Šperos.lt > Komunikacija > Komunikacijos konspektai
Komunikacijos konspektai

(8 darbai)

Dalykinė komunikacija (5)Veiklos dokumentų rengimas. Stambios dokumentų grupės. Dokumentų valdymo organizavimo formos. Dokumentų valdymas. Dokumentas. Dokumentų klasifikavimo kriterijai. Rekvizitai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų grupės. Teisės aktai. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. Raštas. Lydraštis. Pažyma. Rekomendacija. Charakteristika. Įgaliojimas. Informaciniai vidaus dokumentai. Protokolas. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (7)Dokumentų valdymo ir dokumento sąvoka. Dokumentu unifikavimas. Dokumentų valdymo sąvoka ir reikšmė valdymo organizavimui. Dokumento sąvoka ir atliekamos funkcijos. Veiklos dokumentų klasifikavimas. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Įstaigos veiklos dokumentų įforminimas. Bendrieji OTD dokumentų sudarymo reikalavimai. Dokumentų elementai (rekvizitai). Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašo rekvizitas. Dokumento suderinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Dokumentų blankai. Dokumentų priedai ir išrašai. Organizacinė tvarkomoji dokumentacija. Įstaigos rengiami ir įstaigos siunčiami dokumentai. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų indeksavimas. Dokumentų priėmimas ir išsiuntimas. Dokumentų užduočių vykdymas, vykdymo kontrolė dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Bylų nomenklatūra ir formavimas. Dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Dokumentų valdymo ir dokumento sąvoka.Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų pasirašymas. Veiklos dokumentai. Teisės aktai. Informaciniai dokumentai. Įstaigos siunčiami dokumentai. Įstaigos rengiami dokumentai. Gyvenimo aprašymas. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų priėmimas ir išsiuntimas. Skaityti daugiau
Informacijos ir komunikacijos istorijaInformacijos ir komunikacijos istorijos konspektas egzaminui. Raštas ir jo raidos pakopos. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga mesopotamijoje. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas ir jo paplitimas. Raštas ir knyga Kinijoje. Popieriaus išradimas. Knyga antikinėje visuomenėje. Vakarų Europos rankraštinė knyga. Tekstinės ir vaizdinės informacijos būdai Rytų Azijoje ir Vakarų Europoje iki J. Gutenbergo laikų (estampavimas ir ksilografija). Poligrafinės spaudos išradėjas J. Gutenbergas. Jo leidiniai. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir plitimas centrinėje Europoje ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavijos šalys). Poligrafinė spauda Rusijoje. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai I. Fiodorovas ir P. Mstislavecas. Žymiausios leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. XVI–XVIII amžiaus spaustuviniai šriftai, leidėjai, cenzūra ir skaitančioji visuomenė. XVI–XVIII amžiaus periodinė spauda. Spaudos techninė ir leidybinė pažanga. XIX amžiaus (19 amžiaus) spaustuvės, skaitančioji visuomenė ir populiariosios leidinių serijos. Knygos istorijos kaip mokslo atsiradimas ir raida. Prancūzų knygos istorijos mokykla, jos atstovų svarbiausi darbai. Anglų, Amerikiečių knygos istorijos mokykla, jos atstovų svarbiausi darbai. R. Dartonas ir jo knygos istorijos samprata. Knygos istorinis objektas, struktūra ir tyrimo metodai. Šiuolaikinio knygos istorijos mokslo institucinė būklė. Rašomosios medžiagos (apie visas raidos pakopas). Popieriaus išradimas ir jo plitimas. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai, jų tyrinėjimai. Cenzūra.Draudžiamų knygų sąrašai. Knygos forma ir jos raida. Rankraštinės knygos menas. Spausdintos knygos menas. Spausdintos knygos menas. Svarbiausi spausdinimo būdai: iškiliaspaudė giliaspaudė, plokščiaspaudė. Periodinės spaudos užuomazgos, jos atsiradimas ir raida. Skaityti daugiau
Knyga kaip medijaKnyga kaip medija, jos funkcijos, knyga kaip vartojamasis ir kai kultūros objektas. Knygos kaip medijos problemą. Išvados. Knygos kaip medijos vieta socialinėje erdvėje. Knygos sandara ir tipografika. Skaitytojo ir knygos specialisto vertinimas skiriasi. Knygos elementai. Formatas. Knygos blokas. Viršelis. Priešlapis. Knygos aplankas. Tipografiniais elementai. Dekoro elementai. Iliustracijos. Išvados. Knygos konstrukcija. Maketas. Aukso pjūvis. Modulioras. Visi vizualiniai sprendimai ir eksperimentai knygoje atleikami atvarte. Atvartas. Simetrija. Asimetrija. Ritmas. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacija (3)Kas yra komunikacija? Komunikacija – daugiadisciplininė studijų sritis. Komunikacijos studijų mokyklos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kodai. Komunikacijos lygmenys. Komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos samprata. Skaityti daugiau
