Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija > Asmenybės psichologijos konspektai
Asmenybės psichologijos konspektai

(22 darbai)

Asmenybė (2)Asmenybės struktūra. Asmenybės raida. Bruožų tyrinėjimas. "Penketas svarbiausių" asmenybės veiksnių. Augimo teorija Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija. Skaityti daugiau
Asmenybė (7)Samprata. Asmenybės struktūra. Asmenybės tapsmas. Pagrindinės asmenybės kryptingumo formos. Temperamentas. Temperamento pagrindai. Atskirų temperamentų tipų psichologinės charakteristikos. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Charakteris. Bendrasis apibūdinimas. Charakterio struktūra. Charakterių klasifikacijos problema. Charakterio formavimasis. Patologiniai charakterio bruožai. Skaityti daugiau
Asmenybė. Asmenybės savybės. Aš – vaizdasAsmenybės vystymasis ir ugdymas. Asmenybės branda. Asmenys tipologija. Asmenybės kryptingumas. Egzistencinės krypties asmenybės teorijos. Dispozicinės (bruožų) asmenybės teorijos. Asmenybių tipai pagal temperamentą Sugebėjimai. Aš – vaizdas. Aš – vaizdo pastovumas. "Aš" vaizdo formos. Savęs vertinimo turinys. Aplinkinių žmonių vertinimas. Kaip augant keičiasi savojo Aš vystymasis. Skaityti daugiau
Asmenybės ir diferenciacinė psichologijaAsmenybės ir diferenciacinė psichologija. Įvadas. Asmenybės teorijos sudėtinės dalys. Psichoanalizė: Z. Freud. Metodologiniai pagrindai. Psichologinis determinizmas. Lemiamas pasąmonės vaidmuo. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Elgesio motyvacija. Biologiniai skatuliai. Seksualumas ir agresyvumas. Asmenybės vystymasis. Vaikiškasis seksualumas. Psichoseksualinio vystymosi stadijos. Fiksacija ir regresija. Edipo kompleksas. Asmenybės struktūra. Sąmonė, priešsąmonė ir pasąmonė. Id, Ego ir Superego. Vidiniai asmenybės konfliktai. Asmenybės funkcionavimas. Asmenybės gynybos mechanizmai. Brandi asmenybė. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. Analitinė Psichologija: K.G. Jungas. Metodologiniai pagrindai. Priešybių vienybė. Determinizmas, teleogizmas ir sinchroniškumas. Bendražmogiškasis individo patyrimas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės vystymasis. Dvi gyvenimo dalys. Progresija ir regresija. Individuacijos procesas. Asmenybės struktūra. Individualioji pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Archetipai. Asmenybės funkcionavimas. Asmenybės nuostatos. Psichologinės funkcijos. Transcendentinė funkcija. Sąveika tarp asmenybės sistemų. Brandi asmenybė. Asmenybės tipologija. Mąstantis tipas. Jaučiantis tipas. Juntantis tipas. Intuityvus tipas. Asmenybės pažinimas. Asociatyvinis eksperimentas. Sapnų analizė. Individuali psichologija: A. Adleris. Metodologiniai pagrindai. Visybiškumas. Tikslingumas. Visuomeniškumas. Asmenybės varomosios jėgos. Pranašumo siekimas ir menkavertiškumo jausmas. Socialinis jausmas. Asmenybės vystymasis. Lemiamas asmenybės vystymosi veiksnys. Menkavertiškumo sąlygos. Gimimo tvarkos charakteristikos. Pranašumo tikslai. Socialinio jausmo reikšmė. Asmenybės struktūra. Individualus gyvenimo stilius. Gyvenimo tikslai. Asmeninė gyvenimo filosofija. Kompleksai. Asmenybės funkcionavimas. Psichinių funkcijų tikslingumas. Jausmų ir emocijų tikslingumas. Konfliktų regimybė. Psichinių procesų homogeniškumas. Brandi asmenybė. Gyvenimiškieji uždaviniai. