Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo namų darbai

Viešojo administravimo namų darbai (31 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Anykščių rajono savivaldybės verslo ir turizmo plėtra

  Vietinės valdžios sistemos namų darbas: Savivaldybių atliekamų funkcijų tyrimas. Įvadas. Verslas Anykščiuose. Turizmas Anykščiuose. Verslo ir turizmo plėtra bei skatinimas. Verslo ir turizmo plėtros problemos. Išvada. Priedai (2).
  Viešasis administravimas, namų darbas(13 puslapių)
  2012-03-07
 • Antikorupcinės institucijos

  Įvadas. Lietuva. Prezidentūra. Seimas. Seimo kontrolieriai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Vyriausybė. STT (specialiųjų tyrimų tarnyba). Generalinė prokuratūra. TILS (Transparency International Lietuvos skyrius). Europa. Europos Komisija (EK). GRECO (Valstybių grupė prieš korupciją). OLAF (Europos kovos su sukčiavimu tarnyba). Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Apskričių vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje (2)

  Įvadas. Decentralizacija Lietuvoje. Decentralizacijos istorija. Teritorijos administracinių vienetų raida Lietuvoje XX amžiuje. Dabartinės apskritys. Decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Apskričių ir savivaldybių institucijų sąveika. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-02
 • Centrinės ir vietos valdžios sąveika švietimo srityje

  Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra ir naudoti šaltiniai. Švietimo politikos valdymas Lietuvoje. Švietimo politikos samprata. Švietimo valdymo subjektų funkcijos ir įgaliojimai. Seimo veikla švietimo srityje. Vyriausybės įgaliojimai švietimo valdymo srityje. Švietimo ir mokslo ministerijos funkcijos švietimo srityje. Savivaldybės institucijų įgaliojimai švietime. Centrinės valdžios ir savivaldybių sąveika. Centrinės ir vietos valdžių pasiskirstymas švietimo srityje. Švietimo decentralizavimo esmė. Lietuvos švietimo sistemos reformos vertinimas centriniu ir savivaldybių lygmeniu. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, namų darbas(14 puslapių)
  2011-06-29
 • Danijos vietos savivaldos sistemos analizė

  Įvadas. Danija. Danijos karalystė. Danijos vietos valdžios sistema. Meras. Savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-26
 • Darbuotojų atranka ir testavimas

  Įvadas. Darbuotojų testavimas ir atranka. Anketos ir testai atrankoje. Interviu. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-05
 • Diversifikacijos strategijos taikymo ypatumai

  Diversifikacijos sąvoka. Kada vartojame diversifikacijos sąvoką? Diversifikacijos strategijos samprata. Diversifikacijos priežastys. Diversifikacijos globališkumo aspektas. Horizontalios ir vertikalios diversifikacijos taikymo ypatumai. Diversifikavimo vertinimo aspektai. Sinergijos dėsnis. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-06-16
 • Elektroninės valdžios modeliai. Elektroninės paslaugos

  Įvadas. Elektroninės valdžios modeliai. Elektroninė leidyba. Elektroninis (nuolatinis) mokymasis. Elektroninė įmonė ir teledarbas. Telemedicina. Elektroninės parduotuvės. Elektroninė bankininkystė. Elektroninis tarpininkavimas. Elektroniniai aukcionai. Elektroniniai skelbimai. Kitos sritys. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-03-01
 • Estijos savivaldos ir savivaldybės

  Estijos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldybių funkcijos. Lėšų paskirstymas pagal funkcijų rūšis 1999 m. Estijos savivaldybės pagal gyventojų skaičių 2000 m. Merų ir Tarybos vaidmuo savivaldybių valdyme. Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje galimybės.
  Viešasis administravimas, namų darbas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Europos sąjungos (ES) bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas (2)

  Įvadas. Europos sąjunga. Europos sąjungos susiformavimas. Europos sąjungos samprata. Bendra užsienio ir saugumo politika. Bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Saugumo ir gynybos pasiekimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-11-18
 • Internetinės svetainės pateikimas, komunikacija ir efektyvumas: Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapis

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti Lietuvos Respublikos. Švietimo ir mokslo ministerijos svetainės pateikimo ir komunikacijos efektyvumą. Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos struktūra. Švietimo ir mokslo ministerijos tikslai ir uždaviniai. SSGG analizė. PEST analizė. Turinio analizė. Išvados. Priedai (6psl.).
  Viešasis administravimas, namų darbas(20 puslapių)
  2010-03-18
 • Kaimo plėtrą administruojančios institucijos Lietuvoje ir jų funkcijos

