Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė diskrecija viešojo administravimo sferoje

  Įvadas. Administracinės diskrecijos samprata ir subjektų diskrecinės galios. Administracinės diskrecijos reikšmė vykdomosiose valdžios institucijose. Legislatyvinės administracinės diskrecijos esmė. Subjektų pasirinkimo laisvę ribojantys administraciniai principai. Administracinės diskrecijos vertinimas ir kontrolės faktoriai. Viešojo administravimo subjektų diskrecinių sprendimų kontroliavimas. Administracinės diskrecijos vertinimas teismų praktikoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-06-03
 • Administracinė korupcija ir jos prevencija

  Įžanga. Tyrimo tikslas – atskleisti administracinės korupcijos teorinius ypatumus ir susipažinti su jos prevencija Lietuvoje. Korupcijos teoriniai aspektai. Korupcijos samprata. Korupcijos rūšys ir formos. Administracinės korupcijos teoriniai aspektai. Administracinės korupcijos priežastys. Administracinės korupcijos prevencija Lietuvoje. Korupcijos prevencijos tikslai, uždaviniai, principai ir priemonės. Korupcijos prevencijos teisiniai pagrindai. Korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-03-26
 • Administracinės praktikos ataskaita: baras Klaipėdoje

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Aplinkos analizė. Mikro aplinkos tyrimas. Makro aplinka. Įmonės rizikos ir galimybių analizė. Išvados. Priedai (3).
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2010-04-27
 • Administraciniai gebėjimai

  Įvadas. Administracinės teisės ir valstybės tarnautojų sąsaja. Valstybės tarnautojų tarnybos principai ir gebėjimai. Viešojo administravimo vertybių sklaida valstybės tarnyboje. Europos komisijos nuomonė apie Lietuvos administracinius gebėjimus. Valstybės tarnautojų vertinimas ir mokymas. Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos raidą lemiantys veiksniai. Lietuvos viešojo administravimo instituto vykdomos programos. Viešojo administravimo plėtros strategija. Administracinių gebėjimų tobulinimas. Mokymo (administracinių gebėjimų tobulinimo) perspektyva. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-09-21
 • Administracinis reglamentavimas kaip viešojo valdymo sritis

  Administracinio reglamentavimo samprata. Norminio administracinio teisės akto samprata. Norminio ir individualaus administracinių teisės aktų santykis. Norminio administracinio akto teisėtumo sąlygos. Teismų praktika nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių teisės aktų teisėtumo. Uždavinys.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-10-15
 • Administratorės pareiginė instrukcija

  Bendrosios nuostatos. Bendroji dalis. Kvalifikaciniai reikalavimai. Pareigos. Teisės. Atsakomybė.
  Viešasis administravimas, pavyzdys(2 puslapiai)
  2008-04-23
 • Administravimo principai

