Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės referatai

Administracinės teisės referatai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė atsakomybė (3)

  Įžanga. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Administracinių nuobaudų rūšys. Administracinės nuobaudos skyrimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Pagrindiniai administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-05-11
 • Administracinė atsakomybė (4)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Administracinės atsakomybės samprata ir principai. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinė atsakomybė ir pakaltinamumas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-06-05
 • Administracinė atsakomybė (5)

  Įvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka. Administracinės atsakomybės ypatumai. Pagrindai šalinantys administracinę atsakomybę. Pareigūnų administracinė atsakomybė. Pareigos, kurios nenušalina nuo administracinės atsakomybės. Pareigos, kurios nušalina nuo administracinės atsakomybės. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
 • Administracinė atsakomybė (6)

  Socialinės ir teisinės atsakomybės bruožai. Administracinės atsakomybės sąvoka, pagrindiniai bruožai, ypatybės ir jos skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Asmenys, traukiami atsakomybėn už administracinius nusižengimus. Aplinkybės, šalinančios administracinę atsakomybę.
  Administracinė teisė, referatas(5 puslapiai)
  2007-09-26
 • Administracinė atsakomybė ir kitos teisinės atsakomybės rūšys

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti administracinės atsakomybės sampratą bei kitas teisinės atsakomybės rūšis. Teisinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-05-08
 • Administracinė atsakomybė ir nuobaudos

  Administracinės atsakomybės sąvoka, pagrindiniai bruožai. Administracinės atsakomybės ypatybės. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinis teisės pažeidimas – administracinės atsakomybės pagrindas. Juridinė administracinio nusižengimo sudėties analizė. Administracinių nuobaudų esmė ir rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2005-12-06
 • Administracinė atsakomybė: samprata, principai, nuobaudos ir jų rūšys

  Įvadas. Administracinės atsakomybės samprata. Viešasis valdymas- administracinės teisės objektas. Administracinės teisės pažeidimo subjektas. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės nuobaudos ir jų rūšys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2010-03-22
 • Administracinė atsakomybė: sąvoka, bruožai, skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių

  Įvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka ir bruožai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-03-05
 • Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti administracinės ir baudžiamosios atsakomybės skirtumus ir panašumus. Teisinės atsakomybės samprata. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės. Skirtumai. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės panašumai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-10-25
 • Administracinė prievarta (2)

  Įvadas. Administracinė prievarta : sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės prievartos samprata bei paskirtis. Administracinė prievarta kaip valstybinio valdymo metodas. Administracinės prievartos rūšys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2010-05-05
 • Administracinė teisė (16)

  Įvadas. Teisinių sąvokų apibrėžimo supratimas, įvadinės administracinės teisės sąvokos ir jų komentarai. Administracinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Administracinės teisės funkcijų santykis su žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Administracinės teisės santykis su gretimomis teisės šakomis. Administracinės teisės sisteminimas. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos.
  Administracinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-15
 • Administracinė teisė (5)

  Įžanga. Administracinės teisės pažeidimai. Nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-26
 • Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės ir pareigos

  Administracinės atsakomybės samprata. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pareigos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-18
 • Administracinės atsakomybės sąvoka ir pagrindiniai bruožai

  Įvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka. Administracinės atsakomybės bruožai.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-08-17
 • Administracinės nuobaudos ir jų rūšys

  Įvadas. Administracinės nuobaudos ir pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinių administracinių nuobaudų rūšių apibūdinimas. Įspėjimas. Bauda. Administracinis areštas. Papildomų administracinių rūšių apibūdinimas. Daikto konfiskavimas. Specialiosios teisės atėmimas. Nušalinimas nuo pareigų. Bendrosios administracinės nuobaudų skyrimo taisyklės.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-13
 • Administracinės nuobaudos. Administracinių nuobaudų rūšys

  Įvadas. Administracinės nuobaudos ir pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų rūšių apibūdinimas, skyrimas ir vykdymas. Įspėjimas. Bauda. Daikto konfiskavimas. Suteiktos asmeniui specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-09-20
 • Administracinės teisės norma. Bruožai, klasifikacija, taikymo ypatumai

  Įvadas. Administracinės teisės norma. Administracinės teisės normų klasifikacija. Administracinės teisės normų bruožai. Administracinės teisės normų taikymo ypatumai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-12-22
 • Administracinės teisės normos (4)

  Įvadas. Administracinės teisės normų samprata ir struktūra. Administracinės teisės normos vidinę struktūrą dažniausiai sudaro tokie elementai. Administracinės teisės normos apibrėžimas. Administracines teises normų realizavimo samprata ir Formos vykdymas. Naudojimasis. Laikymasis. Taikymas. Išskiriamos penkios administracinės teisės normų taikymo stadijos. Administracinės teisės normų taikymo kryptys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Administracinės teisės normos rūšys

  Administracinės teisės normos samprata ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administracinių teisinių santykių samprata ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-09
 • Administracinės teisės normų galiojimas laike, teritorijoje, asmenims, su tuo susijusios taikymo problemos

  Įžanga. Socialinių normų samprata ir rūšys. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas laike. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijoje. Administracinės teisės normų galiojimas piliečiams. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-10-07
Puslapyje rodyti po