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. E. Berne: transakcinė analizė. Filosofinė prielaidos. Tarpasmeninė sąveika. Gyvenimo žaidimai. Psichologinis likimas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės alkiai. Gyvenimo scenarijai. Asmenybės vystymasis. Scenarijaus programavimas. Asmenybės struktūra. Ego būsenos. Asmenybės funkcionavimas. Transakcijos ir jų tipai. Žaidimai. Elgesio motyvacija. Asmenybės tipologija. Egzistencinės pozicijos. Laimėtojai, nelaimėtojai ir pralaimėtojai. E. Fromm: humanistinė psichologija. Pozityvi laisvė. Egzistenciniai žmogaus poreikiai. Socialiniai charakterio tipai. A.H. Maslow: humanistinė psichologija. Filosofinės prielaidos. Holistinė – analitinė orientacijos. Žmogiškoji prigimtis. Geriausiųjų pažinimas. Asmens aktyvumo šaltiniai. Saviaktualizacijos tendencija. Stokos motyvacija ir metamotyvacija. Pagrindiniai elementai. Motyvacija: poreikių hierarchija. Asmenybės struktūra. Deficitinė motyvacija ir augimo motyvacija. Deficitinis ir metagyvenimo būdai. Asmenybės funkcionavimas. Metapatologijos. Save aktualizuojančių žmonių charakteristika. Asmenybės tipologija. C.R. Rogers: centruota į žmogų asmenybės teorija. Pagrindiniai principai. Asmenybės struktūra. elgesio motyvas – aktualizacijos tendencija. Fenomenologinė pozicija. Aš koncepcijos vystymasis. Pozityvaus dėmesio poreikis. Pozityvaus dėmesio gavimo aplinkybės. Grėsmė, gynybos procesas. Pilnavertiškai funkcionuojantis žmogus. B.F. Skinner: biheiviorizmas. Lemiamas aplinkos vaidmuo. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės vystymasis. Asmenybės struktūra. Asmenybės funkcionavimas. Paskatinimo schemos. Prietaringas elgesys. Sąlygoti paskatintojai. Asmenybės keitimas. Elgesio terapija. E. Erikson: ego psichologija. Epigenetinis principas. Vystymosi stadijos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Pradinis mokyklinis amžius. Paauglystė. Jaunystė. Branda. Senatvė. V. Frankl: logoterapija. Požiūris į asmenybę. Elgesio motyvacija. Prasmės ieškojimas. Atsakomybė ir laisvė. Savęs transcendencija. Prasmės radimas. Logoterapija. G.A. Kelly: asmenybinių konstruktų teorija. Konstruktyvinis alternatyvizmas. Asmenybės apibrėžimas. Konstruktų savybės. Konstruktų tipai. Elgesio motyvacija. Pagrindinis postulatas. Psichinė sąveika. Psichinis sutrikimas. Fiksuotos rolės terapija. H. Murray: metodologiniai pagrindai. Visuminis požiūris į asmenybę. Gyvenimo analizės būtinumas. Aplinkos reikšmė. Smegenų procesų reikšmė. Pasąmonės reikšmė. Klasifikavimo būtinybė. Asmenybės individualumas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Psichinės įtampos dinamika. Asmenybės poreikiai. Poreikių pasireiškimas. Poreikių tipai. Kitos su poreikiais susiję sąvokos. Asmenybės vystymasis. Pagrindiniai vystymosi veiksniai. Vystymosi stadijos. Reikšmingi asmenybės poveikiai. Individualus asmenybės vystymasis. Asmenybės funkcionavimas. Poveikio samprata. Elgesio analizė. Gyvenimo analizė. Aukštesniosios psichikos funkcijos. Vieningoji gyvenimo tema. Asmenybės struktūra. Asmenybės tipologija. K. Lewin: lauko teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės dinamika. Psichinė energija. Įtampa. Poreikis. Valentingumas. Jėga arba vektorius. Pusiausvyros atstatymas. Asmenybės vystymasis. Elgesio pokyčiai vystantis. Pagrindinės vystymosi sąvokos. G.W. Allport: dispozicinė teorija. Asmenybės apibrėžimas. Asmenybės struktūra. Bruožų savybės. Propriumas. Funkcinė autonomija. Funkcinės autonomijos tipai. Asmenybės vystymasis. Brandi asmenybė. R.B. Cattell: asmenybės bruožų teorija. Asmenybės bruožai. Bruožų klasifikacija. Karen Horney. H.S. Sullivan: interpersonalinė teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės dinamika. Asmenybės vystymasis. L. Binswanger ir M. Boss. A. Ellis. D. Snygg ir A. W. Combs. