Šperos.lt > Geografija > Hidrologija ir meteorologija > Hidrologijos ir meteorologijos tyrimai
Hidrologijos ir meteorologijos tyrimai

(1 darbai)

Nemunėlio upės įvertinimasVandens ekologija. Reziumė. Įvadas. Literatūros apžvalga. Vandens ištekliai Lietuvoje. Lietuvos upių tarša. Darbo objektas. Darbo metodika. Nemunėlis. Nemunėlio upės hidrologinis ir hidrocheminis įvertinimas. Debitas. Užterštumas NH4. Užterštumas NO2. Užterštumas NO3. Užterštumas mineraliniu azotu. Nemunėlio tarša bendruoju azotu. Nemumėlio tarša PO4. Nemumėlio tarša bendruoju fosforu. Nemunėlio BDS7 rodikliai. N,P ir Si santykiai Nemunėlyje. Išvados. Skaityti daugiau