Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos referatai

Ekonominės statistikos referatai (7 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkos būklės rodikliai: atliekų susidarymas 2006-2010 metais

  Įvadas. Santrauka. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant surinktų pavojingų medžiagų statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai ir jų skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Surinktų pavojingų atliekų prognozavimas. Prognozė pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą trejiems metams. Prognozė pagal vidutinį didėjimo tempą trejiems metams. Surinktų pavojingų medžiagų prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(18 puslapių)
  2012-04-11
 • Baltijos šalių ekonominių rodiklių statistika

  Įvadas. Baltijos šalių ekonomika. Baltijos valstybėms bendri vietiniai aspektai. Lietuvos ekonominiai pokyčiai. Lietuvos 2007 – 2008 metų prognozės. Lietuvos eksportas ir importas 2006 metais. Lietuvos ekonomikos vidaus paklausa. Lietuvos valstybės išlaidos ir politika. Lietuvos investicijos. Latvijos ekonominiai pokyčiai. Latvijos 2007 – 2008 metų prognozės. Latvijos eksportas ir importas 2006 metais. Latvijos ekonomikos vidaus paklausa. Latvijos valstybės išlaidos ir politika. Latvijos investicijos. Estijos ekonominiai pokyčiai. Estijos 2007 – 2008 metų prognozės. Estijos eksportas ir importas 2006 metais. Estijos ekonomikos vidaus paklausa. Estijos valstybės išlaidos ir politika. Estijos investicijos. Išvados. Siūlymai.
  Ekonominė statistika, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-24
 • Lietuvos apgyvendinimo įstaigų statistinis tyrimas

  Įvadas. Sąvokos. Formulės. Pirminiai analizuojami duomenys. Santykiniai dydžiai. Struktūriniai santykiniai dydžiai. Palyginimo santykinis dydis. Intensyvumo santykinis dydis. Dinamika. Baziniai ir grandininiai absoliutiniai pokyčiai. Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus didėjimo tempas (bazinis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus padidėjimo tempas (bazinis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus didėjimo tempas (grandininis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus padidėjimo tempas (grandininis). Vidutiniai indikatoriai. Vidutinis įstaigų skaičius 2005-2009 metais. Įmonių skaičiaus padidėjimas kasmet. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas prognozavimas. Prognozė, pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą. Prognozė, pagal vidutinį didėjimo tempą. Prognozė, pagal tiesinio trento lygtį. Prognozės paklaida. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(29 puslapiai)
  2011-04-18
 • Namų ūkio šalto vandens sunaudojimas ir prognozavimas: 2004–2007 metais

  Įvadas. Darbo tikslas: Šalto vandens suvartojimo prognozė 2008 metams. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(20 puslapių)
  2009-11-05
 • Nedarbo lygio statistinis tyrimas Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėse

  Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nedarbo lygio prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(20 puslapių)
  2008-01-22
 • Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė: UAB "Sonex Technologies"

  Įvadas. UAB "Sonex Technologies" veikla. Istorija. UAB "Sonex Technologies" kolektyvas. 20 didžiausių IT bendrovių Lietuvoje pagal apyvartą. Įmonių apsirūpinimas kompiuteriais. E.Europe 2005. Kompiuteriai ir internetas švietimo įstaigose. Kompiuterių, naudojamų mokymui, skaičius 100-ui mokinių ir studentų. UAB "Sonex Technologies" plečia auksinę partnerystę su "Microsoft". UAB "Sonex technologies" pajamos ir apyvarta. UAB "Sonex technologies" pajamų ir apyvartos dinamikos eilutės ir rodikliai. Pajamos. Apyvarta. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(13 puslapių)
  2009-03-01
 • Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Utenos apskrities žieminių kvietrugių statistinės analizės būdai. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derliaus statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonominė statistika, referatas(23 puslapiai)
  2007-12-12