Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija > Socialinės psichologijos kursiniai darbai
Socialinės psichologijos kursiniai darbai

(17 darbai)

Adaptacijos problemosĮvadas. Kas yra adaptacija. Adaptacijos problemos. Dezadaptacija. Deviacijos sąvoka. Agresyvumas. Kaip kovoti su agresija? Narkomanija. Narkomanų kategorijos bei narkotikų vartojimo priežastys. Vartojimo atvejai ir adaptacijos prie narkotinių medžiagų būdai. Narkotikų vartojimo priežastys ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Bandžiusių žudytis žmonių ir jų artimųjų stigmatizacija. Požiūris į savižudybę per istorijos ir religijos prizmęĮžanga. Savižudybė per istorijos prizmę. Savižudybė per religijos prizmę. Šeimos narių ir artimųjų stigmatizacija visuomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas – žmonių tarpusavio sąveikaĮvadas. Literatūros apžvalga. Kaip lengviau užmegzti kontaktus. Bendravimo – komunikacijos bendrasis apibūdinimas. Minčių kodavimas ir dekodavimas kalbėjime. Bendravimas – kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). Bendravimo būdai. Kaip klausyti. Klausymasis – komunikacijos dalis. Klausymosi stiliai. Mokėti klausyti svarbiau negu mokėti pasakoti. Klausymosi būdai. Tyrimo tikslo, uždavinių organizavimas. Mokinių ir mokytojų klausymosi įgūdžių tyrimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Mokytojų ir mokinių klausymo įvertinimo vidurkiai. Mokytojų klausymo įvertinimų pasiskirstymas. Visų mokinių (10 klasės ir 12 klasės) klausimo įgūdžių įvertinimas. 10 klasės mokinių įvertinimų pasiskirstymas. 12 klasės mokinių įvertinimų pasiskirstymas. 10 klasės ir 12 klasės mokinių klausymo įgūdžių palyginimas. Mokytojų ir mokinių klausymo rezultatų palyginimas. Išvados. Praktinės rekomendacijos. Priedas (testas). Skaityti daugiau
Konfliktų valdymas ir konfliktų sprendimo būdaiKonfliktų valdymas. Konflikto samprata. Konflikto raidos etapai. Konkurencija ir konfliktas. Funkcinių ir disfunkcinių konfliktų diferencijavimas. Konfliktų ir bendradarbiavimo konstruktyvūs ir destruktyvus aspektai. Konfliktai ir jų sprendimas. Grupių vidaus konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Konflikto procesas. Kaip konflikto metu elgiasi vadovas. Konfliktų valdymo strategijos. "Viskas arba nieko" strategija. Dalinio rezultato strategija. Atvirų durų strategija. Parlamentinė strategija. Rutininių strategija. Smegenų strategija. Derybų strategija. Žmonės ir konfliktai. Konfliktų esmė. Konfliktų psichologinės ypatybės. Konflikto dinamika. Konfliktai Lietuvos organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno kalba (10)Įvadas. Kūno kalbos samprata. Gestų kilmė. Kūno kalbos falsifikavimas. Svarbiausi kūno gestai. Veido lytėjimas rankomis. Rankų barjerai ir plaštakų gestai. Kojų barjerai. Kaip išmokti kūno kalbą. Išvados. Skaityti daugiau
Minios psichologija (2)Įvadas. Pagrindiniai minios elgesio ypatumai. Veiksniai, turintys įtakos minios elgesiui. Minios dydis. Minios tankumas. Minios poliarizacija. Triukšmas minioje. Sėdimos arba stovimos vietos minioje. Minios sandara. Minios tipai. Stovinčiųjų eilėje minia. Panikos apimta minia. Agresyvi minia. Frustraciją patyrusi minia. Minia, esanti už įstatymo ribų. Protestuojanti minia. Konfrontuojanti minia. Ekspresyvi minia. Minios elgesį aiškinančios teorijos. Minios elgesio kontrolės būdai. Šiuolaikinės masinės visuomenės psichologinės ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Moksleivių teisių ir pareigų vienovė šeimojeMoksleivių požiūris į jų teisių ir pareigų vienovę šeimoje. Įvadas. Darbo