Šperos.lt > Statistika > Ekonominė statistika > Ekonominės statistikos analizės
Ekonominės statistikos analizės

(5 darbai)

Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizėĮvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo matematinių statistinių metodų taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nukrypimas. Patikimumo intervalo nustatymas. Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Veiksniai, lemiantys butų pardavimo kainas. Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (esančių mūriniuose namuose) pardavimo kainų Panevėžyje matematinė statistinė analizė. Standartinio nukrypimo skaičiavimas ir patikimumo intervalo nustatymas Stjudento pasiskirstymo pagalba. Regresinė ir koreliacinė analizės. Išvados. Literatūra.50Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Eglė"Įvadas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių metodų taikymas UAB "Eglė". Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Analitinis metodas. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Dinaminės eilutės išlyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsniusDuomenų grupavimas. Grupavimo intervalų nustatymas. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dinamikos eilutės. Tiesinis trendas. Prognozavimas. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpeĮžanga. Imtis. Įverčių skaičiavimas. Hipotezės. Hipotezių apie proporcijas tikrinimas. Hipotezės apie vidurkį tikrinimas. Hipotezės apie skirtumą tarp vidurkių tikrinimas. Koreliacijų skaičiavimas. Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas. Išvados. Priedai: Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizėĮvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti finansinę veiklą ir pardavimų pajamas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatų analizė. Dinaminės eilutės rodiklių tyrimo analizė. Pelno (nuostolio) absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių tyrimo analizė. Išvados, siūlymai. Skaityti daugiau