Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamosios teisės namų darbai
Baudžiamosios teisės namų darbai

(28 darbai)

Absoliutus ir santykinis liudytojo imunitetas baudžiamajame proceseĮrodymų leistinumo turinys. Absoliutaus bei santykinio liudytojo imuniteto samprata (Lietuvos baudžiamojo proceso kodekse reglamentuotų imunitetų priskyrimas prie nurodytų imunitetų grupių). Uždavinio sprendimas. Skaityti daugiau
Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata ir rūšysAplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata. Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, pagrindiniai bruožai. Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse numatytos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Būtinoji gintis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas. Būtinasis reikalingumas. Kelio užkirtimas organizuotos grupės veiklai. Kitos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Remtasi: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymu 2000 09 26 ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projektas 1999. Skaityti daugiau
Baudžiamasis procesas (4)Įvadas. Ikiteisminio tyrimo veiksmai, jų atlikimo sąlygos. Eksperimento samprata, šio tyrimo veiksmo tikslai ir skirtumai nuo parodymų patikrinimo vietoje. Išvados. Uždavinys. Išnašos. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (12)1 uždavinys: Vėlyvą vakarą Bartulį pažadino garsus kaimyno šuns staugimas. Kadangi tai buvo ne pirmas kartas, Bartulis nuėjo pas kaimyną ir ramiu balsu pasakė, kad jei šuns nepriežastinis staugimas nesiliaus, jis, paėmęs šautuvą, nušaus ir šunį, ir jį patį. Kaimynas, išsigandęs Bartulio grasinimų, paskambino į policiją ir pranešė apie šį įvykį. Netrukus Bartulis buvo sulaikytas, o prokuroras jam pareiškė įtarimus dėl grasinimo nužudyti (BK 145 str. 1 dalis). Tačiau Bartulis ir jo advokatas su tokiu įtarimu nesutiko, teigdami, kad Bartulio veiksmuose nėra jam inkriminuojamo nusikaltimo sudėties. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie pavojingo veikimo formas, argumentuotai paaiškinkite kokiais atvejais už kalbas asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn bei, ar Bartulis gali būti kaltinamas nusikaltimo, numatyto BK 145 straipsnio 1 dalyje, padarymu? 2 uždavinys: Nakties metu pil. Sirtautas ėjo namo. Artėdamas prie savo namo jis pastebėjo, kad už namo kampo matyti trijų jaunuolių siluetai, tarp kurių yra ir ką tik iš kalėjimo grįžusio kaimyno. Sirtautas jį atpažino iš balso. Prisiminęs, kad kaimynas žadėjo sugrįžęs iš kalėjimo jį "nudėti", Sirtautas išsitraukė peilį ir priėjęs prie namo kampo staigiai iššoko, sudavė peiliu vienam iš ten stovėjusių vaikinų į petį ir nubėgo namo. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie tariamąją gintį, argumentuotai atsakykite, ar galima Sirtauto veiksmus vertinti kaip tariamąją gintį? Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (16)Įrodymų leistinumo turinys. Absoliutaus bei santykinio liudytojo imuniteto samprata. Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (23)I užduotis: Arlauskas, išvažiuodamas iš kiemo automobiliu "Ford" į Vilniaus m. Antakalnio gatvę, nepraleido važiavusio dviratininko ir su juo susidūrė. Susidūrimo metu dviratininkui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata bei sulaužytas dviratis (dviračio kaina 300 litų). Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 281 straipsnį. Ikiteisminio tyrimo metu A. paprašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jis atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą ir šis jam neturi pretenzijų. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, argumentuotai atsakykite, esant kokioms sąlygoms A. gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės? Sprendimas. II užduotis. Kriminalinės policijos biuro inspektorius A. buvo sulaikytas už tai, kad savo kabinete priėmė iš asmens 1000 JAV dolerių kyšį. Asmuo, įteikęs inspektoriui pinigus, teisinosi, kad tai padarė norėdamas atsidėkoti jam už pavogto automobilio "Audi -80" suradimą. Policijos pareigūnas buvo apkaltintas kyšio priėmimu. Bylos tyrimo metu paaiškėjo, kad asmuo, įteikęs 1000 JAV dolerių pareigūnui, yra 2001 m. birželio 5 d. nuteistas bauda už kontrabandą (galiojančio BK 199 straipsnis). Tačiau paskirtos bausmės dar neįvykdė. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatį, argumentuotai atsakykite, ar galima išieškoti bauda, jei sąlygoje aprašyta situacija paaiškėjo tik 2004 m. birželio 5 d.? Sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso 119 straipsnisUžduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 119 str. analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis. Analizei reikalingi baudžiamojo kodekso (BK) straipsnio pakeitimai: Teisės normos užrašymas "Jei ., tai . priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso straipsnio analizė: 235 straipsnisBaudžiamojo kodekso 235 straipsnio "Melagingi parodymai, išvados ir vertimas" analizė. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos. Baudžiamojo kodekso 235 str. 1 dalies analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsnis: Analizei reikalingi kiti BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsniai: Teisės normos užrašymas "Jei.., tai... priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Baudžiamojo nusikaltimo nuosprendžio analizėBaudžiamosios bylos Nr. 1-149-626/2007 nuosprendis. Įvadas. