Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija > Asmenybės psichologijos referatai
Asmenybės psichologijos referatai

(302 darbai)

Vaikų emocinės ir elgesio problemosBešeimių vaikų ir vaikų, gyvenančių su tėvais elgesio problemos. Įvadas. Vaikų, netekusių tėvų globos, psichosocialinės problemos ir jų priežastys. Bešeimių vaikų psichosocialinės problemos. Bešeimių vaikų emocinių ir elgesio problemų atsiradimo priežastys. Bešeimių ir vaikų gyvenančių su abiem tėvais,emocinių ir elgesio problemų ypatumų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizduotė ir jausmai: pyktis ir jo valdymasĮvadas. Vaizduotės ir jausmų apibrėžtis: Vaizduotės samprata ir pagrindiniai aspektai. Jausmų samprata ir pagrindiniai aspektai. Pykčio apibrėžtis. Pykčio samprata. Atsakomybė už savo pyktį bei teigiami pykčio aspektai. Pykčio valdymo problematika: Neteisingi pykčio išreiškimo būdai. Patarimai konsultantui ir konsultanto pasiūlymai. Teisingo pykčio valdymo klausimu. Išvados. Skaityti daugiau
Valia (2)Kas toji valia ir valinga asmenybė. Valios veiksmai. Valios akto struktūra. Valios savybės. Kaip ugdyti valią. Skaityti daugiau
Valia (3)Valia – žmogaus galia. Valios ugdymo būdai ir priemonės. Jaunesnio amžiaus mokinių valios ugdymas. Bendrieji šio amžiaus vaikų valios bruožai. Valios ugdymas mokymo procese. Valios ugdymas nepamokinėje veikloje. Paauglių valios ugdymas. Paauglių valios bruožai. Paauglių valios ugdymas mokymo procese. Paauglių valios ugdymas nepamokinėje veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Valia ir jos ugdymasĮvadas. Valios procesų sąveika. Fiziologiniai valios pagrindai. Valios veiksmo šaltiniai. Valios akto analizė. Asmenybės valios ypatybės. Valios ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Verterio efektasĮvadas. Pagrindiniai paauglių savižudybių rizikos veiksniai. Verterio efekto istorija. Šiuolaikiniai Verterio efekto tyrinėjimai. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Verterio efekto tyrimai Lietuvoje. Rekomendacijos žurnalistams. Kurto Cobaino savižudybė. Pavyzdys, kaip žiniasklaida gali prisidėti prie Verterio efekto prevencijos. Skaityti daugiau
Vertybės (6)Įvadas. Vertybės ir jaunimas. Vertybių formavimasis. Vertybių atsiradimas. Vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybės ir vertybinės orientacijosVertybės ir vertybinės orientacijos. Vertybės ir vertybinės savybės. Vertybių reikšmingumas. Skaityti daugiau
Vertybės. Asmenybės vertybinė sistemaVertybės sąvoka. Žmogaus vertybinės orientacijos. Asmenybės vertybinė sistema. Skaityti daugiau
Vertybių tipai. Vertybių sistema. Veiksniai, formuojantys asmens vertybių sistemąVertybių tipai. Vertybių sistema. Vertybes formavo šimtmečiai. Socializacijos principu formuojamos vertybės. Žmogus kaip asmuo yra vertybė. Išvados. Skaityti daugiau
Viktimizacijos reiškinys žmogaus socializacijos proceseĮvadas. Viktimizacijos priežastys. Žmogus kaip auka. Išvados. Skaityti daugiau
Vyrų ir moterų agresyvumo skirtumaiĮvadas. Agresyvumo samprata. Vaikų agresyvumas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvumas. Agresyvumas vėlyvojoje vaikystėje. Agresyvumas paauglystėje ir jaunystėje. Išvados. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Seksualinis žmogaus gyvenimas"Seksualinės formos. Neuroziniai simptomai. "Visų iškrypimų šaknys glūdi vaikystėje". Libido. Vaikų seksualiniai tyrinėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimasĮvadas. Psichodinaminė Z. Froido asmenybės teorija. Psichosocialinė E. Eriksono asmenybės teorija. Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Zigmundas Froidas. Psichoanalizė ir psichoterapijaĮvadas. Z. Froidas (S. Freud) ir psichoanalizės istorija. Z. Froidas. Psichoanalizė ir jos reikšmės. Psichoanalizė šiandien. Psichoterapijos sąvoka ir jos rūšys. Skirtumai tarp psichoanalizės ir psichoterapijos. Išvados. Skaityti daugiau
Zigmunto Froido asmenybės samprataApie asmenybę. Z. Froido gyvenimas ir veikla. Pagrindiniai psichoanalizės principai ir teiginiai. Asmenybės struktūros pagrindiniai dariniai. Konfliktų kilimo priežastys. Gynybos mechanizmų charakteristika. Kitų psichologų nuomonės apie asmenybę. Skaityti daugiau
Žmogaus asmenybė ir individualybėĮžanga. Dėstymas. Asmenybės esmė. Asmenybės formavimasis. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus gyvenimo fenomenasAmžiaus tarpsniai. Brofenbrennerio aplinkos įtakos modelis. Socializacijos apibrėžimai. G. Brown ekologinis modelis. A. Maslou teorija. E. Eriksonas. Skaityti daugiau
Žmogaus kūrybiškumasĮvadas. Kūrybiškumo sąvoka. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybos procesai. Kūrybinga asmenybė. Kūrybos poveikis ir praktinė nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus psichologijaĮvadas. Dėstomoji dalis: pagrindinės asmenybės psichologijos problemos. Prieštarmė prieš šias problemas nagrinėjančių teorijų nagrinėjimą. Z. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. Asmenybėje vykstantys procesai ir jų dinamika. Asmenybės vystymasis. Skaityti daugiau
...