Kainodara

(62 darbai)

Bankų paslaugų apibūdinimas ir analizė kainodaros aspektuĮvadas. Bankų paslaugos. Pagrindinės sąvokos. Bankų paslaugų bazinis paketas. Privatiems klientams teikiamos paslaugos. Verslo klientams teikiamos paslaugos. Kitos komercinių bankų teikiamos paslaugos (specifinės, individualios kai kurių bankų paslaugos). Bankų paslaugų klasifikavimas ir kriterijai. Paslaugų kokybinė išraiška. Metodologinė dalis. Metodologijos pagrindimas. Pasirinktų įstaigų trumpas aprašymas. Bankų paslaugų nagrinėjimas kainų aspektu. Kainodaros nagrinėjimas teorijos atžvilgiu. Snoro banko, Parex banko ir Nordea Lietuva bankų paskolų būstui kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės paskirties prekių kainodara: UAB "Lonas"Įvadas. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuotas į paklausą. Kainos nustatymas orientuotas į konkurencijos lygį. Konkurentų sekimas. Parametrų palyginimo metodas. Lyderiavimas ir sekimas lyderiu kainų politikoje. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Kontraktinė kainodara. Vidinė firmos kainodara. Vidinės kainodaros sistema. Valdymas ir vidinė kainodara. Transferinės kainos rinkos kainų pagrindu. Transferinės kainos kaštų pagrindu. Mišrūs transferinės kainodaros metodai. Gamyboje vartojamų prekių savybės. Išvestinė paklausa. Prekės pirkimo bei vartojimo laikas ir kaina. Nuolaidos. Pirkėjų gausa. Parduodamų prekių kiekio svyravimai. Kainų kontrolė. Verslo idėja. Veiklos rodikliai. Įmonės vizija, misija, filosofija ir politika. Darbo užmokestis. UAB "Lonas" ir partneriai prekių kainų nustatymo principai. Gaminio kainos apskaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. UAB "Lonas" ir partneriai kainodaros strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodara: UAB "Pakruojo parketas"Įvadas. Kainodaros teoriniai pagrindai. Kainos samprata. Kainų politika. Kainos formavimą įtakojantys veiksniai. Kainų nustatymo metodai. Kainodaros strategijos. UAB "Pakruojo parketas" apibūdinimas. Trumpas komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos, kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Rinkos tipo identifikavimas. Konkurentai ir jų rinkos dalys. UAB "Pakruojo parketas" 100 m2 ąžuolinio parketo kainos nustatymo principai. 100 m2 ąžuolinio parketo pardavimo vartotojui kainos nustatymas. 100 m2 ąžuolinio parketo kainos nustatymas nenuostolingumo (lūžio taško) metodu. Optimalaus 100 m2 ąžuolinio parketo kainų lygio nustatymas. UAB "Pakruojo parketas" kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros analizė: nekilnojamo turto bendrovė UAB "Alvalsta"Įvadas. Literatūros analizė. Pagrindiniai terminai. Kainų politika ir tikslai. Kainodaros strategijos. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Šakos, kurioje veikia UAB "Alvalsta" apibūdinimas. Konkurentai. Vartotojai. Nagrinėjamo įmonės produkto kainos nustatymas. Įmonėje taikomo kainos nustatymo metodo pasirinktam produktui identifikavimas. Paslaugos EXW kainos skaičiavimas. Paslaugos pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo principu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija. Kainų nustatymų principai. Nuolaidų sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros analizė: UAB "Estėja"Įvadas. Estėja - firma žvejams. Kainodaros analizė. Tenoriniai kainodaros aspektai. Kainodaros politika. Kainodaros politikos tikslai. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Įvedimo stadija. Augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas prekės išlaidų pagrindu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Vidinės kainodaros sistema. Kainų nuolaidų sistema. UAB "Estrėja" kainodaros analizė. Kainos nustatymas pagal prekių grupes. Kainos nustatymas pagal vartotojų grupes. Cikliškumo pagal metų laikus įtaka kainoms. Taikomos nuolaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros formavimas: AB "Utenos trikotažas"AB "Utenos trikotažas" charakteristika. Įmonės pristatymas. 2004 metų analizė. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Ilgalaikiai tikslai. Tikslai 2005 metams. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Konkurencinio pranašumo analizė. Pardavimų tikslai 2005 metams. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Pardavimai pagal grupes. Paskirstymas ir rėmimas. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų numatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos sukūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros proceso analizėĮvadas. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Kainos esmė ir funkcijos. Kainų politikos esmė. Kainų politikos tikslai. Kainų nustatymo tikslai. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainos nustatymo metodai. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas. Kainos nustatymas pagal vertę. Optimalaus kainų lygio nustatymas. UAB "X" veiklos aprašymas. Apie įmonę. Įmonės sandara. UAB "X" klientai. UAB "X" konkurentai. Rinkos apibūdinimas. UAB "X" prekės kainos nustatymo metodai. Geriamojo vandens siurblio su įrengimu kainos nustatymas EXW sąlygomis. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalios kainos nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kaina ir jos nustatymas. Kainodaros metodaiKainos samprata. Kainos tikslai. Produktų kainų nustatymo metodai. Kainų politika ir tikslai. Konkurencinė situacija rinkoje. Kainos ir kainų reguliavimas. Eksporto kainų strategija. Kainų nustatymas "Mažeikių naftoje". Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (4)Kainodaros tikslai. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai konkurentai ir klientai. Gaminamų prekių nomenklatūra. Gamybos aprašymas. Įmonės vadybinė struktūra. Trumpa situacijos rinkoje apžvalga. PĮ "Skroblas" produktų kainos nustatymo principai. Produkto kaina EXW sąlygomis. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų kalkuliavimas. PĮ "Skroblas" kainodaros strategija. Optimalus virtuvinio komplekto kainų lygis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodara ir kontraktaiĮvadas. Tikslas – susipažinti su įvairiais kainos nustatymo metodais bei kontraktų sudarymo ypatumais, pateikti konkrečius produktų kainos apskaičiavimo ir kontraktų pavyzdžius. Kainų nustatymas. Pasirinkto produkto - suknelės EXW kainos kalkuliacija. Pardavimo vartotojui produkto - suknelės kalkuliacija. Produkto – suknelės kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Importuojamo elektrinio variklio techninių ekonominių parametrų palyginimo metodu kainos nustatymas. Statybos inžinieriaus paslaugos kainos nustatymas. Eksportuojamo produkto – suknelės kainos kalkuliacija CIF Talino uostas. Kainos koregavimas pirkimo-pardavimo kontrakte. Kontraktų sudarymas. Ofertos ir užsakymo sudarymas. Informacija, kurią firma pateikia, aprašydama komercinį kontraktą. Pirkimo – pardavimo kontraktas. Distribucinis produkto akyto betono blokelių kontraktas. Optimalaus kontrakto pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara siekiant įgyti strateginį pranašumą paskirstymo kanaluoseĮvadas. Kainodara siekiant įgyti strateginį pranašumą paskirstymo kanaluose. Paskirstymo kanalo samprata ir pasirinkimas. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Nuolaidos. Piniginės nuolaidos. Kiekinės nuolaidos. Skaityti daugiau
Kainodara. Kainodaros organizavimas individualioje įmonėje: žuvies perdirbimas ir prekyba žuvies produktais įmonėjeTeorinės vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų įgyvendinimas praktikoje. "Glušnevo" Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Reklama. Išorinės aplinkos realizavimas. Kainodaros metodo identifikavimas. Įmonės gaminio kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų skaičiavimas. Esama įmonės kainodaros strategija. Taikomos kainų nuolaidos. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodara. Kainodaros organizavimas UAB "Rytlangis"Kainodaros tikslai. Kainodaros formavimą įtakojantys veiksniai. Kainos koregavimo strategijos. Kainos nustatymo metodai. Praktinė dalis: UAB "Rytlangis" apibūdinimas, Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma, UAB "Rytlangis" ūkinės - komercinės veiklos aprašymas, UAB "Rytlangis" produktų (produktų grupių) realizavimo rinkų analizė, Rinkos šakos, kurioje veikia įmonė, trumpas apibūdinimas, UAB "Rytlangis" prekių ir paslaugų kainų nustatymo principai, Gaminio kainos kalkuliavimas, Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas, Eksporto kainų kalkuliavimas, Optimalaus kainų lygio nustatymas, UAB "Rytlangis" kainodaros strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas AB "Lifosa"Teorinė dalis: Kainų politikos esmė ir tikslai. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti, nustatant kainas. Kainų politikos strategijos. Nuolaidos. Tiekimo sąlygos. Atsiskaitymo sąlygos. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Pagrindinės kainų rūšys. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Segmentinė kainodara. Praktinė dalis: AB "Lifosa" apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas. Aplinkos apsauga. Kokybės politika. Produktų grupių realizavimo rinkų analizė. Rinkos, kurioje veikia AB "Lifosa" apibūdinimas. Įmonės gaminamos prekės kainos nustatymo principai. Diamonio fosfato (DAP) kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų skaičiavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama bendrovės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas akcinėje bendrovėje: "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Teorinė dalis. Kainos sąvoka. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Metodas "savikaina plius antkainis". Nenuostolingumo metodas. Kintamų kaštų metodas. kainos nustatymas remiantis orientacija paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Einamų (įprastinių) kainų metodas. Uždarų konkurencinių pasiūlymų užantspauduoto voko") metodas. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Rinkos sąlygų įvertinimas kainodaroje. Kainos nustatymas orientuojanti į konkurencijos lygį. Praktinė dalis. AB "Lietuvos geležinkeliai" veiklos aprašymas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. AB "Lietuvos geležinkeliai" komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. AB "Lietuvos geležinkeliai" paslaugų (paslaugų grupių) realizavimo rinkų analizė. Krovinių vežimo rinkos apibūdinimas. Krovinių vežimo rinkos vartotojai ir klientai. Ekspeditorių veikla. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas. Rinkos konkurentai. AB "Lietuvos geležinkeliai" paslaugų kainų nustatymo principai. AB "Lietuvos geležinkeliai" taikomo kainos nustatymo metodo pasirinktai paslaugai identifikavimas. Paslaugos kainos kalkuliavimas. Paslaugos pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Paslaugos kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Įmonės kainodaros strategija. krovinių tarifai. Mokesčiai už papildomas paslaugas. Sutartiniai tarifai. Specialieji tarifai. Tarifinė valiuta. Taikomos nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėjeĮvadas. Literatūros nagrinėjama tema analizė. Kainų politikos esmė. Kainodaros metodai. Kainodaros strategijos. Praktinė dalis. Įmonė "X". Šakos, kurioje veikia UAB "X" apibūdinimas. Popierinių rankšluosčių kainos nustatymo principai. EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje "Ūrus ir Ko"Įvadas. Teorinė dalis. Kainodaros samprata ir tikslai. Kainų politikos procesas. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Ūkinės- komercinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Rinkos, kurioje veikia UAB "Ūrus ir ko" trumpas apibūdinimas. Įmonės konkurentai, jų rinkos dalys. UAB "Ūrus ir ko" prekės kainos nustatymo principai. UAB "Ūrus ir ko" filtro nuotekoms filtruoti kainos kalkuliavimas EXW sąlygomis. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje užsiimančioje akmens vatos gamybaĮvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politika. Kainų politikos rūšys. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Nagrinėjamos įmonės prekės kainos nustatymo principai. Įmonės gaminio kainos skaičiavimas. Kainos nustatymas nenuostolingumo (arba lūžio taško) metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: AB "Tukompa"Įvadas. Literatūros analizė. Kainodaros apibrėžimas. Kainodaros politikos tikslai. Kainos esmė ir funkcijos. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainų nuolaidų sistema. Kainų keitimo strategijos. Ar prekės vardas gali padėti parduoti. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. AB "Tukompa" komercinė- ūkinė veikla. Šakos, kurioje veikia įmonė apibūdinimas. Konkurentai. Rinkos segmentavimas. Įmonės prekės ar paslaugos kainos nustatymo principai. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kainodaros organizavimas įmonėje: UAB "Švyturys-Utenos alus"Kainodaros organizavimas UAB "Švyturys-Utenos alus" . Įvadas. Kainodaros teoriniai pagrindai. Kainų nustatymą lemiantys veiksniai. Kainų politika. Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti nustatant kainas. Kainų tikslai. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas kaštų metodu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Parametrų palyginimo metodas. Kainodaros organizavimas UAB "Švyturys-Utenos alus". Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės istorija. Apdovanojimai. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Šakos (rinkos), kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. Nagrinėjamos įmonės prekės – alaus – kainos nustatymo principai. Įmonės gaminių (100 butelių alaus) kainos kalkuliavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto (importo) kainų kalkuliavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Galima UAB "Švyturys-Utenos alus" kainodaros strategija. Pirkimo (pardavimo) pasiūlymo formavimas. Pirkimo – pardavimo kontrakto sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
...