  Įvadas. Vadybos mokslo raida. Klasikinės vadybos teorijos. Mokslinė valdymo teorija. Klasikinė administravimo teorija. Klasikinės vadybos teorijos bendrieji principai ir teiginiai. Šiuolaikinės valdymo mokyklos. Vadybos teorijų raida Lietuvoje. Įstaigos, įmonės, organizacijos samprata, funkcijos ir būtinybė valdyti. Valdymo, administravimo sąvokų samprata. Organizacijos, įmonės, įstaigos samprata, funkcijos. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Vadybinė veikla: administravimo principų, metodų, veiklos taisyklių samprata, ypatumai. Administravimo principai. Valdymo metodai. Socialinė atsakomybė ir etika. Valdymo procesas: bendrosios ir speciali vadybos funkcijos. Valdymo proceso turinys. Bendrųjų ir specialiųjų vadybos funkcijų praktiniai aspektai. Valdymo proceso turinys. Vadovo vaidmuo valdymo procese. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo procesas. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Sprendimų priėmimo psichologiniai aspektai valdymo procese. Valdymo sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės/Planavimas. Planavimo kaip valdymo funkcijos esmė, ypatumai. Organizacijos vizija ir misija. Tikslų ir priemonių numatymas. Strateginis planavimas ir valdymas. Konkurencinis strategijos pasirinkimas. Konkurencinis strategijos formavimo modelis. Strateginės konkurencinės informacijos sistema. Strategijos realizavimo planas. Operatyvinis planavimas. Operatyvinio valdymo esmė. Operatyvinio valdymo principai. Operatyvinio valdymo sistema verslo įmonėje. Paslaugų valdymas. Organizavimo procesas. Organizavimo proceso esmė. Linijiniai, funkciniai ir administraciniai įgaliojimai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. H. Mintzbergo konfigūracinis požiūris į struktūrą. Individualios darbo vietos organizavimas. Pareigybės vieta organizacijoje. Organizavimo tobulinimas. Pokyčių organizacijoje prigimtis būtinumas. Organizacinių pokyčių proceso analizė. Pokyčių valdymas. Administravimo veiklos technologija. Valdžia ir vadovo asmeninė įtaka. Vadovavimas ir lyderiavimas. Valdymo stiliai. Vadovo stiliaus priklausomybė nuo situacijos. Valdymo asmenybės ir autoriteto sąsajos. Vadovo darbo organizavimas. Užduotys ir pavaldinių galimybių ribos. Delegavimas, atsakomybės ir įgaliojimų ypatumai. Grupės ir konfliktai. Darbuotojų motyvavimas. Ryšiai ir komunikavimas. Komunikacijos esmė ir vaidmuo valdymo procese. Tarpasmeninio komunikavimo formos ir organizavimas. Dalykinės derybos. Bendravimas ir ryšiai. Personalo ugdymo sistema. Darbuotojų išteklių valdymas. Personalo formavimo etapai mažoje ir vidutinėje įmonėje. Informacija valdymo procese. Informacijos vaidmuo valdymo procese. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, tipai. Tradicinio informacijos sistemų kūrimo proceso sudėties. Sistemos kūrimo galimybių analizė ir jos atlikimo aspektai. Vartotojo informacinių poreikių nustatymo metodai. Kontrolė. Bendrosios žinios apie kontrolės procesą. Kontrolės reikšmė administravimo procese. Valdymo veiklos vertinimas. Veiklos sėkmingumo vertinimas. Darbų vertinimo organizavimas įmonėse. Našumas ir kokybė.
  Viešasis administravimas, konspektas(158 puslapiai)
  2008-05-26
 • Akreditacija ir kokybės reguliavimas sveikatos priežiūros sistemoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Akreditacijos apibūdinimas. Situacija Lietuvoje. Akreditacija ir licencijavimas. Akreditacijos tvarka. Akreditacijos raida. Europos šalių patirtis. Situacija Lietuvoje. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-08-22
 • Anykščių rajono savivaldybės verslo ir turizmo plėtra

  Vietinės valdžios sistemos namų darbas: Savivaldybių atliekamų funkcijų tyrimas. Įvadas. Verslas Anykščiuose. Turizmas Anykščiuose. Verslo ir turizmo plėtra bei skatinimas. Verslo ir turizmo plėtros problemos. Išvada. Priedai (2).
  Viešasis administravimas, namų darbas(13 puslapių)
  2012-03-07
 • Antikorupcinės institucijos

  Įvadas. Lietuva. Prezidentūra. Seimas. Seimo kontrolieriai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Vyriausybė. STT (specialiųjų tyrimų tarnyba). Generalinė prokuratūra. TILS (Transparency International Lietuvos skyrius). Europa. Europos Komisija (EK). GRECO (Valstybių grupė prieš korupciją). OLAF (Europos kovos su sukčiavimu tarnyba). Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Antikorupcinės politikos įgyvendinimo efektyvumas

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti ar Lietuvoje vykdoma antikorupcinė politika yra efektyvi. Korupcijos samprata. Korupcijos priežastys. Antikorupcinė politika Lietuvoje ir jos poreikis. Lietuvos antikorupcinės politikos įgyvendinimo efektyvumas. Išvados. Priedai (1). Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2008-01-22
 • Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika

  Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temos tyrimo objektą ir dalyką tiesioginis šio darbo tikslas yra išanalizuoti antisemitizmo ir ksenofobijos Lietuvoje prevencijos politikos principus, sąlygas bei antisemitizmo ir ksenofobijos prevencines priemones. Antisemitizmo ir ksenofobijos bei etninių mažumų konceptai. Antisemitizmo ir ksenofobijos samprata. Etninių mažumų samprata. Etninio nepakantumo prevencijos politika. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika europos sąjungoje. Politikos raida. Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras. Europos sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika lietuvoje. Reglamentavimas. Tautinių mažumų politikos strategijos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2006–2008 metų programos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros veiklos 2008 m. Ataskaitos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros specialiųjų tyrimų skyriaus parengto apibendrinimo analizė. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika. Kokybinis tyrimo metodo taikymas. Kokybinio tyrimo imtis. Antisemitizmo ir ksenofobijos lietuvoje. Prevencijos politika: kokybinio tyrimo duomenys. Etninės mažumos. Antisemitizmas ir ksenofobija. Prevencijos politika. Išvados. Rekomendacijos.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2010-01-12
 • Aplinkos strateginė analizė