tikslas - tiriant moksleivių nuomones apie jų teisių ir pareigų svarbą ir įgyvendinimą, įvertinti jų vieningą raišką šeimoje. Teisių ir pareigų vienovė. Išskirtinis dėmesys vaiko teisėms. Vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimas Lietuvoje. Vaiko teisės ir pareigos socialinėje aplinkoje. Vaiko teisių ir pareigų raiška šeimoje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Kaip vaikai susipažinę su jų teises ir pareigas nusakančiais dokumentais. Teisių ir pareigų svarba ir įgyvendinimas namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Neefektyvaus pokalbio požymiaiĮvadas. Kalbėtojas ir klausytojas. Akių kontaktas ir jo svarba. Kalbėjimas. Pašnekovo palaikymas ir prisitaikymas. Ar suderinama… Išankstinė nuomonė. Išvados. Skaityti daugiau
Neverbalinės komunikacijos aspektaiĮžanga. Veido išraiška. Mimika. Žvilgsnis. Gestai. Išvaizda. Poza. Prisilietimas. Išvados. Savirefleksija. Skaityti daugiau
Neverbalinis bendravimas – viena svarbiausių komunikacijos priemoniųDalykinės komunikacijos referatas. Įvadas. Nežodinis bendravimas. Neverbalikos sudėtingumas. Neverbalinių pranešimų reikšmės kontekstiškumas. Neverbalinių pranešimų kompleksiškumas ir tarpusavio sąsaja. Neverbalinių pranešimų pastebėjimo sunkumai. Individualūs skirtumai. Kultūriniai skirtumai. Kartojimas. Pakeitimas. Papildymas ir pabrėžimas. Kontroliavimas. Prieštaravimas. Kinezė. Balsas. Mimika. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno judėjimas. Prisilietimas. Erdvė, laikas ir tyla. Išvados. Skaityti daugiau
Paauglių, augančių nepilnose šeimose, socializacijos ypatumaiPratarmė. Socializacijos samprata ir sąvokos. Darbe naudojamų terminų apibrėžimai. Socializacija – svarbiausias, visą gyvenimą trunkantis procesas. Šeimos funkcijos, aplinka ir individo gerovė. Socialinių įgūdžių ugdymas. Paauglių, gyvenančių su vienu iš tėvų, socialinės aplinkos ypatumai bei psichosocialinės pasekmės. Skyrybos. Tėvų ir vaikų santykiai šeimos krizės metu. Netektis. Paauglių kasdieninis gyvenimas. Paauglių bendravimas su bendraamžiais. Paauglys šeimoje, mokykloje ir užklasinėje veikloje. Šeima, mokykla ir mokymasis. Popamokinė veikla. Nepilnamečiai ir rizikos veiksniai. Paaugliai ir alkoholis. Paauglių alkoholizmo ypatybės. Alkoholizmo socialinės priežastys. Paaugliai ir narkotikai. Narkotikų vartojimas paauglių tarpe. Kodėl jauni žmonės vartoja narkotikus? Paaugliai ir nusikalstamumas. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Vaikų nusikalstamumo situacijos vertinimas Lietuvoje. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Tyrimas. Temos aktualumas. Temos metodologinis pagrindas. Problemos analizės lygis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Smurto prevencinės programos mokykloseĮvadas. Smurto prevencinės programos. Visuomene paremtos prevencinės programos (Community-based Prevention Programs). Šeima paremtos prevencinės programos (Family-based Prevention Programs). Ta pačia amžiaus grupe paremtos prevencinės programos (Peer-focused Prevention Programs). Mokykla paremtos prevencinės programos (School-based Prevention Programs). Smurto prevencinių programų mokyklose tipai. Konfliktų sprendimas ir bendraamžių įjungimas (Conflict Resolution and Peer Mediation). Patyčių sumažinimas (Bullying Reduction). Socialinių gebėjimų vystymas (Social Competence Development). Švietimas apie narkotines medžiagas (Drug Education). Efektyviausios smurto prevencinės programos. Atrankos kriterijai (Selection Criteria). Programų aprašymai. Efektyviausios smurto prevencinės programos taikomos