Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinės teisės kursiniai darbai
Administracinės teisės kursiniai darbai

(37 darbai)

Administracinė justicijaĮvadas. I dalis. Administracinė justicija. Administracinės justicijos samprata. Administracinės justicijos modeliai. Administracinės justicijos institucijų uždaviniai, paskirtis. Administracinio teisinio reguliavimo objektas. Kategorijos. II dalis. Europos sąjungos valstybių narių administracinė justicija. Prancūzijos administracinės justicijos sistema. Vokietijos administracinės justicijos sistema. Didžiosios Britanijos administracinės justicijos sistema. Švedijos administracinės justicijos sistema. Graikijos administracinės justicijos sistema. Suomijos administracinės justicijos sistema. Austrijos administracinės justicijos sistema. Europos sąjungos valstybių narių (Prancūzijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Graikijos, Suomijos ir Austrijos) justicijos sistemų apibendrinimas. Lietuvos administracinės justicijos sistema. Lietuvos administracinės justicijos sistema prieš ir po reformos. Dabartinė Lietuvos administracinės justicijos sistema. Europos sąjunga ir administracinė justicija. Žvilgsnis į Europos sąjungos istorija. Europos sąjunga ir administracinė justicija. Išvados. Die zusammenfassung. Skaityti daugiau
Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumaiĮvadas. Administracinės prievartos samprata. Administracinės prievartos priemonės. Administracinių nuobaudų sąvoka ir paskirtis. Administracinės prevencinės priemonės. Administracinės kardomosios priemonės. Administracinės prievartos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normos (3)Įžanga. Teisės normos samprata. Administracinės teisės normos samprata ir ypatumai. Administracinės teisės normų reguliuojamas dalykas bei reguliavimo metodas. Administracinės teisės normos vidinės struktūros elementų ypatumai atskleidžiantys šios elgesio taisyklės sampratą. Administracinės teisės normos ypatumas- reguliuoti santykius atsirandančius vykdant vidinį valdymą. Valdymo santykiai, kylantys visuomeninėms organizacijoms įgyvendinant joms perduotas viešojo valdymo funkcijas. Administracinės teisės normos reguliuojamo dalyko apibendrinimas. Administracinės teisės normos išraiškos forma- elgesio taisyklės ypatumas. Administracinių teisės normų taikymo ypatumai, padedantys išsamiau suprasti elgesio taisyklę. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijoje, laiko, asmenų atžvilgiu. Administracinė teisės principai, atskleidžiantys administracinės teisės bei jos normų sampratos esmę. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normos (7)Įvadas. Temos aktualumas ir reikšmingumas. Darbo objektas – administracinės teisės normų elementai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodas. Administracinės teisės normų samprata. Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų klasifikavimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimai (4)Įvadas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Administracinės teisės pažeidimo požymiai. Administracinės teisės pažeidimo ir nusikaltimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir drausminio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo skirtumai nuo civilinės teisės delikto. Aplinkybės, pašalinančios veiklos pavojingumą visuomenei ir priešingumą teisei. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimai (5)Įvadas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinės teisės vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Pagrindiniai administracinės teisės pažeidimai atitinkamose srityse. Administracinė atsakomybė. Administracinių teisės pažeidimų teisenos samprata. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinių teisės pažeidimų bylos iškėlimas ir ikiteisminis bylos nagrinėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nutarimas. Nutarimo vykdymas. Nutarimo apskundimas. Administracinio tesės pažeidimo bylos atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimas kaip administracinės atsakomybės pagrindasĮvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka ir jos požymiai. Bendrieji teisinės atsakomybės požymiai. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumo visuomenei ir priešingumą teisei. Administracinės teisės pažeidimo atribojimas nuo nusikaltimo, drausminio, tarnybinio pažeidimo ir civilinės teisės delikto. Administracinės nuobaudos ir jų skyrimas. Administracinių nuobaudų esmė ir jų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės ir terminai. Išvados. Praktinė užduotis. Atsakymas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimų bylos nagrinėjimasĮvadas. Administracinės teisės pažeidimo bylos teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimo bylos teisenos stadijos. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimas ir tyrimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Įrodymai administracinės teisės pažeidimo byloje. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimasAdministracinių teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Teisenos stadijų sampratos reikšmė. Administracinių teisės pažeidimų bylų iškėlimas ir tyrimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo stadija. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo praktika. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinio proceso atnaujinimasĮvadas. Darbo tikslas – apibūdinti vieną iš, administracinių teisės pažeidimų bylų, teisenos stadiją - administracinių bylų proceso atnaujinimą. R. N. 2007-04-12 pateikė prašymą atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo byloje Nr.A-4774/2004, sustabdyti Kauno m. apylinkės teismo 2004-11-25 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo nuspręsta R. N. nubausti 300 Lt bauda, vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Sprendimas dėl nutarimo atnaujinimo. administracinės teisės. Pažeidimo byloje. Proceso atnaujinimo pagrindai. Prašymas proceso atnaujinimui. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinis procesas (2)Įvadas. Administracinė procedūra ir administracinis procesas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinės atsakomybės specifiniai požymiai. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinis procesas tarp kitų procesųĮvadas. Administracinio proceso samprata. Administracinio proceso teisinis apibrėžtumas ir išskirtinumas. Administracinės teisenos santykis kitų teisinių procesų atžvilgiu. Administracinės justicijos susiformavimas. Administracinės justicijos ir Konstitucinės justicijos santykis. Administracinio ir bendrosios kompetencijos teismų procesų santykis. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Administracinis teisės pažeidimasĮvadas. Teisės pažeidimo samprata bendrojoje teisės teorijoje. Administracinio teisės pažeidimo samprata. Administracinio nusižengimo ir kitų teisės pažeidimų santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinių nuobaudų rūšysĮvadas. Administracinės nuobaudos sąvoka. Administracinės nuobaudos pagrindiniai bruožai. Administracinių nuobaudų rūšys. Įspėjimas. Bauda. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas. Suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena ir baudžiamasis procesas: panašumai ir skirtumaiĮžanga. Administracinis teisės pažeidimas ir nusikalstama veika. Administracinė atsakomybė ir baudžiamoji atsakomybė. Juridinė administracinio teisės pažeidimo ir nusikalstamos veikos sudėties analizė. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ir baudžiamojo proceso samprata. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ir baudžiamojo proceso stadijos. Administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas ir ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas ir baudžiamosios bylos procesas pirmosios instancijos teisme. Administracinio teisės pažeidimo bylos nutarimas ir pirmosios instancijos teismo nuosprendis. Nutarimo apskundimas ir apeliacinis procesas. Nutarimo ir nuosprendžio vykdymas. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos atnaujinimas ir bylų kasacinis procesas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Administracinių teismų sistema (2)Įžanga. Administracinių teismų samprata. Administracinių teismų sistema pagal 1999 m. Sausio 14d. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teismų įsteigimo įstatymą. 2001 metų administracinių teismų sistemos reforma. Teisės pažeidimo sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Aktyvaus teisėjo principas administraciniame proceseĮvadas. Teisinio proceso sąvoka. Administracinis bei kiti teisiniai procesai Administracinio proceso sąvoka. Administracinė justicija ir teisės pricinpai Viešojo administravimo ir viešųjų visuomenės interesų derinimas. Teisinės valstybės bei teismų bruožai. Teismo vaidmuo administraciniame procese. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę (2)Įvadas. Administracinis teisės pažeidimas. Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę. Administracinė atsakomybė ir asmens pakaltinamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Apskrities viršininko institutasĮvadas. Lietuvos respublikos apskritys, apskričių centrai ir teritorijos. Apskrities viršininkas ir jo kompetencija. Apskrities viršininko kompetencija švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais. Apskrities viršininko kompetencija sveikatos priežiūros ir farmaciniais klausimais. Apskrities viršininko kompetencija teritorijų planavimo ir paminklotvarkos klausimais. Apskrities viršininko kompetencija žemėtvarkos ir žemės ūkio klausimais. Apskrities viršininko kompetencija gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos klausimais. Apskrities viršininko kompetencija kitais klausimais. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai ir bendradarbiavimas su valstybės valdymo institucijomis. Apskrities viršininko santykiai ir bendradarbiavimas su vietos savivaldos institucijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo formos, jų privalumai ir trūkumai draudimo teisėjeĮvadas. Draudimo formos, jų privalumai ir trūkumai draudimo teisėje. Savanoriškojo draudimo sutartis. Privalomojo draudimo sutartis. Draudimo rūšys, skirtos verslo struktūroms. Išvados. Skaityti daugiau