Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija > Socialinės psichologijos tyrimai
Socialinės psichologijos tyrimai

(24 darbai)

Bendraamžių priėmimas ir verbalinės ir fizinės agresijos savivoka bei socialinis atsitraukimasTyrimo vertimas. Įžanga. Komunikacijos vengimas ir verbalinis agresyvumas. Verbalinis ir elgesio santykis analizuojamas kartu. Socialinis elgesys kultūriniame kontekste. Vystymosi efektai ir studijos santrauka. Metodas. Populiacija, tiriamieji ir procedūra. Matas. Rezultatai. Lyties skirtumai. Diskusija. Verbalinė ir elgesinė agresija. Komunikacinis socialinis atstūmimas. Skaityti daugiau
Bendravimo psichologija (10)Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti savo dominuojantį temperamento tipą ir ryškiausius temperamento bruožus. Literatūros apžvalga. Kaip pažinti? Tyrimo metodika: Eysenck temperamento testas. Belovo temperamento testas. Tiriamasis. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Grupės tyrimas sociometriniu metoduĮvadas. Sociometrinis metodas. Tyrimo tikslas – taikant sociometrijos metodą išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Tyrimo instrukcija. Sociometrinės kortelės pavyzdys. Rezultatų tvarkymas. Pirmasis kriterijus – mokslas: "Su kuo norėtum ruošti namų darbus?". Antrasis kriterijus – poilsis: "Su kuo norėtum eiti į klasės žygį?". Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių tarpusavio santykių tyrimas sociometriniu metoduĮvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Neištikimybė (2)Įvadas. Neištikimybės samprata. Neištikimybės priežastys. Ištikimybė. Tyrimo duomenų analizė ir jų rezultatai. Respondentų iki 17 ir nuo 18 metų anketos duomenų palyginimas. Vaikinų ir merginų atsakymų į anketos klausimus palyginimas. Išvados, pasiūlymai. Darbo išvados. Norint išvengti neištikimybės. Ateities vizija. Priedai (2). Skaityti daugiau
Smurtas prieš moterisPateikta statistika apie smurto prieš moterį atvejus, aiškinamasi, kodėl smurtas toleruojamas. Įvadas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo kintamieji. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo objektas. Tyrimo problema. Galimos šio tyrimo išvados. Skaityti daugiau
Smurto ir prievartos atvejų moksleivių tarpe tyrimasTiriamieji: dviejų Vilniaus vidurinių mokyklų 7-tų klasių mokiniai (keturios klasės vienoje mokykloje ir dvi klasės kitoje mokykloje, viso 154 mokiniai). Tyrimo rezultatai. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Nesirūpinimas, apleidimas. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (11)Klasės sociometrinis tyrimas. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Poilsio kriterijaus išvados. Mokslo kriterijaus išvados. Fantastikos kriterijaus išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (13)Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimo uždaviniai. Darbo eiga. Sociometrinė kortelė. Tiriamųjų sąrašas. Duomenų apdorojimas. Sociometrinė matrica. Pogrupiai gauti pagal mokymosi kriterijų. Pogrupiai gauti pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (14)Įžanga. Uždaviniai ir tikslai: Nustatyti kiekvieno grupės nario statusą; Nustatyti vyraujančius pogrupius grupėje; Nustatyti vyraujančius ryšius grupėje. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Eiga. Duomenų sutvarkymas. I lentelė. Su kuo norėtum sėdėti viename suole? I lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. II lentelė. Su kuo norėtum praleisti kartu laisvalaikį? II lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (3)Sociometriniam tyrimui pasirinkta ikimokyklinė vaikų darželio grupė. Tyrimo objektas - lyčių tolerancija. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (4)Tyrimo tikslas. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Tyrimo eiga. Grupės sutelktumas. Grupės integratyvumas. Rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (5)Įvadas. Sociometrinis metodas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Duomenų susisteminimas. Sociograma. Sociometrinės matricos. Tyrimo eiga. Tyrimui buvo pateikti šie klausimai. Tiriamųjų sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Sociograma remiantis laisvalaikio kriterijumi. Diados grandinė pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (6)Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Mokslo kriterijaus išvados. Poilsio kriterijaus išvados. Pasitikėjimo kriterijaus išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (7)Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika. Tiriamųjų sąrašas. Sociogramos. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (8)Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Darbo kriterijaus matrica. Poilsio kriterijaus matrica. Pasitikėjimo kriterijaus matrica. Išvados. Moksleivių pasirinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (9)Įvadas. Sociometrinis metodas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodika. Mokinių sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas: Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, 9b klasėĮvadas. Tyrimo eiga. Rezultatų tvarkymas. Sociometriniai indeksai. Glaudumas ir integralumas. Sociogramos. Laisvalaikio kriterijus. Mokslo kriterijus. Žiedinė sociograma. Piramidės formos sociograma. Rezultatų aptarimas. Laisvalaikio kriterijaus rezultatų aptarimas. Mokslo kriterijaus rezultatų aptarimas. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas: grupės tarpusavio santykiaiTyrimo tikslas buvo nustatyti grupės tarpusavio santykius, išsiaiškinti, kas klasėje yra lyderiai, mėgstamieji, priimtieji, izoliuotieji, atstumtieji. Nustačius grupės lyderius galima į juos orientuotis siekiant vienaip ar kitaip paveikti grupės narius. Sociometrija. Metodika. Pagrindiniai duomenys. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas: tarpusavio santykiai vaikų darželio grupėjeĮvadas. Darbo tikslas: Taikant sociametrijos metodą išsiaiškinti tarpusavio santykius vaikų darželio grupėje; Suprasti psichologinius procesus, vykstančius grupėje; Analizuoti asmenybės ir grupės santykius, pateikti konstruktyvius pasiūlymus nepalankaus statuso grupėje keitimui. Teorinė medžiagos analizė. Sociometrinio tyrimo kriterijai ir atlikimo būdai. Metodologinė dalis. Metodika. rezultatai ir jų analizė. Kiekvieno grupės nario sociometrinis statusas. Išvados. Skaityti daugiau