Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo referatai

Viešojo administravimo referatai (179 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė diskrecija viešojo administravimo sferoje

  Įvadas. Administracinės diskrecijos samprata ir subjektų diskrecinės galios. Administracinės diskrecijos reikšmė vykdomosiose valdžios institucijose. Legislatyvinės administracinės diskrecijos esmė. Subjektų pasirinkimo laisvę ribojantys administraciniai principai. Administracinės diskrecijos vertinimas ir kontrolės faktoriai. Viešojo administravimo subjektų diskrecinių sprendimų kontroliavimas. Administracinės diskrecijos vertinimas teismų praktikoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-06-03
 • Antikorupcinės politikos įgyvendinimo efektyvumas

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti ar Lietuvoje vykdoma antikorupcinė politika yra efektyvi. Korupcijos samprata. Korupcijos priežastys. Antikorupcinė politika Lietuvoje ir jos poreikis. Lietuvos antikorupcinės politikos įgyvendinimo efektyvumas. Išvados. Priedai (1). Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2008-01-22
 • Apskričių vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

  Įvadas. Decentralizacija Lietuvoje. Decentralizacijos istorija. Decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Apskričių ir savivaldybių institucijų sąveika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Apskričių vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

  Įvadas. Decentralizacija. Decentralizacijos formos. Decentralizacijos tipai. Decentralizacijos reformų privalumai ir trūkumai. Decentralizacija Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos. Apskričių valdymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2010-06-15
 • Atsakomybė ir atskaitomybė

  Įvadas. Atsakomybė. Atskaitomybė. Atsakomybės aspektai. Kontrolė. Organizaciniai metodai. Viešumas. Vidinė organizacijos drausmė. Rinka. Kiti išorės kontrolės būdai. Interesų grupių spaudimas. Politiniai kontrolės metodai. Normatyviniai apribojimai. Administracinės atsakomybės principai. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2007-10-18
 • Atsakomybės ir atskaitomybės principai viešajame sektoriuje

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti atsakomybės ir atskaitomybės principus viešajame sektoriuje. Atsakomybės ir atskaitomybės samprata. Atskaitomybės tipai. Parlamentinės kontrolės. Vadybinis tipas. Teisinės/pusiau teisinės apžvalgos. Santykių su suinteresuotomis grupėmis. Rinkos tipas. Viešojo administravimo reformos padariniai administracinei atskaitomybei. Kontrolė. Valstybės tarnautojų atsakomybės stiprinimas. Viešumas. Vidinė drausmė, disciplina. Strateginis valdymas. Vidaus ir išorės auditas. Saulėlydžio komisijos veikla. Administraciniai teismai. Seimo kontrolieriai (ombudsmenai). Atskaitomybė piliečiams. Konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atskaitomybės raidą lemiantys veiksniai. Mažas suinteresuotumas didesne atskaitomybe įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Riboti reformos pajėgumai vykdomojoje valdžioje. Spaudimas atskaitomybės reformai iš apačios bei Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2010-09-30
 • Belgijos valstybės tarnyba

  Įvadas. Belgijos federalinė valstybės tarnyba. Svarbiausi Belgijos valstybės tarnybos organizavimo aspektai. Vidinė valstybės tarnautojų rinka ir jų priėmimas. Darbo garantijos ir narystė valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų karjera. Valstybės tarnautojų atlygio sistema. Užmokesčio apimtis viešajame ir privačiame sektoriuose. Valstybės tarnautojų atstovavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2006-12-21
 • Biurokratija (5)

  Įvadas. Biurokratija. Biurokratijos samprata. M. Weberio biurokratijos modelis. Biurokratijos pranašumai. Biurokratijos ištekliai. Biurokratinis personalas ir jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(18 puslapių)
  2007-03-22
 • Biurokratija ir demokratinė kontrolė

  Įvadas. Biurokratijos kontrolės mechanizmai. Biurokratijos atsakomybės didinimas. Demokratinė ginkluotojų pajėgų kontrolė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-29
 • Biurokratijos formavimo principai

