Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija>Asmenybės psichologijos referatai

Asmenybės psichologijos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Aš" vaizdo vystymosi ypatybės

  Įvadas. "Aš" vaizdo apibūdinimas. "Aš" vaizdo vystymosi periodai. Tolesnė "Aš" vaizdo raida. "Aš" esmė. "Aš" koncepcija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-01-22
 • "Aš"–vaizdas ir savęs vertinimo problema psichologijoje. Ryšis su elgesiu

  Įvadas. Aš vaizdo pastovumas. Aš vaizdo formos. Savęs vertinimo problema psichologijoje. Savęs vertinimo specifika. Savimonė. Savęs pervertinimas. Savęs neįvertinimas. Adekvatus savęs vertinimas. Apibendrinimas. Testas. Ar pasitikite savimi? Asmenybės psicho-geometrija.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-12
 • A. Adler ir A. H. Maslow asmenybių teorijų lyginamoji analizė

  Įvadas. A. Adler individualioji asmenybės teorija. A. Maslow asmenybės teorija. Laisvė – determinizmas. Racionalumas – iracionalumas. Holizmas – elementalizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė – heterostazė. Pažinumas – nepažinumas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-16
 • Abiturientų patiriamas stresas prieš egzaminus. Streso įtaka egzaminų rezultatams

  Abiturientų patiriamas stresas prieš egzaminus ir jo įtaka egzaminų rezultatams. Santrauka. Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti abiturientų patiriamo streso priežastis ir pasekmes egzaminų rezultatams. Literatūros analizė. Įžanga. Streso požymiai. Streso priežastys. Streso rūšys. Streso pasekmės. Kaip reikia valdyti stresą. Egzaminų stresas ir kaip jį įveikti. Kaip gali sau padėti. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedas: anketa (3 psl.) Darbas iliustruotas diagramomis.
  Asmenybės psichologija, referatas(21 puslapis)
  2009-05-19
 • Agresijos samprata psichologijoje

  Įvadas. Agresijos kilmė. Agresijos formos. Agresijos priežastys. Žiniasklaidos ir visuomenės įtaka agresyvumui. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-02
 • Agresyvaus elgesio pasireiškimas

  Įvadas. Agresijos elgesio formos. Agresija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-08
 • Alfred Adler ir Gordon Allport. Asmenybės teorijų palyginimas pagal žmogaus prigimtį

  Laisvė – Determinizmas. Racionalumas – Irracionalumas. Holizmas – Elementarizmas. Konstitucionalizmas – Invairomentalizmas. Kintamumas – Pastovumas. Subjektyvumas – Objektyvumas. Proaktyvumas – Reaktyvumas. Homeostazė – Heterostazė. Pažinumas - Nepažinumas. Atsakymai į papildomus klausimus.
  Asmenybės psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-07
 • Alkoholizmo problema

  Įvadas. Tikslai. Dėstymas. Alkoholio poveikis. Alkoholizmas ir priklausomybė. Alkoholizmo priežastys. Paauglių ir jaunimo priklausomybė nuo alkoholio. Moterys ir alkoholis. Alkoholio sukeliamos komplikacijos. Alkoholizmo pasekmės. Kova su alkoholizmu. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-12-15
 • Altruizmas

  Įvadas. Altruizmas – aukščiausias žmoniškumo veiksnys. Altruizmas prasideda nuo vaikystės. Kas skatina altruizmą. Altruizmo priešybė – egoizmas. Altruizmas – žmogaus subrendimo rodiklis. Kaip altruizmas pasireiškia mokykloje. Savanoriška pagalba ir sveikata. Pagalbos psichologija. Pagalbos motyvacija. Teikiančiojo pagalbą pozicijos. Socialinė biologija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-01-16
 • Altruizmas (2)

