Šperos.lt > Geografija > Hidrologija ir meteorologija > Hidrologijos ir meteorologijos kursiniai darbai
Hidrologijos ir meteorologijos kursiniai darbai

(7 darbai)

Afrikos klimatasĮvadas. Klimatą lemiantys veiksniai. Geografinė platuma ir saulės radiacija. Nuotolis nuo jūros ir vandenyno srovės. Reljefas ir aukštis virš jūros lygio. Vidaus vandenys. Atmosferos cirkuliacija. Klimato ypatumai. Klimato juostos. Oro temperatūra. Krituliai. Debesuotumas ir oro drėgnumas. Ekologinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Akmenos upės ties Kretinga hidrocheminis įvertinimasĮvadas. Darbo tikslai: Atlikti hidrocheminių parametrų kaitos analizę, Įvertinti jų kaitos sezoniškumą ir kitimo intervalus, Nustatyti kaitos tendencijas, Palyginti su DLK (didžiausiomis leistinomis koncentracijomis), Atskleisti organinių medžiagų vandenyje pobūdį, Atlikti parametrų koreliacinę analizę. Duomenys. Akmenos upės baseinas. Akmenos upės intakai. Svarbūs objektai. Didžiausi miestai. Akmenos upės hidrocheminis įvertinimas. Akmenos upės debitai 1991-2002 metais. Akmenos upės suspenduotų medžiagų kiekis 1991–2002 metais. Akmenos upės vandens temperatūra 1991-2002 metais. Aktyvi vandens reakcija (ph) Akmenos upėje 1991-2002 metais. Ištirpusio deguonies koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Biocheminis deguonies sunaudojimas Akmena upėje 1991-2002 metais. Chdscr Akmenos upėje 1991-2002 metais. Amonio azoto koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Nitratų koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Nitritų koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Ortofosfatų koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Bendro fosforo koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Kalcio koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Magnio koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Cloridų koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atmosferos sraujymėsApie atmosferos sraujymes. Atmosferos sraujymių rūšys: Arktinės atmosferos sraujymės. Vidutinių platumų atmosferos sraujymės. Subtropikų atmosferos sraujymės. Stratosferinės atmosferos sraujymės. Ekvatoriaus atmosferos sraujymės. Žemų lygių atmosferos sraujymės. Poveikis skrydžiams. GAMET informacija. Išvada. Skaityti daugiau
Neries upės ties Buivydžiais hidrocheminis įvertinimasĮvadas. Darbo tikslai: Atlikti hidrocheminių parametrų kaitos analizę, Įvertinti jų kaitos sezoniškumą ir kitimo intervalus, Nustatyti kaitos tendencijas, Palyginti su DLK (didžiausiomis leistinomis koncentracijomis), Atskleisti organinių medžiagų vandenyje pobūdį, Atlikti parametrų koreliacinę analizę. Duomenys. Neries upės baseinas. Didžiausi intakai. Didžiausi miestai. Neries upės ties Buivydžiais hidrocheminis įvertinimas. Neries debitai 1995-2002 metais. Neries upėje skendinčių medžiagų. koncentracijos 1995-2002 metais. Neries upės vandens temperatūra 1995-2002 metais. Aktyvi vandens reakcija (pH) Neries upėje 1995-2002 metais. Ištirpusio deguonies koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Biocheminis deguonies sunaudojimas Neries upėje 1995-2002 metais. ChDSmg/ChDScr Neries upėje 1995-2002 metais. Amonio azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Niratų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Nitritų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Mineralinio azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Bendrojo azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Fosfatų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Bendro fosforo koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Kalcio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Natrio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Magnio kiekis vandenyje. Kalio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Hidrokarbonatų koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Sulfatų koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Chloro kiekis vandenyje Neries upėje 1995 – 2002 metais. Bendras vandens kietumas Neries upėje 1995-2002 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Nevėžio upės valymo darbai Panevėžio miesteĮvadas. Objektas – Nevėžio upės valymo darbai. Tikslas – aprašyti Nevėžio valymą Panevėžyje. Nevėžio charakteristika. Nevėžio vandens būklė. Sunkiųjų metalų kiekis ir dugno nuosėdų kokybė. Nevėžio valymas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių kaita Lietuvos upėseĮvadas. Ankstesnių tyrimų apžvalga. Darbo metodika. Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių kaita laike. Mūšos ties Miciūnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Rešketos ties Gudeliais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Lėvens ties Pasvaliu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Akmenos ties Tūbausiais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Vilnios ties Santakais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Jūros ties Pajūriu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Veiviržo ties Mikužiais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Nevėžio ties Panevėžiu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Šušvės ties Šiaulėnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Dubysos ties Lyduvėnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Minijos ties Kartena nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių teritoriniai ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Optimalių meteorologinių sąlygų medžių rievių prieaugiui nustatymasĮvadas. Pradiniai duomenys ir darbo metodika. Medžių rievių prieaugio dinamika 1891 – 1994 metais. Meteorologinių parametrų poveikis medžių rievių prieaugiui. Kritulių poveikis. Vėjo poveikis. Oro drėgnumo poveikis. Oro temperatūros poveikis. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau