Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamosios teisės pristatymai
Baudžiamosios teisės pristatymai

(7 darbai)

Baudžiamoji atsakomybė už baudžiamuosius nusižengimus ir nusikaltimus finansų srityjePowerPoint pristatymas. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamasis nusikaltimas. Baudžiamasis nusižengimas. Finansų sistema kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. Mokesčių nesumokėjimas. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas. Deklaracijos nepateikimas. Apgaulingas apskaitos tvarkymas. Aplaidus apskaitos tvarkymas. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (11)PowerPoint pristatymas-konspektai. Baudžiamoji teisė. Nusikaltimas ir jo požymiai. Nusikaltimo subjektas. Tyčinis nusikaltimas. Nepakaltinamumas. Nusikaltimų recidyvas. Nusikaltimo padarymo stadijos. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Aplinkybės, pašalinančios veikos nusikalstamumą ir baudžiamumą. Bausmės paskirtis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Liudytojo teisės. Liudytojo atsakomybė. Suėmimo taikymo tvarka. Kasacinis skundas. Pagrindinės bausmės. Papildomos bausmės. Bausmės skyrimas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės. Laidavimas. Lygtinis paleidimas. Bausmės vykdymo atidėjimas. Nusikaltimų klasifikacija. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (2)PowerPoint pristatymas. Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės normos. Veika. Nusikalstamos veikos požymiai. Nusikaltimas. Nusižengimas. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų rūšys. Tyčinių nusikaltimų rūšys. Nusikalstamos veikos stadijos. Nusikaltimo (baudžiamojo nusižengimo) subjektai. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Bendrininkavimas. Nusikalstamos veikos bendrininkai. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Būtinosios ginties teisėtumo sąlygos. Pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos. Baudžiamosios atsakomybės stadijos. Baudžiamosios atsakomybės elementai. Kriminalinė bausmė. Bausmės paskirtis. Bausmių rūšys už nusikaltimo padarymą. Asmenims iki 18 metų skiriamų bausmių už nusikaltimo padarymą rūšys. Bausmių už baudžiamąjį nusižengimą rūšys. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės atvejai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. Ekonominių nusikaltimų sampratos. Ekonominių nusikaltimų (nusižengimų) požymiai. Skaityti daugiau
Baudžiamosios teisės šaltiniaiPowerPoint pristatymas. Baudžiamosios teisės šaltinio samprata. Baudžiamasis įstatymas. Tarptautinės sutartys. Teismų praktika. Konstitucija. Baudžiamosios teisės šaltiniai. Skaityti daugiau
Laisvės apribojimas ir areštasPowerPoint pristatymas. Laisvės apribojimas. Laisvės apribojimo bausmės turinys. Nuteistojo pareiga. Areštas. Skaityti daugiau
Moterų problemos darbePowerPoint pristatymas. Seksualinis priekabiavimas. Seksualinio priekabiavimo formos. Seksualinio priekabiavimo formos(3). Seksualinis priekabiavimas teisėje. Seksualinis priekabiavimas teisėje(2). Teisinio pažeidimo sąlygos. Atsakomybė už seksualinį priekabiavimą. Seksualinio priekabiavimo įrodymai. Skaityti daugiau
Teisėsauga informacinėje visuomenėje (2)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Teisėsauga informacinėje visuomenėje. Teisėsauga informacinėje visuomenėje kovoja su šiais neteisėtais veiksmais. Dvi įsilaužimų klasės. Dažniausiai minimi ir išskiriami ekonominio pobūdžio kompiuteriniai nusikaltimai. Skaityti daugiau