Šperos.lt > Psichologija > Kognityvinė psichologija > Kognityvinės psichologijos namų darbai
Kognityvinės psichologijos namų darbai

(10 darbai)

Atmintis (16)Įvadas. Atminties apibūdinimas. Atminties procesai. Atminties rūšys. Atminties lavinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Atmintis (18)Įvadas. Atmintis. Atminties bendrasis apibūdinimas. Asociacijos ir jų rūšys. Biologiniai atminties mechanizmai. Atminties rūšys. Individualūs atminties skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Atmintis. MąstymasAtmintis. Atminties rūšys. Motorinė atmintis. Vaizdinė atmintis. Emocinė atmintis. Žodinė arba verbalinė atmintis. Šių rūšių pagrindu nustatomi atminties tipai. Atminties procesai. Mąstymas. Mąstymas kaip veiklos rūšis. Mąstymo rūšys. Mąstymas kaip psichinis procesas. Mąstymo operacijos. Mąstymo formos. Mąstymas kaip bendravimo priemonė. Atimtis. Trumpalaikės atminties apimties nustatymas pagal Džekobso metodiką. Mąstymas. "Vaikiško" suaugusiųjų mąstymo tyrimas. Skaityti daugiau
Intelektas (18)Įvadas. Pagrindiniai metmenys apie intelektą. Intelekto rūšys. Verbalinis intelektas. Loginis matematinis intelektas. Erdvinis intelektas. Muzikinis intelektas. Tarpasmeninis intelektas. Vidinis intelektas. Kinestezinis intelektas. Intelekto koeficientas. Intelekto koeficiento sąvoka ir formulė. IQ nustatymas. Tyrimai, susiję su intelekto genų paieškomis. Esminiai teiginiai apie tyrimus. Tyrimų metodai. Tyrimas dėl intelekto rūšies nustatymo. Interviu iš lietuvių kalbos mokytojos. Priedai (2). Išvados. Skaityti daugiau
Kognityvinių procesų tyrimas: AtmintisĮvadas. Tyrimo tikslas. Tirti vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Tyrimo eiga. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mąstymas, kaip supančios aplinkos pažinimo procesas. Pagrindinės mąstymo operacijosĮžanga. Mąstymas, kaip pažinimo procesas. Mąstymo reikšmė. Žmogaus, kaip sąmoningo individo, ir gyvūnų skirtumai. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimai ir mąstymo aktyvizacijos būdai. Mąstymas darbo procese. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai. Mąstymo sutrikimai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Pažinimo procesaiLentelė: Dėmesys. Jutimas. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Skaityti daugiau
Pažinimo procesai (2)Lentelė. Pažinimo procesai: dėmesys, jutimas, suvokimas, atmintis, mąstymas, vaizduotė. Skaityti daugiau
Tarpinio įsiminimo tyrimas, naudojant L.S. Vygotskio metodiką (2)Vaiko pažinimo praktikumas. Praktikumo tikslas: Tirti vaikų atmintį, naudojant pagalbines priemones, palengvinančias įsiminimą. Duomenys. Lentelė: Tiriamojo vardas, Tiriamojo amžius, Tiriamojo reakcija įsimenant žodžius, Tiriamojo elgesys atgaminant žodžius, Tyrimo trukmė. Rezultatų analizė. Grafinė rezultatų analizė. Apibendrinimas. Priedai (3psl.). Skaityti daugiau
Vaizdinės atminties tyrimas (8)Vaiko psichologijos (su praktikumu) laboratorinis darbas. Įvadas. Vaizdinis mąstymas. Nevalingos atminties lavėjimas. Valingos atminties lavėjimas. Nevalingo ir valingo įsiminimo santykis. Tyrimo tikslas. Tirti vaikų vaizdinę atmintį naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau