Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija > Asmenybės psichologijos analizės
Asmenybės psichologijos analizės

(33 darbai)

A. Adlerio individualioji asmenybės teorija "Žmogaus pažinimas"Įžanga. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Žmogaus psichika. Socialiniai psichikos gyvenimo aspektai. Vaikas ir visuomenė. Išorinio pasaulio įspūdžiai. Nevisavertiškumo jausmas ir pripažinimo siekis. Pasirengimas gyvenimui. Lyčių santykiai. Broliai ir seserys. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (10)Zigmundas Froidas "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija". Laisvė – determinizmas. Froidas. Franklis. Racionalumas – iracionalumas. Froidas. Franklis. Holizmas – elementarizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas - reaktyvumas. Homeostazė – heterostazė. Pažinumas – nepažinumas. Skaityti daugiau
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti savo rekreacine veiklą. Išanalizuoti savo dienotvarkę. Išmokti stebėti ir analizuoti save. Sąvokos naudojamos darbe. Judėjimas "Jumoras ligoninėse". Savaitgalio dienos (sekmadienio) veiklos analizė. Darbo dienos (penktadienio) veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atvejo analizė (7)Įvadas. Situacija. Situacijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
F. Porat "Savigarba — kelias į sėkmę ir meilę" (2)Friedos Porat knygos "Savigarba - kelias į sėkmę ir meilę" aprašymas. Įvadas. Knygos aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Individualios planavimo galimybės (2)Įvadas. Individualios veiklos numatymas ir vykdymas. Veiklos įvykdymo įvertinimas. Įvykių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
K. Horney "Neurotiška mūsų laikų asmenybė"Karen Horney knygos "Neurotiška mūsų laikų asmenybė" analizė. Skaityti daugiau
Knygų aptarimas: "Savižudžio sąmonė" ir "Asmenybės transformacija: sapnuose, pasakose, mituose"Knygų psichologijos tematika "Savižudžio sąmonė" ir "Asmenybės transformacija: sapnuose, pasakose, mituose" aptarimas. Skaityti daugiau
Kompleksinė refleksijaĮžanga. Asmenybės teorijos. Asmenybės kryptingumas ir veiklos motyvai. Mano polinkiai ir interesai. Mano poreikiai. Kas mane motyvuoja gyventi ir dirbti. Charakteris. Temperamentas. Nuostatos. Penki mano teigiami bruožai. Penki mano neigiami bruožai. Aš save myliu nes... Norėčiau savyje tai pakeisti. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinio psichologinė charakteristikaĮvadas. Analizė. Mokymosi rezultatai. Laisvalaikio užsiėmimai. Anketos rezultatų aptarimas. Charakterio nustatymas. Išvada. Skaityti daugiau
Mokinio psichologinė charakteristika (2)Įvadas. Vaiko psichologinės charakteristikos tyrimui pasirinkau Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinį Kęstutį. Analizė. Charakterio nustatymas: melancholikas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
SavianalizėDarbo autoriaus savianalizė. Priedai (grafikai). Skaityti daugiau
Savianalizė (11)Įžanga. Savianalizė. Temperamentas. Empatija. Vaidmenys. Priedai (2). Skaityti daugiau
Savianalizė (13)Darbo autoriaus savianalizė. Įžanga. Temperamentas. Išvados. Skaityti daugiau
Savianalizė (14)Savęs apibūdinimas. Vertybės, požiūris į gyvenimą. Skaityti daugiau
Savianalizė (15)Poreikių hierarchija. Mano vertybės. Temperamento tipas. Charakterio savybės. Vaidmenų struktūra. Konfliktai, jų sprendimo modelis. Priedas (1). Skaityti daugiau
Savianalizė (16)Mano savianalizė. Vertybės. Temperamentas. Teigiamos ir neigiamos savybės. Charakteris. Požiūris į gyvenimą. Asmenybė. Skaityti daugiau
Savianalizė (18)Darbo autoriaus savianalizė. Kiekvienas žmogus yra individualus. Cholerikai. Sangvininko bruožai. Melancholiko bruožai. Flegmatiko bruožai. Mano bruožai. Mano geriausios savybės. Aš vaizdas. Vertybių testas. Mokymosi motyvacijos testas. Skaityti daugiau
Savianalizė (19)Darbo autoriaus savianalizė. Poreikiai. Vertybės. Charakteris. Vaidmenys. Skaityti daugiau
Savianalizė (2)Temperamentas. Charakterio akcentuacijos nustatymas. Psichinių procesų tyrimas. J. Rotter Locus kontrolės nustatymas. Savęs vertinimas. Psichinės gynybos būdai. Asmenybės elgesys konflikto metu. Skaityti daugiau