Šperos.lt > Geografija > Hidrologija ir meteorologija > Hidrologijos ir meteorologijos laboratoriniai darbai
Hidrologijos ir meteorologijos laboratoriniai darbai

(6 darbai)

Aukščių skirtumo nustatymas aneroidiniu barometruMeterologijos laboratorinis darbas. Teorinė dalis. Barometras. Aneroidinis barometras. Aneroidinis barometro sandara. Aneroidinis barometro veikimo principas. Pataisos. Temperatūros pataisos. Kapiliarinės depresijos pataisa. Vietos aukščio pataisa. Vietos geografinės platumos pataisa. Termobarometras. Barografai. Darbe naudojamos formulės. Darbo metodas. Darbo tikslas: Nustatyti aukščių skirtumą tarp dviejų nurodytų taškų (laboratorijos ir rūsio) ir atmosferos slėgį P2 viršutiniame taške, perskaičiuojant P2 jūros lygyje. Nustatyti aukščių skirtumą tarp dviejų nurodytų taškų (laboratorijos ir rūsio) ir atmosferos slėgį P2 viršutiniame taške, perskaičiuojant P2 jūros lygyje. Darbo eiga. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Apsiskaičiuojame vidutinius slėgius ir temperatūras. Apskaičiuojame žemės taškų aukščius. Apskaičiuojame barometrinį žingsnį. Apskaičiuojame slėgį normaliomis sąlygomis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji hidrologijaŽemės vandens išteklių analizė. Darbo tikslas. Darbo užduotys. Atsakymai. Vandens apytakos tarp vandenyno ir sausumos analizė. Atsakymai. Žemės vandens apytakos analizė. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūros analizė. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumo analizė. Deguonies pasiskirstymo analizė pasaulinio vandenyno vandenyje. Upės ir jos baseino hidrografinių elementų nustatymas. Skaityti daugiau
Bendroji hidrologija (2)Bendrosios hidrologijos laboratoriniai darbai. Žemes vandens išteklių analizė. Vandens apytakos tarp vandenyno ir sausumos analizė. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūros analizė. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumo analizė. Deguonies pasiskirstymo Pasaulinio vandenyno vandenyje analizė. Požeminių vandenų charakteristika. Skaityti daugiau
Hidrologija (3)Laboratoriniai darbai. Žemės vandens išteklių analizė. Vandens apytakos tarp vandenyno ir sausumos analizė. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūros analizė. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumo analizė. Deguonies pasiskirstymo pasaulinio vandenyno vandenyje analizė. Požeminių vandenų charakteristika. Skaityti daugiau
Vėjų rožėDarbo tikslas : Išmokti nubraižyti vėjų rožę ir nustatyti vyraujančią vėjo kryptį. Teorinė dalis. Boforto skalė. Rumbų simboliai, laipsniai, pavadinimai. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Žemės vandens išteklių analizė8 užduotys su atsakymais. Apibūdinkite kas sudaro žemės vandens išteklius (hidrosferas siaurąja ir plačiąja prasme). Kurie žemės ištekliai yra svarbiausiai žmogui ir gyvūnijai? kodėl? Kokią vandens dalį sudaro gėlas vanduo žemėje? Kokioje hidrosferos dalyje yra didžiausias gėlo vandens kiekis? Iš kurios hidrosferos dalies žmonės paima didžiausią kiekį gėlo vandens? Išanalizuokite viso žemės vandens ir gėlo vandens pasiskirstymą hidrosferoje, įsiminkite kiek procentų vandens yra kiekvienoje hidrosferos dalyje. Užpildykite vandens išteklių lentelę. Pagal užpildytą lentelę sudarykite ir nubrėžkite viso žemės vandens ir gėlo vandens pasiskirstymo diagramas. Skaityti daugiau