Naujoji viešoji tarnyba. Išvada. Skaityti daugiau
Organizacijos vaidmuo vykdant moksleivių profesinį informavimą ir konsultavimąPowerPoint pristatymas. Įvadas. Objektas. Tyrimo dalykas. Hipotezė. Temos aktualumas. Mokslinis pagrįstumas. Tyrimai. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo adaptacija (3)PowerPoint pristatymas. Adaptacijos samprata. Adaptacijos tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos metodai. Priėmus į darbą naują darbuotoją reikėtų. Supažindinimas su darbo vieta. Supažindinimas su darbu (4 pakopų mokymo dirbti metodika). Orientavimas. Pirmą kartą pradėję dirbti. Formalus orientavimas. Neformalus orientavimas. Skaityti daugiau
Piliečių ir valdžios institucijų santykis Lietuvos viešajame administravimeĮvadas. Viešojo administravimo raida. Piliečių vaidmuo idealiai veikiančioje viešojo administravimo sistemoje. Veiksniai, skatinantys piliečių nepasitikėjimą valdžios institucijomis. Lietuvos piliečių pasitikėjimas valdžios institucijomis ir santykis su jomis. Išvados. Skaityti daugiau
Saugus valstybės institucijų tinklasPowerPoint pristatymas. SVDPT- Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas. Istorija. SVDP paskirtis. Pagrindinės SVDPT sritys. SVDPT sričių ir vartotojų grupių naudojimo schema. SVDPT paslaugos. SVDPT funkcionavimo principai. Paslaugų komponentų loginė struktūra. Institucija atsakinga už SVDPT įgyvendinimą: VĮ "Infostruktūra". Misija. Teikiamos paslaugos. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas organizacijų teorijos kontekstePowerPoint pristatymas. Arčiausiai viešojo administravimo H. Fayolio suformuluoti vadybos principai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos pradininku yra laikomas W. Wilsonas. Gilų pėdsaką viešojo administravimo organizacijų teorijoje paliko vokiečių sociologas M. Weberis. Aplinkos įtaka viešojo administravimo teorijas įgyvendinant praktikoje. Pagrindinių visuotinės kokybės vadybos principų (pagal J. E. Swissą) taikymas. Šiuolaikinės viešojo sektoriaus organizacijų pokyčių problemos. Valdymo ir lyderiavimo stiliai viešajame sektoriuje. Autoritarinis lyderis. Dalyvavimo lyderis. Personalo narių veiklos autonomizacija. Skaityti daugiau