Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė
Baudžiamoji teisė

(238 darbai)

Absoliutus ir santykinis liudytojo imunitetas baudžiamajame proceseĮrodymų leistinumo turinys. Absoliutaus bei santykinio liudytojo imuniteto samprata (Lietuvos baudžiamojo proceso kodekse reglamentuotų imunitetų priskyrimas prie nurodytų imunitetų grupių). Uždavinio sprendimas. Skaityti daugiau
Alkoholio vartojimo poveikis jaunimo nusikalstamumuiSantrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Nusikalstamumas ir alkoholio vartojimas. Jaunimo padaromi teisės pažeidimai. Alkoholio vartojimo poveikis ir nusikalstamos veikos. Lietuvos Respublikos teisės aktų taikymas nusikaltusiems asmenims. Išvados. Alkoholio vartojimo įtakos jaunimo nusikalstamumui tyrimas. Tyrimo organizavimas ir tiriamųjų charakteristika. Tyrimo metodika (metodologija). Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo išvados. Bendrosios išvados ir siūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Apeliacija ir kasacijaApeliacinio ir kasacinio proceso skirtumai ir panašumai. Skaityti daugiau
Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teiseiAplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Būtinoji gintis. Būtinasis reikalingumas. Skaityti daugiau
Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata ir rūšysAplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata. Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, pagrindiniai bruožai. Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse numatytos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Būtinoji gintis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas. Būtinasis reikalingumas. Kelio užkirtimas organizuotos grupės veiklai. Kitos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Remtasi: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymu 2000 09 26 ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projektas 1999. Skaityti daugiau
Arešto bausmėĮvadas. Arešto samprata. Arešto sąvoka. Arešto bausmės sąvoka, pateikiama Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse. Arešto bausmės istorinė raida. Arešto bausmė Lietuvoje iki 1918 metų. Arešto bausmė nuo baudžiamojo statuto įsigaliojimo. Arešto bausmės trūkumas iki naujojo baudžiamojo kodekso. Arešto bausmės lyginamoji analizė. Bausmės bei nuobaudos panašumai ir skirtumai, areštas kaip bausmė ir kaip administracinė nuobauda. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės panašumas ir skirtumas, baudos ir nuobaudos santykis. Arešto bausmės ir administracinio arešto santykis. Arešto bausmės vykdymo pagrindai. Arešto bausmę vykdanti institucija – areštinė. Arešto bausmės vykdymo pagrindai, ją taikantys ir vykdantys pareigūnai. Arešto taikymo praktika. Arešto bausmių taikymo dažnumas. Nusikalstamos veikos, už kurias dažniausiai taikoma arešto bausmė. Bausmės, dažniausiai keičiamos areštu. Išvados. Priedas (5). Skaityti daugiau
Areštuoto turto įkainojimas, saugojimas ir administravimasSummary. Įvadas. Areštuoto turto įkainojimas. Rinkos vertės sąvoka užsienio valstybėse. Turto vertės nustatymo metodai. Lyginamosios vertės metodas. Atkuriamosios vertės metodas. Naudojimo pajamų vertės metodas. Ypatingosios vertės metodas. Turto vertintojo sąvoka, reikalavimai, vertintojų grupės. Turto vertinimą atliekantys ir prižiūrintys subjektai. Areštuoto turto saugojimas. Areštuoto turto administravimas. Problemų, kylančių iš turto vertinimo, saugojimo ir administravimo apžvalga, įvertinimas ir sprendimo būdai. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Asmens privataus gyvenimo neliečiamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimasAsmens privataus gyvenimo neliečiamumo bendrosios nuostatos, asmens privataus gyvenimo samprata bei neliečiamumas, kaip apsaugos garantas, teisės aktai, reglamentuojantys asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, asmens privataus gyvenimo neliečiamumo bendra baudžiamoji teisinė charakteristika, neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas, neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimas,panaudojimas, atskleidimas, asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas.   Skaityti daugiau
Atleidimas nuo bausmės ir jo taikymas teismų praktikojeĮvadinė dalis. Atleidimo nuo bausmės samprata ir reikšmė. Atleidimo nuo bausmės sąvoka ir požymiai. Atleidimo nuo bausmės instituto reikšmė. Atleidimo nuo bausmės rūšys. Amnestija ir malonės. Ar tai yra atleidimo nuo bausmės instituto rūšys Atleidimas nuo bausmės dėl baudžiamojo įstatymo pasikeitimo. Atleidimas nuo bausmės dėl apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų ir lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. Jų skirtumai. Nepilnamečiams taikomo lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmės jiems pakeitimo švelnesne bausme ypatumai. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Šių institutų skirtumai. Praktinis atleidimo nuo bausmės instituto taikymas. Summary. Išvados. Skaityti daugiau
Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės, jų teorinė analizė ir reikšmė teismų praktikojeĮvadas. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių bendroji charakteristika. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės, jų aiškinimas ir reikšmė. Kaltininkas suteikė nukentėjusiajam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių padarinių. Kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Kaltininkas savo noru atlygino arba pašalino padarytą žalą. Nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties. Veika padaryta dėl psichinės ar fizinės prievartos, jeigu tokia prievarta nepašalina baudžiamosios atsakomybės. Veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys. Veika padaryta nukentėjusio asmens, kurio būklė beviltiška, prašymu. Veika padaryta pažeidžiant nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijos užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas. Veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, kai baudžiamasis įstatymas numato atsakomybę už būtinosios ginties ribų peržengimą. Veika padaryta dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusiojo asmens veiksmai. Nusikalstamą veiką padarė ribotai pakaltinamas asmuo. Veiką padarė prieš jo valią nugirdytas ar apsvaigintas asmuo. Nepavykęs savanoriškas atsisakymas daryti nusikalstamą veiką. Teismo teisė pripažinti atsakomybę lengvinančiomis Baudžiamojo kodekso (BK) 59 straipsnio 1 dalyje nenurodytas aplinkybes. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės, jų bendroji charakteristika ir reikšmė. Veiką padarė bendrininkų grupė. Veiką padarė organizuota grupė. Veika padaryta dėl chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų. Veika padaryta kankinant nukentėjusį asmenį ar tyčiojantis iš jo. Veika padaryta mažamečiui. Veika padaryta asmeniui, kuris dėl ligos, neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių buvo bejėgiškos būklės, be jo prašymo. Veika padaryta nėščiai moteriai, kai akivaizdu, kad ji nėščia. Veika padaryta pasinaudojant visuomenine ar kito asmens nelaime. Veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Veika padaryta visuotinai pavojingu būdu arba naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas ar šaunamuosius ginklus. Dėl padarytos veikos atsirado sunkių padarinių. Išvados. Skaityti daugiau
Atvirųjų vagysčių ir plėšimų tyrimo metodikaĮžanga. Atvirųjų vagysčių ir plėšimų kriminalistinė charakteristika. Nusikaltimo situacija. Nusikaltimo padarymo būdas. Nusikaltimo subjektas. Nukentėjusysis. Baudžiamosios bylos iškėlimas ir pirminiai tardymo veiksmai atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose. Baudžiamosios bylos iškėlimas. Pirminiai tardymo veiksmai atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose: nukentėjusiojo ir liudytojo apklausa; įvykio vietos apžiūra atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose; krata atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose; nusikaltėlio paieška ir sulaikymas ir kitos operatyvinės paieškos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybėsĮvadas. Sąvokos – baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė esmė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių socialinis turinys. Profesinių pareigų vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata ir rūšysĮvadas. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių sudėtis. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių rūšys. Nukentėjusio sutikimas. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika. Mokslinis eksperimentas. Įsakymo vykdymas. Profesinių pareigų vykdymas. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos. Tariamoji gintis. Asmens, įtariamo padarius nusikalstamą veiką, sulaikymo samprata ir teisėtumo sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamasis procesasBaudžiamojo proceso samprata, tipai ir funkcijos. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiu. Konstitucinio teismo nutarimų ir LAT senato nutarimų reikšmė BP procesui. Baudžiamojo proceso principai. BP subjektai. Proceso dalyvių teisių užtikrinimas. Procesinės prievartos priemonės. Įrodymai. Skaityti daugiau
Baudžiamasis procesas (2)Paaiškinkite reikalavimus, keliamus teisėtai teismo sudėčiai. Įžanga. Teismo sudėties sąvoka ir teismo sudėties sudarymas. Atsarginis teisėjas. Išvados. Paaiškinkite reikalavimus, keliamus teisėtai teismo sudėčiai. Įžanga. Teisėjų nekeičiamumo principo esmė. Tiesioginis ir žodinis nagrinėjimas teisme. Išvados. Uždavinys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamasis procesas (3)Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai. Proceso dalyviai. Procesinės prievartos priemonės, procesiniai dokumentai, terminai. Įrodymai ir jų šaltiniai BP. Baudžiamosios bylos iškėlimas: vados ir pagrindai, nekėlimo atvejai; aplinkybės, kurios daro bylą negalima. Parengtinis tyrimas. Skaityti daugiau
Baudžiamasis procesas (4)Įvadas. Ikiteisminio tyrimo veiksmai, jų atlikimo sąlygos. Eksperimento samprata, šio tyrimo veiksmo tikslai ir skirtumai nuo parodymų patikrinimo vietoje. Išvados. Uždavinys. Išnašos. Skaityti daugiau
Baudžiamoji atsakomybė (2)Įvadas. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Baudžiamosios atsakomybės pagrindimas. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka ir požymiai. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamoji atsakomybė už baudžiamuosius nusižengimus ir nusikaltimus finansų srityjePowerPoint pristatymas. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamasis nusikaltimas. Baudžiamasis nusižengimas. Finansų sistema kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. Mokesčių nesumokėjimas. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas. Deklaracijos nepateikimas. Apgaulingas apskaitos tvarkymas. Aplaidus apskaitos tvarkymas. Skaityti daugiau
Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą nužudymąĮvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išanalizuoti baudžiamąją atsakomybę, nužudymą bei atsakomybę už kvalifikuotą nužudymą. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės elementai. Nužudymas. Nužudymo sudėties požymių analizė. Nužudymą kvalifikuojantys požymiai ir baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą nužudymą. Mažametystė. Bejėgiška būklė. Artimas giminaitis ar šeimos narys. Nėštumas. Dviejų ar daugiau žmonių nužudymas. Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Nužudymas iš chuliganiškų paskatų. Nužudymas dėl savanaudiškų paskatų. Nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymas. Nužudymas siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Nužudymas siekiant įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles. Išvados. Skaityti daugiau
...