Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės namų darbai

Civilinės teisės namų darbai (54 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmens duomenų apsauga

  Asmens duomens sąvoka. Asmens duomenų apsaugos samprata. Asmens ir duomenų apsaugos istorinė raida. Teisė į privatumą. Teisė į informaciją. Teisminiai precedentai, kaip ADA šaltinis.
  Civilinė teisė, namų darbas(20 puslapių)
  2005-06-08
 • Atstovavimas civilinėje teisėje. Įgaliojimas

  Įvadas. Teorinė dalis. atstovavimas civilinėje teisėje. atstovavimo samprata. Atstovavimo rūšys. Kas negali būti atstovais. atstovo procesinė padėtis. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės. atstovavimo reikšmė. Įgaliojimas. įgaliojimo samprata. Įgaliojimų rūšys. Įgaliojimų formos. Įgaliojimo patvirtinimas. Įgaliojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo termino pasibaigimas. Išvados. Praktinė dalis. Situacija: "Su piliete K. V. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki rugsėjo 15 dienos. Likus savaitei iki darbo sutarties termino pabaigos, darbuotoja susirgo. Tikėtina, kad darbuotoja sirgs ir darbo sutarties pasibaigimo dieną. Darbdavys nepageidauja tęsti darbo sutarties, tačiau DK 131 str. numato, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo metu". Užduotis: ar galima darbuotojo laikino nedarbingumo metu nutraukti terminuotą darbo sutartį dėl jos termino pasibaigimo? Situacijos analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-10-28
 • Autorinės sutartys (3)

  Įvadas. Autorinės sutartys. Autorinių sutarčių rūšys. Autorinių teisių įgyvendinimo apribojimai. Galiojimo trukmės apribojimai. Išvados. Priedas (3 psl.).
  Civilinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Bendrieji kasacijos principai civilinio proceso teisėje

  Įvadas. Bendrieji kasacijos principai civilinio proceso teisėje. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-19
 • Bendroji informacijos apsauga ir autorių teisės

  Įžanga. Dėstymas. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Autorių teisės. Apie autorių teisių įstatymą. Kam taikomos įstatymo nuostatos? Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Programinės įrangos autorių teisių problemos.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-27
 • Bylų dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu ir bylų dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu nagrinėjimo lyginamoji analizė

  Įvadas. Fizinio asmens paskelbimo mirusiu ir fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu sąlygos. Bylų dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu ir bylų dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu nagrinėjimo tvarka. Pareiškimo padavimas ir turinys. Pasirengimas bylai. Bylų nagrinėjimas. Teismo sprendimas. Bylų dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu ir bylų dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu atnaujinimo tvarka. Fizinio asmens paskelbimo mirusiu ir pripažinimo nežinia kur esančiu bei atsiradimo teisiniai padariniai. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2009-03-04
 • Civilinė atsakomybė (9)

  Teisės dalyko savarankiškas kontrolinis namų darbas. II variantas. Įvadas. Teorinė darbo dalis. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka ir tikslai. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Išvados. Praktinė darbo dalis. Pateiktos situacijos teisinė analizė. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva tvarka. Duotos situacijos teisinis įvertinimas analizė.
  Civilinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-09
 • Civilinė ir darbo teisė (2)

  Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Sandorių forma. Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Negaliojantys sandoriai. Poilsio laikas. Poilsio laikas ir jo rūšys. Atostogos.
  Civilinė teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-16
 • Civilinė ir darbo teisė (3)

  Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Prievolių vykdymas. Prievolių vykdymo samprata. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymo objektas. Prievolių vykdymo ypatumai. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo teisės samprata. Paveldėjimo teisės principai. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Įpėdiniai. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą.
  Civilinė teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-10
 • Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos Statutus

  Įvadas. Civilinė teisė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemės nuosavybės formos. Didžiojo kunigaikščio domenas. Tėvonija. Valstiečių žemės nuosavybė. Bažnyčios žemės nuosavybė. Ką dar numatė Lietuvos statutai. Paveldėjimo teisė pagal Lietuvos Statutus. Šeimos teisė. Santuoka. Turtiniai šeimos santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Globa. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-18
 • Civilinė teisė (28)

  Įvadas. Šio darbo tikslas yra atskleisti panaudos ir nuomos sutarties panašumus ir skirtumus. Turto nuoma. Šalių teisės ir pareigos. Nuomininko teisės. Panauda. Panaudos sutarties (PS) šalių teisės ir pareigos. Išvada.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-09
 • Civilinė teisė (35)