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (7)Motyvacija. Vertybinės orientacijos. Emocijos. Emocijos ir jausmai. Emocijų teorijos. Emocinės būsenos: nuotaika, nerimas, stresas. Jausmai, jų rūšys. Socialinis elgesys. Socialinis elgesys. Biologinis ir socialinis elgesys. Bendravimas. Socialiniai vaidmenys bendraujant. Grupės psichologija. Grupės psichologija. Asmenybė ir grupė. Grupių rūšys. Grupės norma. Statusas grupėje. Socialinis priėmimas ir atstūmimas. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (8)Bruožų ir faktorių teorijos. Kuo jos skiriasi ir kuo panašios? Penkių faktorių teorija. Eysench teorija. Holland‘o teorija. Freud’o gyvenimas ir darbai. Asmenybės struktūra pagal Freud‘ą. Sapnai ir jų interpretacija. Neurotiniai simptomai. Gynybiniai mechanizmai. Jung‘o gyvenimas ir darbai. Asmenybės struktūra pagal Jung‘ą. Anima, animus, persona, savastis, mangala. Horney teorija. Skaityti daugiau
Asmenybės teorijos (3)Kelly konstruktų teorija. Konstuktų sistemos. Teorijų charakteristika. Teorijų charakteristika. Karlas Gustavas Jungas (C.G. Jungas). Sąmonė. Pasąmonė. Individuacija. Asmenybės tipologija. Zigmundas Froidas (S. Freud). Psichikos struktūra. Instinktai. Nerimo rūšys. Ego gynybiniai mechanizmai. A. Adleris. Asmenybės teorijos principai. Gyvenimo problemos. Allport. Bruožai. Aizenkas (Eysenck). Aizenkas atrado bazinius asmenybės parametrus. Cattel. Bruožai. B. Rogers. A. Bandura , socialinė-kognityvinė teorija. B. Maslow. Baziniai poreikiai. Save aktualizuojančios asmenybės savybės. Biheviorizmas. Išmokimo teorijų požiūris į asmenybę. Operantinio sąlygojimo teorija B.F.Skineris. Klasikinio sąlygojimo teorija P. Pavlovas. Stimulo - reakcijos teorija Hull, Dollard, Miller. E. Erikson. Eriksono teorinių ieškojimų ypatumai. Asmenybės teorija. Asmenybės teorijos vertinimo kriterijai. Teorijų teiginiai apie žmogaus prigimtį. Egzistencinė asmenybės teorija. Skaityti daugiau
Charakterio tipaiHipertiminis tipas. Cikloidinis tipas. Labilus tipas. Asteno-neurotinis tipas. Sensityvus tipas. Psichasteninis tipas. Šizoidinis tipas. Epileptoidinis tipas. Isterinis (histrioninis) tipas. Nestabilus tipas. Konformistinis tipas. Paranojinis tipas. Mišrūs tipai. Tarpiniai tipai. Amalgaminiai tipai. Paveldėjimo ir auklėjimo vaidmuo charakterio akcentuacijų tipų vystymesi. Skaityti daugiau
Individuali psichologija: A. AdlerisMetodologiniai pagrindai. Visybiškumas. Tikslingumas. Visuomeniškumas. Asmenybės varomosios jėgos. Pranašumo siekimas ir menkavertiškumo jausmas. Socialinis jausmas. Visuomeniškumo jausmo vystymosi seka. Asmenybės vystymasis. Lemiamas asmenybės vystymosi veiksnys. Menkavertiškumo sąlygos. Gimimo tvarkos charakteristikos. Socialinio jausmo reikšmė. Asmenybės struktūra. Individualus gyvenimo stilius. Gyvenimo tikslai. Asmeninė gyvenimo filosofija. Kompleksai. Asmenybės funkcionavimas. Psichinių funkcijų tikslingumas. Jausmų ir emocijų tikslingumas. Konfliktų regimybė. Psichinių procesų homogeniškumas. Brandi asmenybė. Gyvenimiškieji uždaviniai. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. Skaityti daugiau
Individualios asmenybės savybėsAsmenybės individualumo ir tipizavimo problema. Individualios asmenybės savybės. Temperamento samprata. Charakterio apibūdinimas. Sugebėjimai kaip intelekto struktūrinė dalis. Asmenybės valia. Asmenybės individualių savybių tyrimas testais. Skaityti daugiau
Kūrybos psichologija (2)Kūrybinių sugebėjimų struktūra. Kūrybinis (divergentinis) mąstymas, jo požymiai, komponentai. Kūrybinio mąstymo vertinimas, diagnostika. Kūrybos proceso etapai ir veiksniai. Kūrybiškos asmenybės modeliai, kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybiškumo ir intelekto santykis, įvairių autorių požiūriai. Kūrybiškumo raidos dėsningumai, kūrybiškumą slopinantys ir skatinantys veiksniai. Įvairių autorių požiūriai į vaiko, paauglio ir suaugusiojo kūrybiškumo raidą. Kritiniai momentai individo kūrybiškumo raidoje. Skaityti daugiau
