Šperos.lt > Geografija > Hidrologija ir meteorologija > Hidrologijos ir meteorologijos konspektai
Hidrologijos ir meteorologijos konspektai

(3 darbai)

HidrologijaHidrologijos objektas, uždaviniai ir pritaikymas. Vandens reikšmė Žemėje vykstantiems procesams ir jo panaudojimas. Hidrologijos objektas, jos ryšys su kitais mokslais. Sausumos vandens režimo sąvoka ir nuotėkio matavimas. Hidrologijos praktinis pritaikymas vandens ūkio statybose. Vandens išteklių tyrimo metodai. Vandens pasiskirstymas ir apykaita Žemėje. Sausumos ir Pasaulinio vandenyno vandens paviršius. Vandens apytaka. Drėgmės apytaka žemynuose. Vandens apytakos tūriai Žemės rutulyje. Hidrologinių reiškinių ir procesų fizinė charakteristika. Vandens, sniego ir ledo fizinės savybės. Bendrosios žinios. Vandens sudėtis. Tankis ir specifinis tūris. Specifinė vandens garavimo ir ledo bei sniego lydymosi šiluma. Šilumos talpa ir šilumos laidumas. Molekulinis klampis. Paviršiaus įtampa. Saulės energijos sorbcija ir išsklaidymas vandenyje, sniege ir lede. Sniego fizinių savybių rodikliai. Geba sulaikyti vandenį. Sniego drėgnis. Vandengrąža. Laminarinė ir turbulentinė skysčio tėkmė. Vandens objektų šilumos balansas. Vandens balansas. Meteorologinių sąlygų poveikis sausumos vandens režimui. Oro ir dirvožemio temperatūra. Atmosferos krituliai. Kritulių susidarymas. Įvairių veiksnių įtaka kritulių kiekiui. Reljefo įtaka. Miško ir vandens paviršiaus įtaka. Sniego dangos kaupimasis. Lietaus rodikliai. Garavimas. Vandens paviršiaus garavimo apibūdinimas. Sniego ir ledo paviršiaus garavimas. Suminis dirvožemio paviršiaus ir augalų garavimas. Paviršinio ir požeminio vandens sąveika. Dirvožemio ir grunto fizinės-hidrologinės savybės. Vandens būklė. Fizinės ir hidrologinės savybės. Dirvožemio konstantos. Vandens sunkimasis į gruntą. Požeminio vandens slūgsojimas. Dirvožemio drėgmė. Gruntinio vandens režimas bei jo sąveika su paviršiumi. Upių vanduo. Hidrografinis tinklas ir upyno elementai. Upynų struktūra, upių tinklas ir baseinas. Fiziniai-geografiniai baseino rodikliai. Upių slėnių formavimosi procesai, vandens tėkmės dėsningumai ir nuotėkio režimas. Cirkuliacinės srauto tėkmės. Išcentrinės jėgos ir jų įtaka upės srautui. Upės nuotėkio režimas. Paklotinio paviršiaus ir ūkinės veiklos poveikis režimui. Baseino sandara. Dirvožemio ir geologinės sąlygos. Ežeringumas ir vaginis reguliavimas. Augalija ir pelkėtumas. Ūkinės veiklos poveikis vandens režimui ir kokybei. Vandens lygio režimas. Terminis upių režimas. Upių ledo režimas. Upių nešmenų formavimasis. Suspensijos. Velkamieji nešmenys. Nešmenų nuotėkio režimas. Silės. Upės vagos deformacijos. Druskų nuotėkis upėse. Ežerų ir vandens talpyklų vanduo. Ežero dubens ir priekrantės elementai bei meteorologinių sąlygų ir sedimentacijos įtaka dubens formavimuisi. Ežerų užžėlimas (entrofikacija). Vandens balansas, lygis ir dinamika. Terminis ir ledo režimai. Cheminė vandens sudėtis, šviesos režimas ir biologiniai procesai. Skaityti daugiau
