Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos namų darbai

Ekonominės statistikos namų darbai (9 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bedarbių skaičiaus Lietuvos respublikoje statistinis tyrimas

  Teorinė dalis. Bedarbių skaičiaus Lietuvos respublikoje statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių dydžių apskaičiavimas. Statistinės variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių skaičiaus Lietuvos respublikoje prognozavimas.
  Ekonominė statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2010-01-05
 • Darbuotojų darbo užmokesčio tyrimas: AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"

  Ekonominės statistikos savarankiškas darbas: AB Lietuvos jūrų laivininkystės darbuotojų darbo užmokesčio tyrimas. Įvadas. AB lietuvos jūrų laivininkystės vidutinio darbo užmokesčio ir poveikio rodiklių analizė. Įmonės vidinių rodiklių analizė. Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio statistinė histograma (tūkst. Lt). Laiko analitinių rodiklių. Analizuojamų požymių tarpusavio priklausomybė. AB LJL darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) prognozavimas. Įmonės darbuotojų VDU tiesinio trendo prognozė. Įmonės vidutinio darbo užmokesčio (VDU), šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir BVP regresinė analizė. Išvados. Priedai (10).
  Ekonominė statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2012-06-10
 • Ekonominė statistika (4)

  Nagrinėjami duomenys. Pelnas. Išvada. Išlaidos atlyginimams. Išvados. Važiavimų skaičius. Išvada. Išlaidos kurui. Išvados. Išlaidos transporto remontui. Išvados. Reiškinių tarpusavio ryšio tyrimas. Išlaidos kurui ir važiavimų skaičius. Išvada. Pelnas ir išlaidos (remontas+kuras). Išvada. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Išvados. Eksponentinio išlyginimo metodo prognozė. Išvada. Trendo lygties prognozė. Išvada.
  Ekonominė statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-30
 • Elektros energijos išlaidos nuo 2006 metų kovo mėnesio iki 2008 metų vasario mėnesio

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti ir prognozuoti elektros energijos sunaudojimo kitimą. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos, duomenų normalumas, išskirtys. Koreliacinė matrica. Sklaidos diagrama. Histograma. Kvantilių grafikas. Stebinių normalizavimas. Normalumo tikrinimas. Išskirčių nustatymas. Koreliacinė matrica. Modelio (laiko eilutes regresijos) įvertinimas. Viengubo eksponentinio išlyginimo modelio tyrimas. Dvigubo eksponentinio išlyginimo modelio tyrimas. Holto-Vinterio modelių tyrimai. Prognozavimo grafikas. Dinaminė prognozė. Statinė prognozė. Situacijų modeliavimas: liekamųjų paklaidų analizė; priklausomojo kintamojo prognozavimas; kintamųjų pakeitimas. Linijinis grafikas. Liekamųjų paklaidų sklaidos diagrama. Liekamųjų paklaidų histograma. Liekamųjų paklaidų kvantilių grafikas. Pasikliautinųjų intervalų diagrama. Išvados.
  Ekonominė statistika, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-10-20
 • Kaimo turizmo sodybų skaičiaus ir statistinis tyrimas

  Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Įvadas. Statistikos esmė. Kaimo turizmas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių rodikliai. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus prognozė 2009-2010 metams. Išvados.
  Ekonominė statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2011-06-23
 • Rizikos teorija verslo sistemose (2)

  Bankroto tikimybės skaičiavimas eksponentinių skirstinių mišinio atveju. Užduotis: Duotam mišiniui rasti bankroto tikimybę, kai procesas sudėtinis Puasono ir iš bankroto tikimybės išraiškos nustatyti reguliavimo koeficientą, ir patikrinti. Rasti: E(X). Apskaičiuoti saugumo garantą. Rasti bankroto tikimybės vaizdą. Vaizdą išreikšti paprastosiomis trupmenomis. Rasti bankroto tikimybės pirmavaizdį. Patikrinti. Rasti reguliavimo koeficientą R. Naudotinos formulės. Sprendimas.
  Ekonominė statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-11-24
 • Statistika (46)

  4 statistikos uždaviniai ir jų sprendimai. Intervalinė variacinė eilutė, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje (tūkst.). Bendrasis kainų indeksas. Kiek procentų padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%? Paaiškinti ekonominę prasmę. Paltų, puspalčių, apsiaustų gamyba (tūkst. vnt.).
  Ekonominė statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Statistikos tyrimas: Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 2003-2007 metais

  BVP 2003-2007 metų rodikliai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos matavimas. Dinamikos eilutės apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. BVP prognozavimas 2 metams. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas naudojant trendą.
  Ekonominė statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-12-28
 • Statistinių duomenų analizė: lininiai gaminiai AB "Linas"

  Įvadas. Trumpa įmonės istorija. AB "Linas" duomenys. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Surinktų statistinių duomenų apie AB "Linas" sisteminimas ir analizavimas. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Koreliacinio ryšio stiprumas tarp pelno ir pajamų. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Ekonominė statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-02