Šperos.lt > Komunikacija
Komunikacija

(87 darbai)

Baltarusijos archyvinė veiklaBaltarusijos archyvinė veikla. Vitebsko centrinis senųjų aktų knygų archyvas. Valstybinių archyvų tinklo sudarymas. Centrarchyvas. Centrinis valstybinis mokslo – techninės dokumentacijos archyvas. Partijų archyvai. Skaityti daugiau
Brazilija: tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimasPowerPoint pristatymas. Brazilų laiko suvokimas. Brazilų elgesys per susitikimus/derybas. Klausymosi įpročiai. Brazilų kalbos ypatumai. Organizacinė tvarka, darbo/vadovavimo ypatumai. Sutartys/gandai/tyla/humoras. Kultūros klasifikavimas pagal G. Hofstede. Galios distancija. Neapibrėžtumo vengimas. Individualizmas/kolektyvizmas. Vyriškumas/moteriškumas. Ilgalaikė/trumpalaikė orientacija. Neverbalinė komunikacija. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacijaPowerPoint pristatymas. Bendravimo ir komunikacijos sąvokos. Bendravimo funkcijos; tikslai; lygiai. Komunikacijos proceso modelis. Neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas. Komunikacijų organizacijoje formos: vieši pasisakymai; derybos; konferencijos; susirinkimai. Dalykinis bendravimas raštu: organizaciniai, tvarkomieji ir informaciniai dokumentai. Darbo paieška. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (2)Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (3)Įvadas. Dėstymas. Trumpas UAB "Melga" įmonės veiklos aprašymas. UAB "Melga" valdymo struktūra. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (4)Kaip apibūdintumėte sąvokas: valdymas, komunikacija, dokumentų informacija, dokumentų valdymas, korespondencija, dokumentas. Kokios gali būti dokumentų valdymo sistemos? Kas yra informacijos laikmena? Kokios laikmenos naudojamos valdymo veikloje? Kokie yra dokumentų vertinimo kriterijai? Kokius žinote dokumentų klasifikavimo požymius? Kokių rūšių yra veiklos dokumentų? Kokie rekvizitai yra privalomi visuose dokumentuose? Kokių formatų popierius naudojamas dokumentų rengimui? Kokio pločio paraštės paliekamos rašant dokumentą? Kas yra dokumento blankas? Kokius žinote rekvizitų dėstymo būdus? Kaip dokumentuose išdėstomi herbas ir prekių ženklas? Kaip ir kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas. Kokios yra įstaigos duomenų sudėtinės dalys? Kaip registruojami gauti ir organizacijoje parengti dokumentai? Ar dokumento pavadinimas yra susijęs su dokumento rūšimi? Kas būdinga teksto antraštei? Kokius žinote datos rašymo būdus? Ar tai susiję su dokumento priklausomybe konkrečiai dokumentų grupei. Kaip rašomas adresatas, kai dokumentas adresuojamas organizacijai; struktūriniam padaliniui; pareigūnui (darbuotojui); fiziniam asmeniui? Kokie yra bendrieji teksto rašymo reikalavimai? Apgalvokite parašo rekvizito įvairius pavyzdžius. Kaip tvirtinami dokumentai? Kokius žinote įvairių dokumentų (raštų, pažymų, aktų, protokolų, įsakymų) tvirtinimo būdus? Kas yra dokumento priedas? Kaip jis įforminamas? Kaip pateikiama informacija pagrindiniame dokumente apie pridedamus dokumentus. Kokiais rekvizitais ir kaip įforminamas vidinis ir išorinis dokumentų derinimas? Kokiuose dokumentuose forminama rengėjo nuoroda? Kokius žinote supažindinimo žymos variantus. Kas yra dokumento paieškos nuoroda? Kaip tvirtinamos dokumentų kopijos? Kas būdinga teisės aktais tvirtinantiems dokumentams? Kas būdinga teisės aktams? Kaip tvarkomi personalo dokumentai? Kokie rekvizitai sudaro įsakymą? Kokia yra įsakymo teksto struktūra? Kas būdinga įstaigos siunčiamiesiems dokumentams? Kokias žinote raštų rūšis? Kas būdinga pažymoms? Kas būdinga įstaigos rengiamiems dokumentams? Kas būdinga tarnybiniam pranešimui ir kas dažniausiai fiksuojama šiame dokumente? Kaip fiksuojama įvairių renginių eiga protokoluose? Kokius žinote aktų porūšius? Kaip apibūdintumėte dokumentų apyvartą? Kaip dirbama su: gautais dokumentais; siunčiamais dokumentais, vidaus dokumentais? Kaip nusakytumėte registruotinus ir neregistruotinus dokumentus? Kaip organizuojamas dokumentų registravimas? Kas yra dokumentacijos planas? Kokie yra dokumentacijos plano sudarymo ypatumus? Ką žinote apie bylų sudarymo reikalavimus? Kokie yra įvairių dokumentų saugojimo terminai ir tvarka. Kaip tvarkomi įstaigos registrai? Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (5)Veiklos dokumentų rengimas. Stambios dokumentų grupės. Dokumentų valdymo organizavimo formos. Dokumentų valdymas. Dokumentas. Dokumentų klasifikavimo kriterijai. Rekvizitai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų grupės. Teisės aktai. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. Raštas. Lydraštis. Pažyma. Rekomendacija. Charakteristika. Įgaliojimas. Informaciniai vidaus dokumentai. Protokolas. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (6)Komunikacijos tikslai ir funkcijos. Bendravimo tipai. Komunikacija organizacijoje. Pasikeitimo informacija procesas. Komunikacijos elementai. Komunikacijos barjerai. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Komunikacijos kryptys organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija (7)Dokumentų valdymo ir dokumento sąvoka. Dokumentu unifikavimas. Dokumentų valdymo sąvoka ir reikšmė valdymo organizavimui. Dokumento sąvoka ir atliekamos funkcijos. Veiklos dokumentų klasifikavimas. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Įstaigos veiklos dokumentų įforminimas. Bendrieji OTD dokumentų sudarymo reikalavimai. Dokumentų elementai (rekvizitai). Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašo rekvizitas. Dokumento suderinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Dokumentų blankai. Dokumentų priedai ir išrašai. Organizacinė tvarkomoji dokumentacija. Įstaigos rengiami ir įstaigos siunčiami dokumentai. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų indeksavimas. Dokumentų priėmimas ir išsiuntimas. Dokumentų užduočių vykdymas, vykdymo kontrolė dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Bylų nomenklatūra ir formavimas. Dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Dokumentų valdymo ir dokumento sąvoka.Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų pasirašymas. Veiklos dokumentai. Teisės aktai. Informaciniai dokumentai. Įstaigos siunčiami dokumentai. Įstaigos rengiami dokumentai. Gyvenimo aprašymas. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų registravimas. Dokumentų priėmimas ir išsiuntimas. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija Europos sąjungos šalyseĮvadas. Skirtingų kultūrų ypatumai. Airija. Austrija. Belgija. Čekija. Danija. Estija. Graikija. Ispanija. Italija. Jungtinė Karalystė. Latvija. Lenkija. Portugalija. Prancūzija. Slovakija. Vengrija. Vokietija. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija su verslo partneriais iš JaponijosĮžanga. Japonų tauta. Bendravimas. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Klausymosi įpročiai. Pokalbiai. Tinkamos temos. Netinkamos temos. Humoras. Verslo etiketas. Kreipimasis. Pasisveikinimas, susipažinimas. Susitikimų planavimas. Punktualumas. Laiko paskirstymas. Derybų ypatumai. Dokumentai. Bendrasis etiketas. Apranga. Sėdėjimas. Valgymas. Rūkymas. Arbatpinigiai. Alkoholis, tostai. Dovanų teikimas. Požiūris į kitataučius. Moterų padėtis Japonijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija, jos reikšmė ir procesaiĮvadas. Dalykinė komunikacija, jos reikšmė valdymo santykių sistemoje. Komunikacijos sąvoka, reikšmė ir rūšys. Bendravimas ir ryšiai. Komunikacijos ir vadovų vaidmuo. Dalykinės komunikacijos procesas. Komunikacijos proceso reikšmė ir tikslas. Komunikacijos procesų trukdymai ir šių procesų gerinimas. Bendravimo etika. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija: spaudos platinimas UAB "Litpresa"Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Kita svarbi informacija. Išvados ir pastabos. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacija: tinkamumas darbui viešbutyje "Romantic"Darbo skelbimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Motyvacinis laiškas dėl administratorės pareigų. Darbo tinkamumo testo rezultatai. Motyvacinė kalba. Viešbutis "Romantic". Viešbučio "Romantic" filialai. "Deja vu" restoranas. "Romantic in forma" sveikatingumo centras. Saldėsių kepykla - krautuvėlė. "Čičinsko smuklė" - Alaus restoranas. Viešbučio "Romantic" partneriai. Skaityti daugiau
Dalykinio bendravimo su Vokietijos partneriais ypatumaiĮvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti ir atskleisti bendravimo ypatumus su Vokietijos verslo partneriais. Trumpai apie Vokietiją. Kultūros istorijos aspektai. Dabarties pokyčiai ir ateities perspektyva. Vokiečių kultūriniai bruožai. Būtinybė suprasti ir pasinaudoti kultūriniais skirtumais. Verbalinė komunikacija. Žodinė(sakytinė) komunikacija. Rašytine komunikacija. Neverbalinis bendravimas. Neverbaliniai signalai-prisilietimai. Požiūris į laiką. Išvaizda. Vokietijos verslo ir verslo etiketo ypatumai. Tarptautinio verslo ypatumai. Tarpininkavimas ir bendradarbiavimas. 10 pagrindinių tarpininkavimo (bendradarbiavimo) nuoroda. Derybos. Požiūris į moterį vokiečių versle. Vertėja. Dovanos. Papirkinėjimas ir kyšininkavimas. Maistas ir gėrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinis bendravimas organizacijoje: transportas ir logistika UAB "GNG servizas"Įvadas. Trumpa UAB "GNG servizas" charakteristika. Vidinė ir išorinė komunikacija UAB "GNG servizas". Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. UBA "GNG servizas" nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai su žiniasklaida. Tarnybinis etiketas UAB "GNG servizas". Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinis bendravimas su VokietijaAnotacija. Tikslas: surinkti ir pateikti informaciją apie dalykinio bendravimo su Vokietijos verslo atstovais ypatumus. Įvadas. Komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Kaip įveikti kultūrų įvairovę. Kalba. Neverbalinis bendravimas. Sveikinimasis ir bendravimas. Formalumas, autoritetas, hierarchija. Formalumas. Autoriteto, vadovavimo ir darbo tvarkos samprata. Hierarchija ir sutarimas. Bendradarbiavimas. Verslo etiketas. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinis bendravimas: UAB "SEB bankas"Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su dalykinių bendravimų "SEB bankas" organizacijoje. Trumpa UAB "SEB bankas" charakteristika. Vidinė ir išorinė komunikacija SEB banko organizacijoje. Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. AB "SEB bankas" nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai su žiniasklaida. Tarnybinis etiketas SEB banko organizacijoje. Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų komunikacijaĮvadas. Komunikacijos esmė. Dalykinė komunikacija. Bendravimo funkcijos. Informacijos tekėjimo kryptys. Horizontali komunikacija. Vertikali komunikacija. Neformali komunikacija. Informacijos tipai. Komunikacijos lygiai. Išvados. Skaityti daugiau
Efektyvios derybosĮvadas. Pasirengimas deryboms. Derybų eiga. Derybų užbaigimas. Būdai deryboms užbaigti. Pravartu žinoti. Priedas. Testas №1. Priedas. Testas №2. Skaityti daugiau
...