Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės pristatymai
Civilinės teisės pristatymai

(27 darbai)

Asmens duomenų apsauga (2)PowerPoint pristatymas. Asmens duomenų samprata. Asmens duomenų kategorijos. Specialieji duomenys. Specialiųjų duomenų tvarkymas. Asmens sveikatos duomenys. Asmens duomenų naudojimo režimas. Asmens duomenų antrinio panaudojimo reglamentavimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) asmens duomenų apsaugos koncepcijai yra būdinga. Europinės asmens duomenų apsaugos koncepcija. Asmens duomenų tvarkymo principai. Duomenų kokybės principas. Duomenų tikslumo ir nepertekliškumo principas. Draudimo tvarkyti jautrius (specialius) duomenis principas. Asmens duomenų tvarkymo saugumo ir konfidencialumo principas. Asmens duomenų tvarkymo principų ribojimas. Asmens duomenų perdavimas į kitas valstybes. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Asmens duomenų antrinis panaudojimas Lietuvoje. Duomenų subjekto teisės Lietuvoje. Asmens duomenų valdytojas. Pranešimas apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu. Asmens sveikatos duomenys: asmens sveikatos (medicininė) paslaptis. Juridinio asmens duomenų apsauga. Skaityti daugiau
Asmens duomenų apsauga LietuvojePowerPoint pristatymas. Apsaugos įstatymas. Asmens duomenys. Nereikalingi duomenys. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (11)PowerPoint pristatymas. Civilinė teisė. Turtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai, nesusiję su turtiniais. Asmeniniai neturtiniai santykiai, susiję su turtiniais. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Privatūs juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Potvarkinė tvarka. Leidiminė tvarka. Pareikštinė tvarka. Juridinių asmenų rūšys. Įmonių rūšys. Įmonių likvidavimo būdai. Reorganizavimas. Reorganizavimo būdai. Sandoriai. Sandorių rūšys. Vienašalis sandoris. Dvišalis sandoris. Daugiašalis sandoris. Konsensualinis sandoris. Realinis sandoris. Sandorių formos. Valios išreiškimo būdai. Rašytinė forma. Konkliudentiniai veiksmai. Negaliojantys sandoriai. Negaliojančių sandorių rūšys. Prievolė. Prievolių rūšys. Prievolių subjektai. Prievolių suskirstymas, kai yra keletas kreditorių ir skolininkų. Prievolių vykdymas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (29)PowerPoint pristatymas. Civilinės teisės bruožai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Nuosavybės teisė. Daiktinė teisė. Skaityti daugiau
Civilinio proceso dalyviai (2)PowerPoint pristatymas. Kas yra civilinis procesas? Civilinio proceso dalyviai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Viešosios teisės juridiniai asmenys. Privatinės teisės juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys, nesiekiantys pelno. Civilinio proceso dalyviai, neturintys juridinio asmens teisių. Skaityti daugiau
Civilinio teisinio santykio subjektai. Pagrindiniai daiktinės teisės bruožaiPowerPoint pristatymas. Civilinio teisinio santykio subjektai. Pagrindiniai daiktinės teisės bruožai. Skaityti daugiau
Civilinis kodeksas. Paveldėjimo teisėPowerPoint pristatymas. Paveldėjimas. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimas. Įpėdiniais gali būti. Asmenys, neturintys teisės paveldėti. Pergyvenęs palikėją sutuoktinis netenka teisės paveldėti pagal įstatymą, jeigu iki palikimo atsiradimo. Paveldėjimo teisės ginčijimas. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentas negalioja. Testamento nuginčijimas. Skaityti daugiau
Duomenų apsaugos aktai ir asmens duomenų apsauga LietuvojePowerPoint pristatymas. Su duomenų apsaugos aktais paprastai suderinami šie klausimai. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai yra šie. Asmens duomenys turi būti. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei. Skaityti daugiau
Fizinių asmenų bankrotasPowerPoint pristatymas. Fizinis asmuo. Bankrotas. Fizinio asmens bankroto įstatymo tikslas. Kokia nauda iš fizinio asmens bankroto? Šalys, kuriose yra fizinio asmens bankrotas Skaityti daugiau
