Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė>Baudžiamosios teisės referatai

Baudžiamosios teisės referatai (82 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas

  Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo bendrosios nuostatos, asmens privataus gyvenimo samprata bei neliečiamumas, kaip apsaugos garantas, teisės aktai, reglamentuojantys asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, asmens privataus gyvenimo neliečiamumo bendra baudžiamoji teisinė charakteristika, neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas, neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimas,panaudojimas, atskleidimas, asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas.  
  Baudžiamoji teisė, referatas(29 puslapiai)
  2012-04-10
 • Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės

  Įvadas. Sąvokos – baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė esmė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių socialinis turinys. Profesinių pareigų vykdymas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata ir rūšys

  Įvadas. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių sudėtis. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių rūšys. Nukentėjusio sutikimas. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika. Mokslinis eksperimentas. Įsakymo vykdymas. Profesinių pareigų vykdymas. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos. Tariamoji gintis. Asmens, įtariamo padarius nusikalstamą veiką, sulaikymo samprata ir teisėtumo sąlygos. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-11-13
 • Baudžiamasis procesas (2)

  Paaiškinkite reikalavimus, keliamus teisėtai teismo sudėčiai. Įžanga. Teismo sudėties sąvoka ir teismo sudėties sudarymas. Atsarginis teisėjas. Išvados. Paaiškinkite reikalavimus, keliamus teisėtai teismo sudėčiai. Įžanga. Teisėjų nekeičiamumo principo esmė. Tiesioginis ir žodinis nagrinėjimas teisme. Išvados. Uždavinys. Sprendimas.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-03-15
 • Baudžiamoji atsakomybė (2)

  Įvadas. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Baudžiamosios atsakomybės pagrindimas. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka ir požymiai. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-01-19
 • Baudžiamojo proceso dalyviai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti pagrindinius baudžiamojo proceso dalyvius. Įvardinti jų procesines teises, pareigas ir atsakomybę bei vaidmenį baudžiamajame procese. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamojo proceso dalyvių klasifikacija. Asmenys nuo kurių priklauso bylos eiga. Teismai ir teisėjas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Prokuratūra ir prokuroras. Tardytojas. Kvotos organas. Asmenys turintys savarankiškus įstatyminius interesus. Įtariamasis. Kaltinamasis. Teisiamasis. Nukentėjusysis. Civilinis ieškovas. Civilinis atsakovas. Gynėjas. Kiti asmenys. Liudytojai. Ekspertas. Specialistas. Vertėjas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-06-29
 • Baudžiamojo proceso galiojimas asmenų atžvilgiu

  Įvadas. Baudžiamojo proceso galiojimas asmenų atžvilgiu. Įstatymas ir Lietuvos respublikos teritorijoje. Baudžiamojo proceso galiojimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-23
 • Baudžiamojo proceso samprata

  Įžanga. Baudžiamojo proceso mokslo ir teisės santykis. Baudžiamojo proceso teisės normos. Baudžiamojo proceso įstatymų turinys ir forma. Baudžiamųjų procesinių teisės normų galiojimas. Kvotos, parengtinio tardymo, prokuratūros ir teismo organų veikla iškeliant, tiriant bei nagrinėjant bylas. Užsienio šalių baudžiamasis procesas. Baudžiamojo proceso mokslo ryšys su kitais mokslais. Baudžiamasis procesas ir kriminalistika. Baudžiamasis procesas ir kriminologija.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-02-14
 • Baudžiamojo proceso stadijos (2)

  Įžanga. Ikiteisminio tyrimo stadija. Bylos procesas pirmosios instancijos teisme. Apeliacinis procesas. Nuosprendžių ir nutarčių vykdymas. Kasacinis procesas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-12-08
 • Baudžiamojo teisingumo modelis

  Įvadas. Baudžiamojo teisingumo, orientuoto į nusikaltimų užkardymą, modelis. Samprata, bruožai. Viešumas – bausmės efektyvumo garantas. Sulaikymo bausmės poveikio motyvacija, W. Chambliss modelis. Baudžiamojo teisingumo ideologija. Išvados. Priedai (2).
  Baudžiamoji teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-26
 • Baudžiamosios atsakomybės samprata