Motyvacija ir emocijos (2)Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Instinktai. Homeostatinės teorijos. Homeostazė. Hull’o paskatų sumažinimo modelis. Kognityvinio pastovumo teorija. Maslow savirealizacijos teorija. Pasiekimų motyvacija. Emocijos. Emociniai komponentai. Sąmoningas emocijų išgyvenimas. Fiziologiniai pokyčiai. Elgesio pokyčiai. Emocijų klasifikacija. Emocijų teorijos. Darwin’o evoliucijos teorija. James-Lange teorija. Cannon’o teorija. Kognityvinės teorijos. Šiuolaikinės evoliucinės teorijos. Skaityti daugiau
Motyvacija ir emocijos (3)Motyvacija. Aktyvacija. Biologiniai poreikiai: vidiniai postūmiai. Mokymasis ir kultūra: išorinė trauma. Motyvų hierarchija. Alkis. Alkio fiziologija. Išorinės paskatos. Valgymo sutrikimai. Seksualinė motyvacija. Emocijos. Emociniai komponentai. Pyktis. Agresija. Emocijų teorija. Vertybės ir nuostatos. Nuostatos. Nuostatų formavimasis ir pasikeitimai. Stereotipai. Vertybės. Valia. Skaityti daugiau
Motyvacijos teorijos (2)Įvadas. A. Maslow poreikių hierarchija. Kokios gali būti motyvacijos? Alkis. Dėl ko kyla alkis? Valgymo sutrikimai. Kokie veiksniai įtakoja šiuos sutrikimus? Seksualinė motyvacija. Seksualinis elgesys. Lytinių santykių fiziologija. Lytinės reakcijos ciklas. Hormonai ir lytinis elgesys. Lytinių santykių psichologija. Išoriniai ir įsivaizduojami dirgikliai. Lytiniai sutrikimai ir gydymas. Lytiniai sutrikimai. Sutrikimų priežastys ir gydymas. Lytinė orientacija. Kas lemia mūsų lytinę orientaciją? Laimėjimų motyvacija. Laimėjimo motyvacijos samprata. Laimėjimų motyvacijos nustatymas. Laimėjimų motyvacijos šaltiniai. Vidinė motyvacija ir laimėjimai. Žmonių skatinimas. Skaityti daugiau
Neurotinė asmenybėKaren Horney. Asmenybės vystymasis. Neurotinė asmenybė. Neuroziniai poreikiai. Neurozės. Skaityti daugiau
Penki didieji asmenybės bruožai5 didieji asmenybės bruožai (Big five). Ekstraversija. Sutarimas su kitais. Sąžiningumas. Neurotiškumas. Atvirumas naujam patyrimui. Lytiniai skirtumai. Gimimo tvarka. Kritika. Ribota sritis. Skaityti daugiau
Psichinė sveikata (2)Psichinė sveikata. Psichikos sveikatos sutrikimas. Elgesys. Savižudybė. Miegas. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo sutrikimai. Nerimas. Pagrindinės sutrikimų kategorijos Nuo F.00 iki F.99. Skaityti daugiau
Psichoanalizė: Z. FreudFroidas. Metodologiniai pagrindai. Psichologinis determinizmas. Lemiamas pasąmonės vaidmuo. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Elgesio motyvacija. Biologiniai skatuliai. Seksualumas ir agresyvumas. Asmenybės vystymasis. Vaikiškasis seksualumas. Psichoseksualinio vystymosi stadijos. Fiksacija ir regresija. Edipo kompleksas. Asmenybės struktūra. Sąmonė, priešsąmonė ir pasąmonė. Id, Ego ir Superego. Vidiniai asmenybės konfliktai. Asmenybės funkcionavimas. Asmenybės gynybos mechanizmai. Brandi asmenybė. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. Skaityti daugiau
Savęs pažinimo būdų bei metodikų išbandymas su nuostata keistis, tobulėtiApetito sutrikimai. Baimė. Bendravimas. Depresija. Draugės. Klausymasis. Meditacija. Nuovargis. Pasitikėjimas savimi. Pavydas. Smurtas. Stresas. Sveikatos stiprinimas. Skaityti daugiau
SavityraSavimonė. "Aš" vaizdas. Tapatumo jausmas. Savistabos padariniai. Savistabos aspektas. Socialinis palyginimas. Savęs pažinimas. Skaityti daugiau