Šperos.lt > Komunikacija > Komunikacijos pristatymai
Komunikacijos pristatymai

(7 darbai)

Brazilija: tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimasPowerPoint pristatymas. Brazilų laiko suvokimas. Brazilų elgesys per susitikimus/derybas. Klausymosi įpročiai. Brazilų kalbos ypatumai. Organizacinė tvarka, darbo/vadovavimo ypatumai. Sutartys/gandai/tyla/humoras. Kultūros klasifikavimas pagal G. Hofstede. Galios distancija. Neapibrėžtumo vengimas. Individualizmas/kolektyvizmas. Vyriškumas/moteriškumas. Ilgalaikė/trumpalaikė orientacija. Neverbalinė komunikacija. Skaityti daugiau
Dalykinė komunikacijaPowerPoint pristatymas. Bendravimo ir komunikacijos sąvokos. Bendravimo funkcijos; tikslai; lygiai. Komunikacijos proceso modelis. Neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas. Komunikacijų organizacijoje formos: vieši pasisakymai; derybos; konferencijos; susirinkimai. Dalykinis bendravimas raštu: organizaciniai, tvarkomieji ir informaciniai dokumentai. Darbo paieška. Skaityti daugiau
Emerald duomenų bazėPowerPoint pristatymas. Emerald. Straipsnių temos. Paieškų rūšys. Paprasta paieška. Paprastos paieškos rezultatai. Išplėstinė paieška. Išplėstinės paieškos papildomi parametrai. Išplėstinės paieškos rezultatai. Išplėstinės paieškos rezultatų pateiktis. Rezultatų sąrašas. Žurnalų ir knygų peržiūra. Paieškos istorija. Skaityti daugiau
Išankstinė nuostata ir diskriminacijaPowerPoint pristatymas. Diskriminacija. Diskriminacija. Kas gimdo išankstinę nuostatą? Su kuo bendraujame. Nacionalizmas. Rasizmas. Religija. Didžiavimasis. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Organizacijos informacinės elgsenos tyrimasPowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslai. Įmonės misija, vizija, veikla. Informacinė politika. Įmonės organizacinė struktūra. Informacinė kultūra. Informaciniai procesai. Informacinė architektūra. Informacinė elgsena (3). Intranetas - sprendimas. Departamento informacija. Intraneto pridėtinė vertė. Skaityti daugiau
Prototipų teorija ir prototipų pavidalaiPowerPoint pristatymas. Pažinimas. Kuo skiriasi kategorizacija nuo klasifikacijos? Kategorijų kūrimo proceso etapai. Prototipų teorija (3). Prototipai. Prototipiškumo kognityvinės reprezentacijos kriterijai. Prototipų teorija. Prototipai turi etninį pobūdį. Socialiniai stereotipai. Trys pagrindiniai stereotipų komponentai. Ideologija. Idealas? Atsiradimo priežastys. Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene profesinė terpė EuropojePowerPoint pristatymas. Kas yra CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques)? CERP tikslas. Kvalifikacija. CERP asociacijos nariai. Bendrosios profesinio elgesio taisyklės. Tyrimai ir publikacijos. Mokomieji leidiniai. Tinklaraščiai. Skaičiukai. Problemos. Skaityti daugiau