Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija > Socialinės psichologijos šperos
Socialinės psichologijos šperos

(8 darbai)

Bendravimo psichologijaBendravimo sąvokos samprata. Bendravimui būdingi poelgiai. Bendravimo modeliai. Pagrindiniai komunikacijos principai. Bendravimo mitai. Kontrolės pasiskirstymo būdai bendravime. Suvokimas bendravime. Kultūriniai faktoriai. Pagalvės metodo charakteristika. "Aš" vaizdo vystymasis. Emocijų tipai. Priežastys, dėl kurių neišreiškiame emocijų. Blogo klausymosi įpročiai. Skaityti daugiau
Emocijos ir motyvacija (3)Poreikių klasifikacija. A. Maslow poreikių piramidė. Poreikių sąveika. Veiklos motyvai ir tikslai. Motyvų funkcijos. Motyvų klasifikacija. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos. K. Lewin lauko teorija. Lewin lauko teorijoje išskyrė 4 postulatai. Pagrindiniai jėgų konfliktų tipai. Motyvacijos lygmenys (10) H. Benesch. Motyvacijos rūšys. Valios ir vertybių problema motyvacijoje. Biologinė motyvacija. 3 baziniai socialiniai poreikiai: dėmesio; priėmimo; pagarbos. Socialinį dykinėjimą aiškinančios hipotezės. Motyvacinės sferos raida. Alkonino motyvacijos vystymosi etapai. Emocijos. Laukimo ir prognozės emocijos. Pasitenkinimo emocijos. Frustracinės emocijos. Komunikacinės emocijos. Intelektualinės emocijos. Emocijos, atsirandančios veikloje. Jausmai. Pseudojausmai. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (11)Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderio funkcijos. Lyderių tipai (tipologija). Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Socialinio suvokimo dėsningumai. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (13)Socialinės psichologijos objekto apibrėžtis. Grupės samprata. Grupės funkcijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Socialinio suvokimo dėsningumai. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (15)Socialinė Psichologija Socialinė psichologija. Veiksniai, turintys įtakos socialinei sąveikai. Socialinės psichologijos tyrimo objektas. Šiuolaikinės socialinės psichologijos akcentai. Socialinės psichologijos santykis su kitais mokslais. Bendri reikalavimai apklausai. Stebėjimas. Stebėjimo variantai. Stebėjimo minusai. Eksperimentas. Testai, anketų forma. Aš – vaizdas. Bendrieji-konkretieji aspektai. Žmonių grupės. Psichologinis darnumas. Psichologinis klimatas grupėje. Tarpasmeniniai santykiai. Konfliktas. Neverbalinis bendravimas. Aš - vaizdo įtaka bendravimui. Realieji – parodomieji aspektai. Parodomojo aš pateikimo priežastys. Kaip žmonės manipuliuoja. Trokštamasis aš. Kognityviniai ir afektyvūs aspektai. Veiksniai turintys įtakos aš jausmui. Neadekvataus savęs vertinimas. Grupė ir asmenybė. Priežastingumo lokusas. Bendravimo funkcijos. Aureolės efektas. Referentinė grupė. Savęs vertinimas. Bendravimo apibūdinimas. Svarbiausi bendravimo aspektai (struktūra). Bendravimas ir komunikacija. Gestų interpretavimas. Aktyvus klausymas. Neadekvataus vertinimo šaltiniai. Socialiniai vaidmenys. Vaidmuo. Socialinių vaidmenų stadijos. Socialinių vaidmenų konfliktai. Kaip tvarkomasi su vaidmenų konfliktais? Įprastos rinkimosi stadijos. Motyvacija ir individualūs žmonių tipai. Padedantys žmonės. Direktyvūs žmonės. Konsoliduojantys žmonės. Prisitaikantys žmonės. Statusų hierarchija grupėje. Aš vaizdas. Aš vaizdo turinys. Aš vaizdo formos. Nežodinis bendravimas. Nuostata. