Šperos.lt > Geografija > Hidrologija ir meteorologija > Hidrologijos ir meteorologijos pristatymai
Hidrologijos ir meteorologijos pristatymai

(13 darbai)

Atmosferos cirkuliacijaPowerPoint pristatymas. Atmosferos cirkuliacija; orų sistemos. Koriolio jėga. Geostrofinis vėjas. Ciklonai ir anticiklonai. Šaltas frontas. Šiltas frontas. Okliuzijos frontas. Skaityti daugiau
Dokumentai susiję su vandens nelaimėmisPowerPoint pristatymas. Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo. Gamtinės kilmės ekstremalūs įvykiai. Pavojingi hidrologiniai reiškiniai. Vandens objektai ir jiems keliami reikalavimai. Katastrofiniai. Vandens objektai ir jiems keliami kriterijai. Pavojingi jūros hidrologiniai reiškiniai. Kiti atvejai. Techninės kilmės ekstremalūs įvykiai. Ekologinės kilmės ekstremalūs įvykiai. Tyrimais įvertinami vandens užterštumo kriterijai. Pavojinga radioaktyvioji tarša vandenyje. Dėl valstybinio gelbėjimo darbų organizavimo ir potvynio padarinių likvidavimo Klaipėdos apskrityje plano patvirtinimo. Plano tikslai. Pasak nutarimo, yra keturi reagavimo į potvynį etapai. Dėl pasėlių draudimo koordinavimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo. Dėl Europos Parlamento ir tarybos direktyvos dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo. Skaityti daugiau
Globalus energijos ir vandens ciklo eksperimentas (GEWEX)Nagrinėjamas pasaulio klimato tyrimų programos (WCRP – World Climate Research Programme) projektas, susijęs su atmosferos dinamika ir termodinamika bei jos sąveika su žemės paviršiumi. GEWEX organizacija WCRP sistemoje. Paskirtis. Tikslas. GEWEX projekto etapai. I etapo (1990 – 2002 m.) uždaviniai. I etapo rezultatai. II stadijos uždaviniai. GEWEX tyrimų dėmesio centras. GEWEX projektai. Spinduliuotė. Modeliavimas ir prognozavimas. Hidroklimatas. GEWEX regioniniai hidroklimato projektai. Baltijos jūros eksperimentas. I etapo uždaviniai. I etapo pasiekimai: Atmosfera, Hidrologija ir nuotėkis. II etapo tematika. Skaityti daugiau
Klimato kaito regioninis poveikis, prisitaikymas ir jautrumasPowerPoint pristatymas. Šiaurės Amerika. Miestai: Churchill, Pointe au Perre, New York, Galveston. Vandens ištekliai. Ekosistemos. Ateities prognozės. Krantai. Maisto ištekliai ir žemės ūkis. Sveikata. Pramonė. Lotynų Amerika. Vandens ištekliai. Ekosistemos. Maisto ištekliai ir žemės ūkis. Krantai. Sveikata. Skaityti daugiau
Objektų eutrofikacija LietuvojePowerPoint pristatymas. Aplinkos monitoringas. Lietuvos ežerų eutrofikacija. Stambūs nykstantys ežerai. Rėkyvos ežeras bei Kauno marios. Upių eutrofikacija. Baltijos jūros ir Kuršių marių eutrofikacija. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais. Skaityti daugiau
Požeminis vanduoPowerPoint pristatymas. Scenarijaus tikslas. Scenarijaus paskirtis. Požeminis vanduo. Požeminis vanduo Lietuvoje. Požeminis vanduo pagal slūgsojimo gylį. Dirvožeminis vanduo. Gruntiniai vandenys. Tarpsluoksniniai, arba arteziniai, vandenys. Mineraliniai vandenys. Geoterminiai vandenys. Gėlas požeminis vanduo. Eksploatavimas. Pjūvis, požeminio vandens kelionei pavaizduoti. Valstybinis požeminio vandens monitoringas. Gruntinio vandens gylis. Požeminio vandens veiklos padariniai. Testas su atsakymais. Skaityti daugiau
Rūkų prognozavimo procedūros. Rūkų rūšys. Rūkai žemės palydovų informacijojePowerPoint pristatymas. Kas tai yra rūkas? Priežastys lemenčios rūkų susidarymą. Rūko susidarymo schema. Pagrindinės rūkų rūšys. Rūkai žemės palydovų informacijoje. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5). Skaityti daugiau
