Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija > Asmenybės psichologijos kursiniai darbai
Asmenybės psichologijos kursiniai darbai

(16 darbai)

"Aš" vaizdas (2)Įvadas. Asmeninės pozicijos formavimas (-is). Asmeninės pozicijos parametrai. Egzistencinės asmens pozicijos. Asmens savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologinės savybės ir temperamento tipaiĮvadas. Teoriniai asmenybės sampratos ypatumai. Asmenybės apibūdinimas. Asmenybės struktūra. Veiklos motyvai ir motyvacija. Asmenybės formavimasis. Asmenybės individualiosios psichologinės savybės. Temperamento apibūdinimas. Šiandieninis temperamento supratimas. Aukštosios nervinės veiklos tipai ir temperamentas. Temperamento tipai ir jų psichologinė charakteristika. Temperamento kintamumo problemos. Temperamento įtaka žmogaus veiklai. Tyrimo aprašymas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Asmenybės tyrimo ir vertinimo metodai (2)Įvadas. Asmenybės samprata. Asmenybės tyrimo stadijos. Eksperimento metodas. Tipiškos eksperimentų planavimo ir atlikimo klaidos. Klinikinio tyrimo metodas. Koreliacinio tyrimo metodas. Anketa. Asmenybės vertinimo metodas. Tiesioginiai vertinimo metodai. Netiesioginiai vertinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Autizmas. Autistiškų vaikų socializacijaĮvadas. Kursinio darbo tikslas – apžvelgti autistiškų vaikų socializacijos bruožus ir galimybes. Autizmo sutrikimas. Autizmo samprata. Autizmą aiškinančios teorijos. Autistiškų vaikų ypatybės. Socializacijos samprata. Socializacijos apibrėžimas. Socializacijos skirstymas. Socializacijos šaltiniai. Socializacija vaikystėje. Autistiškų vaikų socializacija. Autistiškų vaikų socializacijos bruožai. Autistiškų vaikų socializacijos galimybės. Muzikos terapija. hipoterapija. Delfinų terapija. Dailės terapija. Bendrosios išvados. Skaityti daugiau
E. Berne asmenybės teorijaĮvadas. Transakcinė analizė. Ego būsenos. Elgesio motyvacija. Asmenybės vystymasis. Pozicijos. Sveika asmenybė. Terapija. Skaityti daugiau
Egzistencinės psichologijos samprataĮvadas. Egzistencinės psichologijos sąvoka. Problematiškieji egzistencijos klausimai. Gyvenimo prasmė. Egzistencinis vakuumas. Atsakomybė, kaltė, laisvė. Kančios prasmė. Mirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimasĮvadas. Jaunesniųjų paauglių charakteristika. Fizinis brendimas. Jaunesniųjų paauglių psichiniai procesai. Savęs vertinimo reikšmė. Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimo tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Malonumo interpretacija S. Freudo ir J. Lacano psichoanalizėjePsichoanalizė kaip interpretacija. Malonumo principas ir realybės principas. Malonumo principo ekonominė prasmė. Realybės principo problema. Malonumo principo pamatai. Kartojimas. Erosas ir tanatas. Anapus malonumo principo. Edipo situacija. Edipo situacija kaip trauma. Jouissance – prasmę indukuojanti beprasmybė. Skaityti daugiau
Moterų, patyrusių smurtą šeimoje, gyvenimo kokybės analizėĮvadas. Gyvenimo kokybės (GK) samprata. Gyvenimo kokybės gerovės suvokimo pagrindų sistema. Asmenybės bruožai ir jų plėtotė. Šeima Lietuvos gyventojų GK vertybių skalėje. Smurtas šeimoje prieš moterį. Smurto rūšys, jų priežastys ir pasekmės. Smurto ir depresijos ryšys. Patirto smurto padariniai tolimesniam moters gyvenimui. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Pasitikėjimas savimiĮvadas. Nepasitikėjimas savimi. Veiksniai lemiantys žmogaus nepasitikėjimą savimi. Tėvai. Aplinka. Charakteris. Nesėkmingos pastangos. Pasitikėjimas savimi. Kodėl jis svarbus? Nepasitikinčio savimi žmogaus savybės ir elgesys. Kaip įgyti pasitikėjimą savimi? Nuo ko pradėti? Išmokite mylėti save. Santykių vaidmuo. Nevenkite ginčo, jei jis išvaduoja jus nuo sunkumų. Kaip priimti teisingą sprendimą. Nesakykite: "aš negaliu", kol tikrai to nežinote. Nebijokite klaidų. Atsikratykite kaltės jausmo. Išmokite pasakyti "ne". Įveikite baimes. Išvados. Skaityti daugiau