Garbė ir orumasPowerPoint pristatymas. Garbė ir orumas. Teisė ginti savo garbę ir orumą. Garbė ir orumas pažeidžiami. Difamacijos ieškinio dalykas. Netinkamas ieškinio pagrindas. Asmens žeminimo mastas. Privilegijos: absoliučios privilegijos. Privilegijos: santykinės privilegijos. Imunitetas. Garbės ir orumo gynimas: asmenų, kandidatuojančių į tam tikras valstybinės reikšmės pareigas, postus garbės ir orumo gynimas. Paneigimo teisės subjektas. Informacijos, žinių atitikimas tikrovei. Teisės į paneigimą elementai. Kaltojo asmens pareiga atlyginti materialinę ir moralinę žalą. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties reikalavimai ginant garbę ir orumą Lietuvoje. Subjektai, galintys pareikšti ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo bei žalos atlyginimo. Mirusiojo garbės ir orumo gynimas. Juridinio asmens garbės ir orumo gynimas. Šmeižimas. Įžeidimas. Baudžiamoji byla dėl įžeidimo, šmeižto. Skaityti daugiau
Human rightsPowerPoint pristatymas apie žmonių teises (anglų kalba). Rights of national minorities. Disabled people rights. Eight kinds of ability. Disabled people feels discrimination at. Discrimination at work. Discrimination when buying and using goods and services by. Discrimination at school or college. Discrimination when buying or renting a house or flat. What you can do about discrimination? Rights of child. Skaityti daugiau
Intelektinė nuosavybė komunikacijojePowerPoint pristatymas. Autorių teisės. Autorių teisių galiojimo (teisinės apsaugos) terminai. Autorių turtinių teisių galiojimas Lietuvoje. Autorių turtinių teisių apribojimas. Gretutinės teisės. Tuščios laikmenos mokestis. Pramoninė nuosavybė. Intelektinės nuosavybės perdavimas. Intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teisių apsauga. Skaityti daugiau
Intelektinės nuosavybės teisėsPowerPoint pristatymas. Intelektinės nuosavybės rūšys. Profesinės paslaptys. Autorių teisės. Patentai. Intelektinės nuosavybės teisinės problemos. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Autorinis ženklas. Autorinės neturtinės teisės. Kompiuterių vartotojų teisė. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų pabaigaPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų pabaiga. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo ypatumai. Reorganizavimo etapai. Reorganizavimo būdai. Juridinių asmenų likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Skaityti daugiau
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartisPowerPoint pristatymas. Sutartis. Civilinių sutarčių požymiai yra tokie. Negyvenamosios patalpos nuomos sutarties teisinė analizė. Skaityti daugiau
Paveldėjimas pagal testamentą (2)PowerPoint pristatymas. Testamentinis veiksnumas. Testamento ar jo dalių negaliojimas. Testamento sudarymo sąlygos. Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra. Kito įpėdinio paskyrimas. Testamentų rūšys. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (2)PowerPoint pristatymas. Kam reikalinga informacijos apsauga? Duomenų apsaugos problemos. Kompiuterių virusai. Antivirusinės programos (kovai su virusais naudojamos specialios programos). Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Kas gina kiekvieno visuomenės nario intelektinį darbą? Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Licencijavimas. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Kur galima rasti Lietuvos duomenų apsaugos ir autorių teisių įstatymus? Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (3)PowerPoint pristatymas. Duomenų problemos. Duomenų apsauga vykdoma atsižvelgiant į du veiksnius. Duomenų apsaugos priemonės. Duomenų apsaugos aktai. Pirmasis aktas. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai yra šie. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Asmens duomenys turi būti. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei. Skaityti daugiau
Regioninė Europos žmogaus teisių sistemaPowerPoint pristatymas. Regioninės organizacijos. Europos Taryba. Europos Tarybos funkcijos. Pagrindiniai Europos Tarybos dokumentai. Europos žmogaus teisių konvencija. ET kontrolės mechanizmas. Europos žmogaus teisių teismas. Europos Sąjunga. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Teisės aktai. Skaityti daugiau
Santuokos samprata. Sudarymo sąlygosPowerPoint pristatymas. Santuoka. Sužadėtuvės. Santuokos sudarymo sąlygos. Kliūtys ir draudimai santuokai sudaryti. Santuokos registravimo tvarka. Skaityti daugiau