  2 uždavinys (G-L). Ieškovas - UAB "Migra" akcininkas U. V., kuriam priklauso 20 procentų bendrovės akcijų, nurodė, kad UAB "Migra" sudarė sutartį su G. L., kuris tuo metu ėjo UAB "Migra" direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pagal šią sutartį G. L. įsigijo iš UAB "Migra" vilkiką "Mercedes-Benz 1635", už 200 Lt., nors vilkiko rinkos vertė – 20 000 Lt. Vėliau G. L. vilkiką padovanojo atsakovui F. M. Ieškovas teismo prašė pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento UAB "Migra" ir G. L. sutartį dėl vilkiko "Mercedes-Benz 1635" pirkimo pardavimo, bei G. L. ir F. M. sutartį dėl vilkiko dovanojimo, nes pardavėjas G. L. turto disponavimo teisę buvo įgijęs pagal negaliojantį sandorį, be to, šis sandoris yra sudarytas dėl akių. Ieškovas prašė taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą F. M. grąžinti UAB "Migra" vilkiką. Atsakovas F. M. prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, jog, pirma, U. V. neturi teisės sudarytų sutarčių ginčyti, antra, UAB "Migra" direktorius, parduodamas vilkiką, nepažeidė savo kompetencijos, todėl nėra pagrindo ją pripažinti negaliojančia, trečia, vilkiko iš jo, kaip trečiojo asmens, bet kokiu atveju negalima išreikalauti. Paaiškinkite, ar akcininkas U. V. turi teisę ginčyti bendrovės sudarytus sandorius? Ar galima aptariamoje situacijoje nurodytus sandorius pripažinti negaliojančiais? Jei taip – nurodykite negaliojimo pagrindus. Ar teisus F. M. teigdamas, kad iš jo, kaip trečiojo asmens, vilkiko negalima išreikalauti?
  Civilinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-10
 • Civilinė teisė. Darbo teisė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti civilinių teisių objektus bei jų charakteristikas, apibūdinti darbo sutarčių rūšis, išnagrinėti teisinę situaciją. Civilinių teisių objektai. Civilinių teisių objekto sąvoka. Objektų rūšys ir charakteristika. Darbo teisė. Darbo sutarčių rūšys. Situacijos teisinė analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-26
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus

  Įžanga. Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus. Svarbiausi Teismo proceso bruožai pagal Lietuvos Statutus. Teismo proceso eiga. Įrodinėjimo priemonės Lietuvos statutuose. Liudytojų ir priesaikos pagalbininkų institutai Lietuvos Statutuose. Prisipažinimas. Daiktiniai įkalčiai. Ritualinė priesaika. Formalių įrodymų teoriją. Teismo sprendimų ir nuosprendžių vykdymo problemos ir mėginimai jas išspręsti. Nešališki sprendimai ir nuosprendžiai. Sprendimas. Nuosprendžių nevykdymas. Teismo proceso vengimas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-18
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus (2)

  Septintasis seminaras. Lietuvos Statutų teisė. Pranešimas. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-18
 • Civilinių teisių apsaugos bei gynimo samprata ir reikšmė

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti civilinių teisių apsaugos ir gynimo sampratą ir reikšmę. Civilinių teisių apsaugos ir gynimo sampratos ir reikšmės analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-03-16
 • Civilinių teisių įgyvendinimas

  Įžanga. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Draudimo intereso samprata

  Draudimo intereso samprata kontinentinės ir bendrosios teisės sistemose. Uždavinys. J. Jokūbauskas kreipėsi su ieškiniu į teismą ir nurodė, kad su draudimo įmone UAB "Draudimas" sudarė draudimo sutartį, pagal kurią apdraudė automobilį BMV 525 ir jame esančią įrangą nuo vagystės ir trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos rizikos. Prašyme sudaryti draudimo sutartį J. Jokūbauskas nurodė, jog automobilyje įrengta signalizacija. Praėjus 3 mėnesiams po draudimo sutarties sudarymo įvyko draudiminis įvykis – nepažįstami asmenys išdaužė automobilio langą ir pabėgo. J. Jokūbauskas nurodė apie draudiminį įvykį pranešęs draudimo įmonei, kreipėsi į draudimo įmonę raštu dėl draudimo išmokos, kurią atsakovas atsisakė išmokėti, motyvuodamas, jog draudimo įmonės ekspertai ištyrė šį įvykį ir nustatė, jog signalizacija automobilyje buvo įrengta tik po draudiminio įvykio. Draudimo įmonė taip pat kreipėsi į teismą dėl draudimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Išspręskite šį ginčą.
  Civilinė teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-09-24
 • File Transfer Protocol servers vs. copyrights

  Referatas anglų kalba apie teisės požiūrį į FTP serverius. Liability of FTP provider according case law and international intellectual property law. Išnašos.
  Civilinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-05-05
 • Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas (2)

  Civilinės teisės subjektas. Teisnumas. Teisnumo bruožai. Piliečių civilinio teisnumo turinys. Civilinis veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Mažamečių civilinis subjektiškumas. Uždavinys.
  Civilinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-06-05
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po