KlimatologijaKlimatologija. Klimatografija. Pitagoras ir Eleotas. Geografiniai atradimai XV – XVI amžiuje. Klimato sistema (klimatosfera). Saulės ir galaktikų spindėjimo intensyvumas. Precesija. Žemės sukimosi ašies polinkis į orbitos plokštumą. Energetinė klimato sistemos grandžių sąveika. Saulės energijos transformacija Žemės atmosferoje. Paklotinio paviršiaus radiacijos balansas. Geografinis radiacijos balanso pasiskirstymas. Šilumos srautai, susiję su faziniais vandens parsitvarkymais (LE). Turbulentinis šilumos srautas (P). Šilumos apykaita su gilesniais dirvos ir vandens sluoksniais (K). Paklotinio paviršiaus šilumos balanso lygtis. Šilumos apykaita tarp atmosferos ir vandenyno esant ledo dangai. Sistemos Žemė–atmosfera radiacijos ir šilumos balansas. Cirkuliacija atmosferoje ir cirkuliacija vandenyne. Bendroji atmosferos cirkuliacija (BAC). Zoninė cirkuliacija. Banginiai judesiai. Sūkurinė cirkuliacija (oro cirkuliacija ciklonuose ir anticiklonuose). Klimatologiniai frontai (KF). Ekvatoriaus konvergencinė zona (EKZ). Tropikų ciklonai (TC). Musonai. Okeanų reikšmė klimato sistemoje. Okeano vaidmuo globaliniame energetiniame cikle. Šilumos pernešimas vandenyne. Reljefo įtaka klimatui. Radiacijos balansas. Temperatūrų svyravimo amplitudės. Temperatūros laukas (2 m aukštyje) ir jį lemiantys veiksniai. Regioninė analizė. Temperatūriniai ekstremumai. Periodiškų temperatūros svyravimų dėsniai. Paros temperatūros kaita. Paros temperatūros amplitudė. Terminė klimato klasifikacija (pagal vidutinę metinę temperatūrą). Horizontali drėgmės pernaša atmosferoje. Klimatologiniai rodikliai. Pusiau empirinė drėgmės apytakos teorija. Debesuotumo laukas. Kritulių laukas. Klimato kitimas ir svyravimas. Nuosėdų amžiaus nustatymas. Skaityti daugiau
Meteorologijos pagrindaiSaulės spinduliuotės pokyčiai atmosferoje ir ant Žemės paviršiaus Bendroji Saulės spinduliuotė ir sugertoji spinduliuotė. 5 dalykai, be kurių žinojimo ir supratimo tolimesnės studijos apsunkus. Atmosferos ir Žemės paviršiaus šiluminis režimas. Paros ir metinės temperatūros svyravimai dirvos paviršiuje. Šalnos. Temperatūros kitimas su aukščiu troposferoje ir stratosferoje. Konvekcija. Inversija. Atmosferinis barinis laukas ir jo dinamika. Barinės topografijos žemėlapiai. Geopotencialas. Horizontalus barinis gradientas. Barinio gradiento kitimas su aukščiu. Atmosferos slėgio svyravimai. Vėjo kryptis ir greitis. Vėjas ir turbulentiškumas. Turbulentinė apykaita. Srūvio linijos ir izotachos. Kliūčių poveikis vėjui. Vėjo paros eiga. Atmosferos frontai. Ciklonų susidarymas ir evoliucija. Anticiklonai. Vanduo atmosferoje. Unikalios vandens savybės. Garavimas. Vandens garų slėgio paros ir metinė eiga. Kondensacija. Kondensacijos branduoliai. Rasa ir šarma. Šerkšnas. Lijundra. Skystas ir kietas apnašas. Plikledis. Rūkas. Kondensacija atmosferoje. Debesų klasifikacija. Pastoviai stratifikuotų masių debesys. Frontiniai (sluoksniniai) debesys. Šilto fronto debesys. Kritulių rūšys. Atmosferos cirkuliacija. 5 klausimai, be kurių apsunks tolimesnės studijos. Musonai. Vandens garai ore. Skaityti daugiau