Savęs apgaudinėjimasĮvadas. Kas tai yra savęs apgaudinėjimas. Savęs apgaudinėjimo rūšys. Sritys, kuriose pastebimas ryškiausias savęs apgaudinėjimas. Narkomanija. Mirtinos ligos. Valgymo sutrikimų ligos. Savęs apgaudinėjimas gali būti ir teigiamas dalykas. Įdomūs pastebėjimai apie savęs apgaudinėjimą. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė: sąmoningas siekimas nesiekti?Įvadas. Savižudybė – išsilaisvinimas? Savižudybė – nusikaltimas. Savižudybė Imanuelio Kanto veikale "Dorovės metafizikos pagrindai". Savižudybės esmė Artūro Šopenhauerio "Gyvenimo išminties aforizmuose". Alberas Kamiu ir jo kūrinio "Sizifo mitas" sąsaja su savižudybe. Absurdo laisvė. Savižudybė Albero Kamiu romane "Krytis". Savižudybė Viljamo Džeimso esė "Ar verta gyventi?". Hermano Hesės romano "Stepių vilkas" ryšys su savižudybe. Hermano Hesės esė "Paslaptys" ir savižudybės esmė joje. Milano Kunderos romanas "Nemirtingumas" ir savižudybė. Žmonių pragyvenimo lygis ir savižudybės. Išvados. Skaityti daugiau
Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen an Beispiel LitauenKursinis darbas vokiečių kalba apie vaikų ir paauglių seksualinę prievartą Lietuvoje. Gegenstand und Schlüsselbegriffe. Kennzeichen von sexuellem Missbrauch. Die sexuelle Handlung. Die Abhängigkeitsbeziehung. Die Bedürfnisbefriedigung des Mächtigeren. Die mangelnde Einfühlung in das Kind. Das Gebot der Geheimhaltung. Kinder und Sexualität. Feststellungsprobleme. Hintergründe. Die Tätertypen sexueller Missbraucher von Kindern nach Groth. Täterbefragung über die Wirksamkeit vom Präventionsprogrammen. Ergebnisse der Untersuchung von Budin und Johnson. Warum können die Kinder den sexuellen Missbrauch ihren Eltern oder anderen Erwachsenen nicht mitteilen ( nach Monaco und Gaier (1988)). Situation in Litauen. "Kinderhaus"- eine nicht staatliche litauische Organisation für Kinder. Pädagogische Konsequenzen. Vorschläge für Abhilfe. Skaityti daugiau
Stresas – sudėtinė gyvenimo dalisProjektinis darbas. Stresas - amžiaus rykštė. Kas yra stresas? Išsamiau apie streso sąvoką. Kasdieninis stresas. Trumpalaikis kasdieninis stresas. Daug valandų trunkantis kasdieninis stresas. Ilgalaikiai sunkumai, sukeliantys stresą. Ilgalaikė streso būsena. Sunkaus gyvenimo stresas. Gerasis ir blogasis stresas. Streso požymiai. Ar galima išvengti streso? Kaip tapti atsparesniems stresui. Stresai, psichologinės apkrovos bei jų prevencija. Streso ir nuovargio vystymosi teorijos ir modeliai. Streso fiziologija. Stresas, psichologinės problemos ir darbas kompiuteriu. Situacija Lietuvoje, streso dažnis ir pagrindinės priežasties. Streso bei protinio nuovargio profilaktika. Reabilitacija ir streso mažinimo priemonės. Jei norite patirti mažiau streso, venkite nereikalingo streso. Įveikite neišvengiamą stresą. Rekomenduojamas stresą mažinančių pratimų kompleksas. Studentų patiriamo streso ypatumai. Kasdieniai rūpesčiai. Gyvenimo pasikeitimai frustracija. Vidiniai konfliktai. Tyrimai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vaikų baimių psichosocialinė analizėĮvadas. Teorinė dalis. Baimė. Baimės apibrėžtis. Vaiko baimė ir savivertė. Vaikų baimės, nerimas. Amžiaus tarpsnio sąlygotos baimės. Kaip atpažinti baimes. Kaip padėti vaikui įveikti baimes. Kada pastebima ankstyviausia nerimo, baimės apraiška? Tiriamoji dalis. Anketos rezultatai. Tėvų ir vaikų baimių psichosocialinė lyginamoji analizė. TV laidos analizė apie baimes ir jų įveikimą. Vaikų baimės piešiniuose. Spalvų dėlionė. Vaikų baimių psichosocialinė lyginamoji analizė. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Valgymo sutrikimų, požiūrio į savo kūną kaip į objektą, negatyvaus kūno vaizdo ir žemos savigarbos ryšysPratarmė. Įvadas. Valgymo sutrikimai. Valgymo sutrikimų samprata ir simptomai. Valgymo sutrikimus skatinantys veiksniai. Savęs sudaiktinimo (požiūrio į savo kūną kaip į objektą) teorija. Savęs sudaiktinimo samprata. Save sudaiktinančiam žmogui būdingi bruožai. Neigiami savęs sudaiktinimo padariniai. Savęs sudaiktinimas ir lyties faktorius. Savęs sudaiktinimas, tarpusavio santykiai artimiausioje socialinėje aplinkoje ir valgymo sutrikimai. Savęs sudaiktinimas, valgymo sutrikimai ir paauglystė. Savęs sudaiktinimo ir valgymo sutrikimų atsiradimo procesas bei jį atspindintis modelis. Savęs sudaiktinimo (taigi iš dalies ir valgymo sutrikimų) prevencija. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir hipotezės. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Skaityti daugiau