Sąryšis tarp NAO ir temperatūros bei kritulių kiekio Europoje (žiemos sezonu) laiko atžvilgiuPowerPoint pristatymas. Žurnalas, Autoriai. Pagrindinis darbo tikslas. Duomenys ir metodika. Darbe naudojamų stočių sąrašas (koordinatės, aukštis (m), maksimalios temperatūros ir kritulių kiekio naudojamų duomenų periodai). Darbe naudojamų Europos stočių tinklas. Rezultatai. NAO poveikis temperatūrai. NAO fazės. Koreliacijos koeficientai tarp NAO indekso ir maksimalios temperatūros bei kritulių kiekio, esant aukštai (+) ir žemai (-) NAO fazei. NAO indekso kaita laike. Išvados. Skaityti daugiau
Stabilus paribio sluoksnis (SPS)PowerPoint pristatymas. Aukščio modeliai. Diagnostiniai modeliai. Greičio lygtys. Žemutinio lygio (naktinė) sraujymė. Pagrindinės charakteristikos. Barokliniškumas virš nuožulnių vietovių. Inerciniai svyravimai. Plūdrumo (gravitacijos) bangos. Pagrindinės charakteristikos. Metodai. Tėkmės (bores). Teritorijos nuolydis ir katabatiniai vėjai. Pagrindinės charakteristikos. Skaityti daugiau
Vandens monitoringas LietuvojePowerPoint pristatymas. Vandens monitoringo samprata. Vandens monitoringo istorija Lietuvoje. Pagrindiniai valstybinio vandens telkinių monitoringo tikslai. Vandens monitoringą reglamentuojantys dokumentai. Valstybinė aplinkos monitoringo programa. Monitoringas yra vienas iš svarbiausių vandens telkinių būklės valdymo įrankių. Vandens monitoringo sudėtinės dalys. Vandens monitoringo tipai. Veiklos monitoringas. Veiklos monitoringo vietų parinkimo kriterijai. Tyrimų dažnumo principai. Upių monitoringas. Upių monitoringo stočių išdėstymo principas. Tiriami parametrai. Upių priežiūros intensyvaus monitoringo tinklas. Upių monitoringą atliekančios institucijos. Ežerų monitoringas. Ežerų monitoringą atliekančios institucijos. Monitoringo tinklas. Požeminio vandens monitoringas. Tiriami rodikliai. Tarpinių vandenų monitoringas. Tarpinių vandenų monitoringą atliekančios institucijos. Baltijos jūros monitoringas. Stebėjimų dažnumas. Tiriami ir stebimi parametrai. Skaityti daugiau
Vandens talpyklų apibūdinimasPowerPoint pristatymas. Vandens talpyklos pagal B. Bogoslovskij, J. Matarzinas, A. Čebotariovo, A. Avakianas, Dirbtinis vandens telkinys. Vandens talpyklų įrengimas. Lietuvos Respublikos (LR) vandens įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos ministerijos įsakymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Lietuvos Respublikos (LR) žuvininkystės įstatymas. Skaityti daugiau
Vėjo matavimasPowerPoint pristatymas "Vėjas". Darbo uždaviniai. Vėjo samprata. Vėjo greitis. Vėjo greičio matavimo prietaisai. Anemometrai su skaičiavimo mechanizmu. Indukcinis anemometras. Kontaktinis anemometras. Šiluminis anemometras. Vėjo kryptis. Vėjo krypties matavimo prietaisai. Ekologinis vėjo vaidmuo. Vėjo energija. Teigiamas vėjo energetikos poveikis. Neigiamas vėjo jėgainių poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Žemių drėkinimasPowerPoint pristatymas. Drėkinimo sistemos. Paviršinis (savitakinis) drėkinimas. Baseininis drėkinimas. Ribotas. Drėkinimas vagutėmis. Lietinimo (laistymo) sistemos. Judanti laistymo sistema. Lokalus drėkinimas. Ciklinis drėkinimas. Lašelinis drėkinimas. Podirvinis drėkinimas. Melioracijos įstatymas. Neigiamas drėkinimo poveikis. PowerPoint aprašymas-kalba. Skaityti daugiau