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Baudžiamoji atsakomybė filosofiniu požiūriu. Baudžiamosios atsakomybės sampratos istorinis aspektas. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Pagrindinis baudžiamosios atsakomybės elementas. Baudžiamoji atsakomybė ir nusikaltimo sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. Bausmė ir jos paskirtis. Bausmių rūšys. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Teistumas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-12-04
 • Baudžiamosios atsakomybės sąvoka ir jos turinys

  Įvadas. Baudžiamosios atsakomybės sąvokos aiškinimas. Baudžiamosios atsakomybės subjektas (kas atsako?). Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo konstatavimas (kam atsako?). Veika, už kurią atsiranda baudžiamoji atsakomybė (už ką atsako?). Baudžiamosios atsakomybės realizavimas (kaip atsako?). Baudžiamosios atsakomybės turinys, esminiai požymiai. Normatyviškumas ir imperatyvumas. Valstybės prievarta ir pasmerkimas valstybės vardu. Baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumas ir savalaikiškumas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-09-18
 • Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl tarptautinių institucijų sprendimo

  Įvadas. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų prielaidos. Prašymo ar teikimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas ir nagrinėjimas. Atnaujintos bylos nagrinėjimas ir priimamos nutartys.
  Baudžiamoji teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-15
 • Baudžiamosios teisės principai

  Įžanga. Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės (BT) funkcijos. Dėstymas. Baudžiamosios teisės (BT) principai. Nėra nusikaltimo, nėra ir bausmės, jei tai neįtvirtinta įstatyme. Lygybės prieš įstatymus principas. Kaltės (kitaip asmeninės atsakomybės arba subjektyvaus pakaltinamumo) principas. Teisingumo, teisingo nubaudimo principas. Humaniškumo principas. Baudžiamųjų represijų ekonomijos principas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(7 puslapiai)
  2010-10-13
 • Baudžiamosios teisės raida

  Įvadas. Baudžiamosios teisės sąvoka. Sovietinės baudžiamosios teisės raidos etapai. Pirmoji sovietinė okupacija Lietuvoje 1940 – 1944 metais. Vokiškojo valdymo Lietuvoje įvedimas. Antroji sovietinė okupacija Lietuvoje 1944-1990 metais. Baudžiamosios teisės raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-12-24
 • Baudžiamosios teisės sąvoka

  Įvadas. Tikslas supažindinti su baudžiamosios teisės sąvoka bei bausmės vaidmenį, rūšis šioje teisėje. Baudžiamosios teisės sąvoka. Bausmės samprata, tikslai bei jų rūšys. Bausmės teorijos. Bausmės sąvoka. Bausmės paskirtis (tikslai). Bausmių rūšys. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-12-01
 • Baudžiamųjų bylų atnaujinimas

  Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų proceso atnaujinimas. Baudžiamųjų bylų proceso atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Bylos proceso atnaujinimas dėl EŽTT sprendimo. Baudžiamosios bylos proceso atnaujinimas dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo.
  Baudžiamoji teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-13
 • Baudžiamųjų bylų procesas pirmosios instancijos teisme

  Įvadas. Teismo sudėtis ir teismingumas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylos nagrinėjimas teisme. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos. Nuosprendžio priėmimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-02-06
 • Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike, erdvėje ir teritorijoje

  Įvadas. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas erdvėje. Teritorinis principas. Pilietybės principas. Realinis principas. Universalus principas. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laike. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-05-02
 • Bausmės atlikimas

  Įžanga. Bendri nuostatai ir principai. Uždaviniai. Būrio reikšmė. Būrio viršininkas būryje. Būrio sudarymo esmė. Būrio viršininko individualus darbas su nuteistaisiais. Darbas su vyresnio amžiaus recidyvistais. Vyresniojo amžiaus nuteistųjų adaptacija. Psichikos anomalijos. Psichikos anomalijos. Tai, kas žinotina būrio viršininkui. Alkoholikai ir narkomanai. Pataisomumo laipsnio nustatymas. Būrys - pedagoginio darbo centras. Išvada.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-17
Puslapyje rodyti po