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto dinamika. Nuostatų formavimo būdai. Socialinės psichologijos tikslas ir uždaviniai. Konflikto struktūra. Vertybinės situacijos. Aktyvaus klausymosi reikšmė. Sėkmingo bendravimo aspektai. Komandos vaidmenys. Natūralus lyderis ar vadovas. Veiklos žmogus. Idėjų žmogus. Kontaktų žmogus. Organizatorius. Tikrintojas. Teisėjas. Komandos darbuotojas. Socialinės nuostatos. Nuostatų komponentai. Nuostatų formavimasis. Grupė. Bendradarbiavimo strategijos pagrindiniai žingsniai. Bendravimas ir sąveika. Nuostatų pastovumas. Kas svarbu įtikinimui? Kognityvinis disonansas. Festingeris. Festingerio "kognityvinio disonanso teorija". Nuostatos ir elgesys. Nuostatų rūšys. Klausymo funkcijos. Klausymo barjerai. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (17)Socialiniai poreikiai. Bendriausi bendravimo principai. Asmenybinis bendravimas. Kompetentingo bendravime žmogaus charakteristika. Tarpusavio suvokimas. Socialinis suvokimas. Suvokimo proceso ypatumai. Kategoriškumas. Fiksacija. Suvokimo tikslumas/netikslumas. Suvokimo tikrinimas. Papildomos priemonės suvokimo klaidoms išvengti. Žodinis bendravimas. Pranešimų samprata, tipai. Semantinės taisyklės. Klausymasis ir girdėjimas. Klausymosi tipai. Brownel efektyvaus klausymosi modelis. "Sugedusio telefono" principas. Geras klausytojas M. Burkley-Alen. Nereflektyvus klausymasis. Reflektyvus klausymasis. Klausymasis norint padėti. Atsakymų tipai. Vertinimas. Analizavimas. "Aš" vaizdas. Savimonė. "Aš" vaizdo charakteristika. "Aš" vaizdo kognityviniai-afektyvūs aspektai. "Aš" vaizdo subjektyvumas. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. "Aš" vaizdo turinys. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. "Aš" vaizdo formos. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. Kokius dar išskiria "Aš" vaizdus. Parodomasis (reprezentacinis) "Aš". "Aš" vaizdo labilumas ir rigidiškumas. "Aš" vaizdo labilumas ir rigidiškumas. Paskutinis lašas. Savaime išsipildančios pranašystės. Psichinės gynybos būdai. Kontrolės lokusas. "Aš" vaizdo keitimas. Savęs vertinimas. Savęs vertinimo lygiai. Savęs vertinimas. Veiksniai. "Aš" vaizdas. Aspiracijų lygis. Aplinkinių žmonių įvertinimas. Savęs lyginimas su kitais. Neverbalinis bendravimas. Kūno kalba. Neverbalinio bendravimo funkcijos. Neverbalinis bendravimas. Charakteristika. Neverbalinis ir verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas-rūšys. Poza. Gestai. Veido išraiška, akys (žvilgsnis). Džiaugsmo emociją. Nuostaba. Balsas. Artikuliacija. Amplitudė. Intonacija. Garsumas. Kalbos greitis. Lytėjimas, prisilietimas. Apranga. Jausmai. Valdyti galima tai, kas turi vardą. Priežastys dėl kurių neišreiškiame savo jausmų. Konfliktai. Etologinė. Grupinės dinamikos. Frustracijos-agresijos. Sociometrijos. Interakcionistinė. 2 laikotarpio kryptys. Konflikto samprata, tipai. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Pagrindiniai vidinių konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Neurotinių konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimas. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Tipai. Konflikto dinamika-etapai. Konflikto dinamika-fazės. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Oponento priverstinis klausymo principas. Konfliktiškų asmenybių tipai. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (4)Aš vaizdas, socialiniai vaidmenys, socialinės nuostatos, socialinis suvokimas, bendravimo psichologija, žmonių grupės, konfliktų psichologija. Skaityti daugiau
Šeimos psichologija (2)Šeimos psichologijos samprata. mažai socialiniai grupei ir šeimai būdingi tam tikri požymiai. Šeimos poreikiai bei funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos raida – ciklas. Ikisantuokinis elgesys. Ikisantuokinio elgesio formos. Vedybų partnerio pasirinkimas. Filtrai. Psichopatijos. Patologinis charakteris. Santuoka. Jaunos šeimos psichologinės problemos. Pagyvenusių žmonių šeima. Jų psichologija. Tėvų ir vaikų santykių vystymasis. Brandi šeima ir jos problemos. Darnos samprata. Skyrybos. Našlystė. Konfliktai šeimoje. Skaityti daugiau