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos dinamikos analizė. Išorinės aplinkos lygiai. Analizuojant organizacijos aplinką, skiriamos šios tyrimo sritys. Aplinkos dinamiką įvertina tokie veiksniai. Sudėtingumas. Naujoviškumas. Pokyčių tempas. Prognozuotinumas. PEST analizė. Rekomenduojamos pagrindinės PEST analizės sritys. Rekomenduojamos pagrindinės PEST analizės sritys (10). Svarbiausi sėkmės veiksniai. Nustatant svarbiausius sėkmės veiksnius analizuojamos tokios sritys. Klientų aspektas. Konkurencijos aspektas. Išteklių aspektas (organizacija). Penkių jėgų modelis. Penkių jėgų modelis nustato 5 bazines jėgas, darančias įtaką organizacijos veiklai. Klientų derėjimosi galios. Klientas turi didesnę derėjimosi galią, jeigu. Tiekėjų derėjimosi galios. Tiekėjas turi didesnę derėjimosi galią, jeigu. Pakaitalų grėsmė. Strateginiu požiūriu pakaitalų atveju turi būti analizuojamos tokios problemos. Naujų konkurentų grėsmė. Strateginiu požiūriu riboti naujų konkurentų atsiradimą gali šie atėjimo į rinką barjerai. Esančių konkurentų grėsmė. Stiprią konkurenciją suteikia. Rinkos sąlygų analizė. Gimimo fazė. Augimo fazė. Brandos fazė. Nuosmukio fazė.
  Viešasis administravimas, pristatymas(66 skaidrės)
  2009-10-08
 • Apskričių vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

  Įvadas. Decentralizacija Lietuvoje. Decentralizacijos istorija. Decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Apskričių ir savivaldybių institucijų sąveika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Apskričių vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

  Įvadas. Decentralizacija. Decentralizacijos formos. Decentralizacijos tipai. Decentralizacijos reformų privalumai ir trūkumai. Decentralizacija Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos. Apskričių valdymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2010-06-15
 • Apskričių vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje (2)

  Įvadas. Decentralizacija Lietuvoje. Decentralizacijos istorija. Teritorijos administracinių vienetų raida Lietuvoje XX amžiuje. Dabartinės apskritys. Decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Apskričių ir savivaldybių institucijų sąveika. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-02
 • Asmenybė ir organizacija: abipusis ryšys

  Įvadas. Tikslas – aptarti abipusio ryšio tarp asmenybės ir organizacijos svarbą ir ypatumus. Asmenybės ir organizacijos samprata. Organizacinė elgsena – asmenybės ir organizacijos tyrimų sritis. Asmenybės samprata ir bruožai. Organizacijos samprata. Asmenybės ir organizacijos sąveika. Asmenybės socializacija organizacijoje. Komunikacijos proceso svarba užtikrinant abipusį ryšį tarp asmenybės ir organizacijos. Veiksmingos asmenybės ir organizacijos tarpusavio sąveikos garantai. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-03-22
 • Atsakomybė ir atskaitomybė

  Įvadas. Atsakomybė. Atskaitomybė. Atsakomybės aspektai. Kontrolė. Organizaciniai metodai. Viešumas. Vidinė organizacijos drausmė. Rinka. Kiti išorės kontrolės būdai. Interesų grupių spaudimas. Politiniai kontrolės metodai. Normatyviniai apribojimai. Administracinės atsakomybės principai. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2007-10-18
 • Atsakomybės ir atskaitomybės principai viešajame sektoriuje

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti atsakomybės ir atskaitomybės principus viešajame sektoriuje. Atsakomybės ir atskaitomybės samprata. Atskaitomybės tipai. Parlamentinės kontrolės. Vadybinis tipas. Teisinės/pusiau teisinės apžvalgos. Santykių su suinteresuotomis grupėmis. Rinkos tipas. Viešojo administravimo reformos padariniai administracinei atskaitomybei. Kontrolė. Valstybės tarnautojų atsakomybės stiprinimas. Viešumas. Vidinė drausmė, disciplina. Strateginis valdymas. Vidaus ir išorės auditas. Saulėlydžio komisijos veikla. Administraciniai teismai. Seimo kontrolieriai (ombudsmenai). Atskaitomybė piliečiams. Konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atskaitomybės raidą lemiantys veiksniai. Mažas suinteresuotumas didesne atskaitomybe įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Riboti reformos pajėgumai vykdomojoje valdžioje. Spaudimas atskaitomybės reformai iš apačios bei Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2010-09-30
 • Belgijos valstybės tarnyba

  Įvadas. Belgijos federalinė valstybės tarnyba. Svarbiausi Belgijos valstybės tarnybos organizavimo aspektai. Vidinė valstybės tarnautojų rinka ir jų priėmimas. Darbo garantijos ir narystė valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų karjera. Valstybės tarnautojų atlygio sistema. Užmokesčio apimtis viešajame ir privačiame sektoriuose. Valstybės tarnautojų atstovavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po