  Įvadas. Kas tai – altruistinis elgesys. Kas skatina altruizmą. Altruistinio elgesio ugdymas vaikystėje. Altruizmas mokykloje. Altruistiškų jaunuolių bruožai. Pagalbos psichologija. Pagalba kitam žmogui. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-03
 • Asmenybė

  Asmenybės samprata psichologijoje. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-12
 • Asmenybė (3)

  Asmenybė. Pasąmonės tyrinėjimas. Asmenybės struktūra. Asmenybės raida. Pasąmonės įvertinimo būdai. Bruožų teorija. Humanistinė kryptis. Abrahamas Maslou apie asmens saviraišką. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-20
 • Asmenybė (4)

  Įvadas. Asmenybės samprata. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Įsimintini terminai ir sąvokos. Žmogaus asmenybės nustatymo būdai.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-05-01
 • Asmenybė (5)

  Įvadas. Asmenybės apibūdinimas. Psichoanalizės teorija. Psichoanalitinė asmenybės teorija (Z. Froidas). Analitinė psichologija (G. Jungas). Individualioji psichologija (A. Adleris). Mokymosi teorija. Biheivioristinės asmenybės supratimas(D.Vatsonas, B.Skineris). Augimo teorija. 5.1 Humanistinė psichologija (A. Maslou). Asmenybės vystymasis. Asmenybės vystymosi supratimas. Vystymosi bendri dėsningumai. Kas lemia asmenybės tapsmą? Asmenybės vystymosi fazės (pagal Z.Froidą) Asmenybės struktūra (pagal K.G.Jungą) E.Eriksono asmenybės vystymosi teorijos reikšmė. Paauglystė – jaunystės vystymosi stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Brandžios asmenybės formavimasis. Ankstyvosios brandos stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Asmenybės brandos apibūdinimai (pagal Allport‘ą). Brandžios asmenybės savybės (pagal A. Maslou). Asmenybės statusas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-10
 • Asmenybė (6)

  Asmenybės samprata. Humanistinė teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės struktūra pagal Freudą. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-14
 • Asmenybė ir asmenybės teorijos

  Įvadas. Asmenybės apibrėžimai. Asmenybės teorijos sudėtinės dalys. Asmenybės teorijų grupės. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-23
 • Asmenybė ir individualumas

  Asmenybės psichinės savybės. Asmenybė. Kas tai? Kas sudaro asmenybės struktūrą? Kas skatina asmenybę veikti? Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Kas lemia asmenybės tapsmą? Asmenybių tipai. Asmenybių tipai pagal E. Krečmerį. Asmenybių tipai pagal K.G. Jungą. Asmenybių tipai pagal V.M. Šeldoną. Asmenybių tipai pagal temperamentą. Cholerikas. Sangvinikas. Melancholikas. Flegmatikas. Temperamentas. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Charakteris. Charakterio struktūra ir bruožai. Charakterio formavimasis ir patologiniai bruožai.
  Asmenybės psichologija, referatas(19 puslapių)
  2008-03-15
 • Asmenybė ir individualumas (2)

  Įvadas. Asmenybė. Asmenybės individualiosios psichinės savybės. Temperamentas. Charakteris. Sugebėjimai. Asmenybės pažįstamoji veikla. Dėmesys. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-04-23
 • Asmenybė ir jos formavimas

  Įvadas. Asmenybė. Asmenybės formavimo veiksniai. Kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Sugebėjimai. Z. Freud’as – psichodinaminės asmenybės teoretikas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-22
 • Asmenybė išmokimo teorijų (biheviorizmo) požiūriu

  Įvadas. Išmokimo samprata. Biheviorizmas ir asmenybė. Džono Vatsono teorija. E. L. Thorndikas ir "efekto dėsnis". B. Skineris ir operantinio sąlygojimo teorija. Pastiprinimų ir bausmių rūšys. I. Pavlovas ir klasikinio sąlygojimo teorija. N.E. Milerio ir I. Dollardo teorija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-23
Puslapyje rodyti po