Komunikacinis procesasĮvadas. Komunikacinės politikos samprata ir esmė. Komunikacinio proceso samprata. Skaityti daugiau
Komunikavimo procesasInformacijos teorija. Transakcinės analizės teorija. Bendravimo proceso kliūtys: organizacinės ir asmeninės. Trečiojo asmens vaidmuo sprendžiat konfliktus. Skaityti daugiau
Mediologija (2)Kas yra mediologija ir medijų studijos. Mediologijos dalyko istorija ir poreikis. Ryšiai su kitais mokslais. Kiti mokslai, nagrinėjantys medijas. Pagrindinės mediologijos tyrinėjimo kryptys ir objektas. Medijos apibrėžimai. Medijos kategorijos pagal funkcijas. Medijų tipai. Skaitmeninės ir analoginės medijos. Medijos ir technologijos santykis. Turinio ir medijos samprata. Pagrindinės medijų teorijos ir teoretikai. Marshallas McLuhanas ir jo veikalas "Kaip suprasti medijas". McLuhano medijos samprata ir jos santykis su komunikacijos mokslais. Vėsios ir karštos medijos. Medijų tetradas ir medijų dėsniai (sustiprinimas, sunaikinimas, išvirtimas, prikėlimas). Medija kaip žmogaus tęsinys. Medijos ir pranešimo santykis. Raymondo Williamso socialinė medijos samprata. Technologinis ir socialinis determinizmas. Senos ir naujos medijos. Naujumo raida ir sąlygiškumas. Žiniasklaidos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Visuomenės informavimo įstatymo pagrindinės nuostatos ir sąvokos. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai. Informacijos laisvė. Nuomonių įvairovė. Valstybinės kalbos ugdymas. Objektyvumo ir šališkumo problema Lietuvos periodinėje žiniasklaidoje. Šalies periodinės spaudos ir interneto vartų veiklos specifika. Žiniasklaidos dereguliavimo, savitvarkos ir reguliavimo aktualijos. Televizija komunikacijos technologijų kontekste. Mediamorfozių sąvoka. Audiovizualinės žiniasklaidos užuomazgos kitose komunikacijos technologijose. Audiovizualinės žiniasklaidos principai. Ausies kultūra. Akies kultūra. Gutenbergo amžius. Informacijos revoliucija. Grafinė revoliucija. Tiražo revoliucija. Informacijos amžius. Asmenybės. Televizijos raidos bruožai. Pirmosios transliacijos, televizijos stočių plėtra JAV ir Europoje. Technologinė TV raida: mechaninė ir elektroninė televizija. TV kanalų klasifikavimo principai. Televizijos stilistinė kaita. Paleotelevizija, neotelevizija, realybės televizija. Programavimo principai ir technikos. Tradicinės (klasikinės) televizijos ypatybės. Televizijos kaitos perspektyvos. Spausdintinės, elektroninės ir skaitmeninės medijos. Spausdinta knyga ir periodika medijų sistemoje. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Knygos sąvoka: kilmė ir apibrėžimai. Knygos mokslo objektas ir svarbiausios kategorijos, struktūra ir vieta tarp kitų mokslų ir ryšiai su jais. Knygotyros ryšiai su kitais mokslais. Knygos ir knygininkystės tyrimų metodai ir tyrimų institucionalizacija. Knygotyros institucionalizacija. Knygotyros terminija ir jos resursai. Svarbiausi terminų leidiniai. Terminų žodynai. Standartai. Skaitmeninė knyga. Įrašytos laikmenos. Tradicinės ir skaitmeninės knygos santykis. Jų ateitis. Knygos struktūra ir architektonika. Knygos sandara: vidiniai ir išoriniai elementai. Knygos gamybos medžiagos. Knygos leidybos procesas. Spausdintų ir skaitmeninių leidinių tipologija. Spausdintų leidinių tipologija. Skaitmeninių leidinių tipologija. Lietuvos leidybos produkcija ir jos statistika. Knyga visuomenės informavimo priemonių (VIP) sistemoje. Skaitytojas ir vartotojas. Svarbiausi skaitytojų tipizavimo kriterijai. Knygos vartotojų tipizavimas. Leidybos vieta šiuolaikinėje visuomenėje, jos kultūriniai ir ekonominiai aspektai. Juridiniai leidybos pagrindai. Leidyklų organizacinės struktūros ir tipai: šakinė, specializuota, universali leidykla. Leidybos ekonomikos pagrindai. Išlaidos. Pajamos. Leidinio sąmata. Leidinio redakcinio ir gamybinio darbo pagrindai. Redakcinis darbas. Rankraščio paruošimas spaudai (redagavimas). Gamybinis darbas. Knygos apipavidalinimas. Knygos gamyba: spaudos darbai ir įrišimas. Knygos reklama, populiariausi knygos reklamos būdai. Knygų platinimas. Pagrindiniai knygų pirkėjai, jų ypatybės. Leidybos santykiai su valstybe. Šiuolaikinė leidybos situacija pasaulyje. Knygų leidyba Vakaru Europoje ir JAV. Knygų leidyba Rytu Europoje. Knygos rinka Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos knygų leidyklos. Senoji knyga kaip media. Senųjų knygų telkiniai - palikimas ar paveldas? Chronologinės spaudos paveldo ribos. Knygų nuosavybės ženklai (rankraštiniai įrašai, antspaudai, ekslibrisai, superekslibrisai). Marginalijos ir graffiti kaip paveldo dokumentai. Skaityti daugiau