  Kaimo plėtros ir regioninės politikos individualus darbas. Įvadas. Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai. Žemės ūkio rūmų tikslai. Žemės ūkio rūmų veiklos sritys ir funkcijos. Žemės ūkio rūmų projektai. Lietuvos kaimo tinklas. Lietuvos kaimo tinklo nariai. Tinklo struktūra. Lietuvos kaimo tinklo veiksmų kryptys ir priemonės. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos 2007-2010 metų programa. Vietos veiklos grupių tinklas. Vietos veiklos grupių tinklo funkcijos. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Nacionalinė mokėjimo agentūra. Agentūros veiklos tikslas, uždaviniai ir funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(15 puslapių)
  2011-05-09
 • Lietuvos ir Švedijos vietos savivaldos palyginimas

  Apie Lietuvos ir Švedijos vietos savivaldą. Savivaldybių institucijos, jų sudėtis bei įgaliojimai. Rinkimų apygardos. Atsakomybės ir valdžios pasiskirstymas tarp institucijų Lietuvoje bei Švedijoje. Biudžetas.
  Viešasis administravimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su LR įstatymais ir jų taikymu asmeniniame gyvenime. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(20 puslapių)
  2010-03-03
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikla

  Įvadas. Analizuojama nevyriausybinių organizacijų veikla, istorinę raida, bei specifika. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vieta ir veikla demokratinėje visuomenėje. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) istorinė raida ir specifika Lietuvoje. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-02
 • Organizacijos ir turizmo organizacijos samprata

  Įvadas. Užduoties tikslas. Šio darbo pagrindinis tikslas - analizuojant sampratas "Organizacija" ir "Turizmo organizacija" atskleisti jų sąvokų reikšmę, įvairumą, galimas skirtingas interpretacijas. Darbo uždaviniai. Organizacijos samprata. Turizmo organizacijos samprata. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-06-08
 • Organizacijos valdymas (5)

  Įvadas. Vidurinės mokyklos kaip valdymo bei administravimo objekto ypatybės. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų sąrašas. Mokyklos teikiamas produktas ir jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristika. Produktui pagaminti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Priemonės produktui sukurti. Darbo pasidalijimo ir koordinavimo principai. Korporacinė kultūra. Organizacijos veiklos valdymo ciklo realizavimo ypatybės. Veiklos planavimas. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas (motyvacija). Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Organizacijos veiklos valdymo modelio taikymo perspektyvos. Išvados, pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, namų darbas(18 puslapių)
  2011-04-22
 • Pareigūnų darbas pasienio kontrolės punktuose (PKP)

  Įvadas. Asmens pasienio tikrinimas. Pasienio tikrinimai automobilių kelių Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Pasienio tikrinimai geležinkelio Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Pasienio tikrinimai jūrų ir upių uostų Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Transporto srauto organizavimas ir reguliavimas. Laivai, jų tikrinimas. Mažieji laivai, jų tikrinimas. Autotransporto priemonės, jų tikrinimas. Transporto priemonių bei asmenų neįleidimas į Lietuvos Respubliką (LR) arba grąžinimas į Lietuvos Respubliką (LR). Grąžinamų asmenų priėmimas ir perdavimas. Pasienio tikrinimai oro uostų Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Atskridusių į tarptautinį oro uostą keleivių tikrinimas. Atskridusių orlaivių įgulų ir jų bagažo tikrinimas. Išskrendančių iš tarptautinio oro uosto keleivių tikrinimas. Išskrendančių iš oro uosto orlaivių įgulų tikrinimas. Orlaiviais gabenamų importuojamų, eksportuojamų ir tranzitų vežamų prekių, pašto siuntų tikrinimas ir dokumentu kontrolė. Atskridusių į oro uostą ir išskrendančių iš jo orlaivių aptarnavimas ir tikrinimas. Išvada. Priedai (1).
  Viešasis administravimas, namų darbas(16 puslapių)
  2011-05-05
 • Policija visuomenės akyse

  Įvadas. Visuomenės nuomonė apie policiją. Policijos veiklos kryptys ryšių su visuomene srityje. Visuomenės pasitikėjimo policija didinimo būdai. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(11 puslapių)
  2007-02-28
 • Politikos analizės formos

  Įvadas. Politikos analizė. Istorinė politikos analizės apžvalga. Politikos analizės samprata. Politikos analizės formos. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-07-07
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po