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo objektyvioji pusė. Nusikaltimo subjektas. Nusikaltimo subjektyvioji pusė. Fakultatyvieji nusikaltimo sudėties požymiai. Sunkinančios, lengvinančios aplinkybės. Bausmės sąvoka ir požymiai. Baudžiamojo poveikio priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisėĮrodymų samprata ir jiems keliami reikalavimai. Nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų (principų) turinys bei jų reikšmė. Praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (3)Nukentėjusiojo teisės reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, realizavimo garantijos. Bylos išsprendimo per įmanomai trumpiausius terminus principas. Apylinkės teismo pirmininko sprendimas dėl nukentėjusiųjų skundo. Išnašos. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (4)Atskiri baudžiamojo proceso principai. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumas. Proceso greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisės šaltiniaiĮvadas. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tarptautinės sutartys. Baudžiamojo proceso kodeksas. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Skaityti daugiau
Baudžiamųjų kodeksų nuo 1961 metų iki dabartinių redakcijų 129 straipsnio Nužudymo kvalifikavimo palyginimasTeorinė užduoties dalis. Teisės normos struktūra. Teisės normos hipotezė. Teisės normos sankcija. Istorinis metodas. Praktinė užduoties dalis: komentaro kontekste nagrinėsime visus nuo 1961 metų iki dabartinių laikų egzistavusius BK (Baudžiamasis kodeksas) ir jų redakcijas. 1961 metų Lietuvos Tarybų Socialistinės. Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1978 m. balandžio 15 d. Lietuvos Tarybų. Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1983 metų birželio 1 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1988 metų liepos 1 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1994 metų lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1994 metų lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1997 metų rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2000 metų rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2000 metų gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2003 metų gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2004 metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2005 metų spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2006 metų rugsėjo 1 metų Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2007 metų spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Skaityti daugiau
Bausmės teorijosĮžanga. Bausmės teorijų istorinė raida. Bausmės teorijos ir bausmės tikslai. Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Skyrimui ir jų vykdymui. Bausmių teorijų įtaka praktiniam bausmių. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji bausmių skyrimo pradmenysĮžanga. Bendrieji bausmės skyrimo pradmenys. Bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu. Sąlygos. Kriminalinės bausmės. Nusikaltėlių asmenybės tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Būtinasis reikalingumas baudžiamojoje teisėjeBūtinasis reikalingumas. Būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos. Būtinoji gintis ir būtinasis reikalingumas. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo panašumai. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo skirtumai. Didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčių vertybių vagystės. Skaityti daugiau
Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutusCivilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentai kaip įrodymai baudžiamajame proceseDokumentai kaip įrodymai baudžiamajame procese. Rašytinių įrodymų įrodomoji galia. Elektroninės informacijos fiksavimo priemonės. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybėĮvadas. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės problematika. Įmonių baudžiamosios atsakomybės koncepcijos ir individualios kaltės. Kaltės ir kitų baudžiamosios teisės fundamentalių principų santykis. Išvados. Uždaviniai. Sąlyga: 1) J.M. einant gatve, prie jo priartėjo du vyrai. J.M. nematė jų veidų, tačiau vyrai grėsmingai, sparčiu žingsniu artėjo J.M. link. Pastarasis: a) Nieko nelaukdamas griebė plytą nuo žemės, ja trenkė ir viena ir kitam vyrui. Pastariesiems buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Po to paaiškėjo, kad tai buvo J.M. draugai, kurie norėjo pagąsdinti J.M.; b) Pasileido bėgti nuo vyrų, kurie pradėjo vytis. Jiems priartėjus prie J.M., jis, iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo, iššovė į orą, o vyrams nesiliaujant artėti, šovė į juos ir sužeidė; c) Pasileido bėgti. Vyrai pradėjo vytis, išsitraukė peilius. J. M. pribėgęs prie svetimo automobilio į jį pateko ir, siekdamas išvengti galimos žalos sau, nuvažiavo (pabėgo) šiuo automobiliu. Aptarkite J.M. veiksmus kiekvienoje situacijoje. Sąlyga: P.A. priartėjo prie parduotuvės, kur stovėjo J.A. Pirmasis paprašė "užsirūkyti". Pastarasis atsakė. Tada P.A. pagrasino trenksiąs buteliu per galvą. J.A: Atsakė "na ir trenk"... P.A. trenkė ir sužalojo J.A. Tardomas parodė, kad "pats prašė, sutiko, todėl trenkiau ir nesu kaltas. b) Atsakė: "na ir trenk"... P.A. užsimojo, tačiau dėl J.A vikrumo nepataikė; c) Atsakė: "na ir trenk"... P.A. trenkė ir sužalojo J.A. Tačiau iškart puolė jį gydyti ir labai gailėtis. Aptarkite P.A. veiksmus kiekvienoje situacijoje. Sprendimas. Skaityti daugiau