Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Psichologija>Kognityvinė psichologija>Kognityvinės psichologijos laboratoriniai darbai

Kognityvinės psichologijos laboratoriniai darbai (33 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atminties savybių tyrimas pagal H. Ebinhausą

  Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Atmintis ir mąstymas

  Atmintis. Trumpalaikės atminties nustatymas. Metodika. Tiriamojo charakteristika. Tyrimo eiga. Rezultatų sutvarkymas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Mąstymas. "Vaikiško" suaugusiųjų mąstymo tyrimas. Darbo tikslas. Metodika. Tiriamojo charakteristika. Tyrimo eiga. Išvados. Apibendrinimas.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-12-04
 • Atmintis ir mąstymas (2)

  Atmintis. Trumpalaikė atmintis. Tiriamojo asmens charakteristika. Tyrimo tikslas: trumpalaikės atminties nustatymas pagal Džekobso metodiką. Tyrimo rezultatai. Mąstymas. Tyrimo tikslas: nustatyti psichologinį mąstymą, taikant "vaikiško" suaugusiųjų mąstymo tyrimo metodiką. Apibendrinimas.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-01-21
 • Dėmesio patvarumo ir perkėlimo tyrimas aritmetinių operacijų pagalba

  Praktinis darbas Nr.1. Tyrimo metu susidursime su keliomis dėmesio ypatybėmis: dėmesio patvarumu, perkėlimu, paskirstymu ir koncentracija. Metodika. Tiriamasis. Darbo priemonės. Instrukcija tiriamajai. Darbo eiga. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-04-21
 • Grupinis mąstymas

  Įvadas. Metodika. Rezultatai ir rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Įgūdžio susidarymas keičiantis psichinės reguliacijos sąlygoms

  Įvadas. Šio laboratorinio darbo tikslas – suprasti, kaip pakitus suvokimo sąlygoms turimas įgūdis tampa neefektyvus, ir kaip susidaro naujas įgūdis. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Darbo eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Įgūdžių susidarymo ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti skirtingų sąlygų poveikį kai kurių grafinių įgūdžių formavimuisi. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2011-05-07
 • Ikoninės atminties savybių tyrimas pagal G. Sperling'ą

  Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-14
 • Klasikinio sąlygojimo tyrimas

  Literatūros apžvalga. Tikslas. Darbo priemonės. Tiriamieji. Darbo eiga. Stimulai. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-11
 • Miulerio-Lajerio iliuzija

  Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir metodika. Darbo tikslas: nustatyti, ar iliuzijos dydžiui (paklaidai), kurią darome, dalindami atkarpas pusiau, turi įtakos jų antgalių kryptis.. Rezultatai ir jų aptarimai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-22
 • Miulerio-Lajerio iliuzija (2)

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Ištirti Miulerio – Lajerio iliuzijos dėsningumus, pasitelkiant vienodo ilgio tieses su skirtingais antgaliais, pasireiškiančius pasirinktam tiriamajam. Darbo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Tiesių palyginimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-01-10
 • Miulerio-Lajerio iliuzija (3)

  Įvadas. Tikslas: nustatyti ar iliuzijos dydžiui (paklaidai), kurią darome dalindami strėlę pusiau, turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-01-17
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslai: patikrinti Miulerio-Lajerio iliuziją. Patikrinti, ar suvokiamam atkarpos ilgiui turi įtakos strėlyčių kryptis ir ilgis. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonė. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Rezultatai ir jų analizė. Pirmosios serijos rezultatai. Antrosios serijos rezultatai. Pirmosios ir antrosios serijų rezultatų palyginimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2010-01-28
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (2)

  Darbo tikslas: nustatyti ar iliuzijos dydžiui turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Darbo priemonės: kompiuteris ir speciali programa. Tiriamasis: 19 metų mergina. Rezultatai ir jų aptarimai. Skirtumas tarp paklaidų dydžių remiantis Stjudento kriterijumi. Rezultatai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-07
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (3)

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Patikrinti Mülller-Layer iliuziją ir nustatyti ar iliuzijos dydžiui turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Stimulai. Tiriamasis. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-11-21
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (4)

  Literatūros aprašymas. Darbo tikslas. Nustatyti, ar tiriamojo regimasis laukas yra homogeniškas. Užduotis. Nustatyti, ar visose regimojo lauko srityse vienodo dydžio objektai viena akimi suvokiami vienodi. Stimulai. Tiriamasis. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-12-13
 • Pastabumo tyrimas

  Darbo tikslas: patikrinti tiriamojo asmens (savo) pastabumą ir įvertinti dėmesingumą, dėmesio pastovumą. Darbo priemonės. Darbo atlikimo tvarka. Teorinė dalis. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • Pogendorfo iliuzijos tikrinimas (2)

  Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir metodika. Darbo tikslas: Nustatyti ar paklaida priklauso nuo tiesių pasvirimo kampo (kampas matuojamas atžvilgiu horizontalios tiesės)? Nustatyti ar paklaidos dydis priklauso nuo atstumo tarp. Vertikalių tiesių? Rezultatai ir jų aptarimai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-22
 • Pogendorfo iliuzijos tikrinimas (3)

  Darbo tikslas: Nustatyti ar paklaida priklauso nuo tiesių pasvirimo kampo (kampas matuojamas atžvilgiu horizontalios tiesės)? Nustatyti ar paklaidos dydis priklauso nuo nuotolio tarp vertikalių tiesių? Darbo priemonės: kompiuteris su specialia programa. Tiriamasis: 19 metų mergina. Darbo eiga. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Literatūros apžvalga.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-04-07
 • Poggendorffo iliuzijos tyrimas

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas: Nustatyti ar paklaida priklauso nuo tiesių pasvirimo kampo (kampas matuojamas atžvilgiu horizontalios tiesės) ir vertikalių tiesių atstumo? Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Gauti rezultatai keičiant kampo didumą. Skirtingų kampų didumo vidurkiai ir dispersijos. Gauti rezultatai keičiant vertikaliųjų atstumą. Skirtingų vertikaliųjų atstumų vidurkiai ir dispersijos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-11-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po