  Įvadas. Biurokratija. Maxo Weberio biurokratijos teorija. Biurokratijos formavimo principas pagal M. Weberį. Racionali M. Weberio biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-14
 • Biurokratijos formavimo principai (2)

  įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratijos atsiradimo prielaidos. Idealusis biurokratijos tipas. Idealiojo biurokratijos tipo bruožai. Racionalioji M. Vėberio (Weber) biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2010-03-18
 • Biurokratijos formavimosi principai

  Įvadas. Biurokratijos sąvokos. Semantinis biurokratijos traktavimas. Biurokratija kaip racionalumas. Biurokratija kaip nelankstumas. Biurokratija kaip susvetimėjimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2008-05-13
 • Biurokratijos gyvybingumo viešajame sektoriuje analizė

  Įvadas. Biurokratizmas- kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Biurokratijos demokratinė kontrolė. Sprendimų priėmimo procesas viešajame administravime. Kontrolė - viena iš teisėtumo užtikrinimo garantijų. Valstybės ir biurokratijos vaidmuo kuriant viešojo administravimo modelį Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2007-07-17
 • Biurokratijos vaidmuo politikos formavime

  Įvadas. Biurokratijos fenomeno apibūdinimas. Biurokratijos sąvoka. Pagrindiniai biurokratijos bruožai ir idėjos. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratinės politikos strategijos. Biurokratinės politikos trūkumai. Demokratinė biurokratijos priežiūra. Lietuvos savivaldybių problemos priimant sprendimus. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-03-09
 • Centrinės ir vietinės valdžios formavimo ypatumai

  Įvadas. Centrinė valdžia. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Seimas. Vietinė valdžia. Savivaldybės. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-04-07
 • Darbininko kelias

  Įvadas. Situacija. Įsidarbinimas ir atranka. Motyvacija ir karjera. Suirutė - darbininkų sąjūdžiai. Karjeros pabaiga – persikvalifikavimas. Atleidimas. Atsistatydinimas. Pensija. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2008-05-23
 • Demokratinės vertybės ir viešasis administravimas

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Demokratijos samprata. Demokratinės vertybės viešajame administravime. Demokratinės vertybės. Demokratinis administravimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-02-20
 • Didelės savivaldybės pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Darbe bandyta atskleisti bendrą savivaldybės apibrėžimą, apibūdinti savivaldybių funkcijas bei trumpai paliesti savivaldybių trūkumus, išskiriant dideles savivaldybes. Savivaldybė. Savivaldybių funkcijos. Didelės savivaldybės privalumai bei trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-16
 • Didžiųjų miestų viešojo transporto plėtra

  Įvadas. Veiksmų programos Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti. Paramos panaudojimas strategijai įgyvendinti. Europos sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansinės proporcijos. Investicijų į transporto infrastruktūrą, panaudojant Europos sąjungos (ES) fondus, strateginiai aspektai. Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija. Bendrosios nuostatos. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Programa CIVITAS. Didžiųjų Lietuvos miestų viešojo transporto plėtra panaudojant Europos sąjungos (ES) paramą. Kauno viešojo transporto plėtra. Kuo ypatingi 2005-ieji? Programos CIVITAS įgyvendinimas Kaune. Kauno autobusai. Būsimi ir vykdomi projektai. Klaipėdos viešojo transporto plėtra. Veiklos sritys. Nauji autobusai – už ES lėšas. Būsimi ir vykdomi projektai. Vilniaus viešojo transporto plėtra. Veiksniai ir aplinkybės. Būsimi ir vykdomi projektai. Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2008-04-21
 • E-valdžios samprata ir modeliai

  Įvadas. Elektroninės valdžios samprata: instrumentalistinis ir holistinis požiūris. Elektroninės valdžios modeliai. E-valdžios pranašumai ir trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-12-04
Puslapyje rodyti po