mokyklose. Nuostabaus amžiaus metai (The Indredible Years Series). Patyčių prevencinė programa (Bullying Prevention Program). Strategijos, skatinančios alternatyvų mąstymą (Promoting Alternative THinking Strategies, PATHS). Gyvenimo įgūdžių lavinimas (Life Skills Taining, LST). Centrinės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dalies prevencijos projektas (Midwestern Prevention Project, MPP). Didelių galimybių programa (Quantum Opportunities Program, QOP). Efektyviausios smurto prevencinės programos skatinančios socialų gyvenimą. Slaugių lankymasis namuose prenataliniu ir kūdikystės periodu (Prenatal and Infancy Home Visitation by Nurses). Didieji Amerikos broliai ir seserys (Big Brothers Big sisters of America, BBBSA). Funkcinė šeimos terapija (Functional Family Therapy, FFT). Daugiasisteminė terapija (Multisystemic Therapy, MST). Daugiadimensinis gydymas - prižiūrėtojo globa (Multidimensional Tratement Foster Care, MTFC). Smurto prevencijos problema Lietuvoje ir galimi problemos sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Stresas ir jo įveikimo būdaiĮvadas. Streso sąvokos aiškinimas. Stresą aiškinančios teorijos. Sigmundo Freudo teorija apie stresą. A. Adler teorija. W.B. Cannon teorija. Hans Selye teorija. R.S. Lazarus teorija. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso požymiai. Stresas ir jo įveika asmens raidos požiūriu. Streso įveika. Stresas ir jo įveika vaikystėje. Paauglių stresas ir jo įveika. Suaugusiųjų žmonių stresas ir jo įveikos aspektai. Senų žmonių stresas ir jo įveikos aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Televizijoje demonstruojamo smurto įtaka vaikų elgesiuiĮvadas. Asocialaus elgesio formavimasis. Instrumentinio išmokimo teorija. Paskatinimai agresyviai elgtis. Banduros socialinio išmokimo teorija. Agresyvaus elgesio įgijimas. Pastiprinimai ir imitavimas. Agresyvų elgesį provokuojančios sąlygos. Vidinių veiksnių įtaka stebimam smurtui. Asmenybės bruožai ir temperamentas. Lyčių skirtumai. Jautrumo sumažinimas. Identifikacija su vaizduojamais veikėjais. Aplinkos veiksnių įtaka stebimam smurtui. Bausmės ir pastiprinimai. Šeima. TV versus kompiuteriniai žaidimai. Aktyvus įsitraukimas į smurtinius video žaidimus. Aktyvaus įsitraukimo į video žaidimus tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Verbalinis bendravimasĮvadas. Bendravimas. Bendravimo stiliai. Verbalinis bendravimas. Kas neleidžia mums būti dėmesingais klausytojais ir maloniais pašnekovais? Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Emocijos ir bendravimas. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Bendravimo orientacijos . Pranešimo samprata, ypatumai, analizė. Pagrindinės sąvokos ir keturi pranešimo aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Vyrų ir moterų terminalinių ir instrumentinių vertybių tyrimasĮvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Vertybės samprata. Vertybės sąvoka ir jos aiškinimai. Vertybių rūšys. Vertybių formavimasis. Vertybinės orientacijos. Vertybinių orientacijų samprata. Vertybinės orientacijos pagal amžių. Vertybinės orientacijos pagal lytį. Skirtingų socialinių grupių vyrų ir moterų terminalinių ir instrumentinių vertybių tyrimas. Tyrimo respondentai ir metodika. Studenčių ir dirbančių moterų tyrimų duomenų analizė. Studentų ir dirbančių vyrų tyrimų duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Žodinis (verbalinis) bendravimasĮvadas. Verbalinio bendravimo formos. Sakytinis kalbėjimas. Rašytinis kalbėjimas. Žodinio bendravimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau