Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Geografija>Hidrologija ir meteorologija>Hidrologijos ir meteorologijos pristatymai

Hidrologijos ir meteorologijos pristatymai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atmosferos cirkuliacija

  PowerPoint pristatymas. Atmosferos cirkuliacija; orų sistemos. Koriolio jėga. Geostrofinis vėjas. Ciklonai ir anticiklonai. Šaltas frontas. Šiltas frontas. Okliuzijos frontas.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(39 skaidrės)
  2006-10-02
 • Dokumentai susiję su vandens nelaimėmis

  PowerPoint pristatymas. Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo. Gamtinės kilmės ekstremalūs įvykiai. Pavojingi hidrologiniai reiškiniai. Vandens objektai ir jiems keliami reikalavimai. Katastrofiniai. Vandens objektai ir jiems keliami kriterijai. Pavojingi jūros hidrologiniai reiškiniai. Kiti atvejai. Techninės kilmės ekstremalūs įvykiai. Ekologinės kilmės ekstremalūs įvykiai. Tyrimais įvertinami vandens užterštumo kriterijai. Pavojinga radioaktyvioji tarša vandenyje. Dėl valstybinio gelbėjimo darbų organizavimo ir potvynio padarinių likvidavimo Klaipėdos apskrityje plano patvirtinimo. Plano tikslai. Pasak nutarimo, yra keturi reagavimo į potvynį etapai. Dėl pasėlių draudimo koordinavimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo. Dėl Europos Parlamento ir tarybos direktyvos dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(25 skaidrės)
  2010-07-02
 • Globalus energijos ir vandens ciklo eksperimentas (GEWEX)

  Nagrinėjamas pasaulio klimato tyrimų programos (WCRP – World Climate Research Programme) projektas, susijęs su atmosferos dinamika ir termodinamika bei jos sąveika su žemės paviršiumi. GEWEX organizacija WCRP sistemoje. Paskirtis. Tikslas. GEWEX projekto etapai. I etapo (1990 – 2002 m.) uždaviniai. I etapo rezultatai. II stadijos uždaviniai. GEWEX tyrimų dėmesio centras. GEWEX projektai. Spinduliuotė. Modeliavimas ir prognozavimas. Hidroklimatas. GEWEX regioniniai hidroklimato projektai. Baltijos jūros eksperimentas. I etapo uždaviniai. I etapo pasiekimai: Atmosfera, Hidrologija ir nuotėkis. II etapo tematika.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-07-02
 • Klimato kaito regioninis poveikis, prisitaikymas ir jautrumas

  PowerPoint pristatymas. Šiaurės Amerika. Miestai: Churchill, Pointe au Perre, New York, Galveston. Vandens ištekliai. Ekosistemos. Ateities prognozės. Krantai. Maisto ištekliai ir žemės ūkis. Sveikata. Pramonė. Lotynų Amerika. Vandens ištekliai. Ekosistemos. Maisto ištekliai ir žemės ūkis. Krantai. Sveikata.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-07-02
 • Objektų eutrofikacija Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos monitoringas. Lietuvos ežerų eutrofikacija. Stambūs nykstantys ežerai. Rėkyvos ežeras bei Kauno marios. Upių eutrofikacija. Baltijos jūros ir Kuršių marių eutrofikacija. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-07-02
 • Požeminis vanduo

  PowerPoint pristatymas. Scenarijaus tikslas. Scenarijaus paskirtis. Požeminis vanduo. Požeminis vanduo Lietuvoje. Požeminis vanduo pagal slūgsojimo gylį. Dirvožeminis vanduo. Gruntiniai vandenys. Tarpsluoksniniai, arba arteziniai, vandenys. Mineraliniai vandenys. Geoterminiai vandenys. Gėlas požeminis vanduo. Eksploatavimas. Pjūvis, požeminio vandens kelionei pavaizduoti. Valstybinis požeminio vandens monitoringas. Gruntinio vandens gylis. Požeminio vandens veiklos padariniai. Testas su atsakymais.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2009-01-16
 • Rūkų prognozavimo procedūros. Rūkų rūšys. Rūkai žemės palydovų informacijoje

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra rūkas? Priežastys lemenčios rūkų susidarymą. Rūko susidarymo schema. Pagrindinės rūkų rūšys. Rūkai žemės palydovų informacijoje. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-10-15
 • Sąryšis tarp NAO ir temperatūros bei kritulių kiekio Europoje (žiemos sezonu) laiko atžvilgiu

  PowerPoint pristatymas. Žurnalas, Autoriai. Pagrindinis darbo tikslas. Duomenys ir metodika. Darbe naudojamų stočių sąrašas (koordinatės, aukštis (m), maksimalios temperatūros ir kritulių kiekio naudojamų duomenų periodai). Darbe naudojamų Europos stočių tinklas. Rezultatai. NAO poveikis temperatūrai. NAO fazės. Koreliacijos koeficientai tarp NAO indekso ir maksimalios temperatūros bei kritulių kiekio, esant aukštai (+) ir žemai (-) NAO fazei. NAO indekso kaita laike. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(24 skaidrės)
  2010-07-02
 • Stabilus paribio sluoksnis (SPS)

  PowerPoint pristatymas. Aukščio modeliai. Diagnostiniai modeliai. Greičio lygtys. Žemutinio lygio (naktinė) sraujymė. Pagrindinės charakteristikos. Barokliniškumas virš nuožulnių vietovių. Inerciniai svyravimai. Plūdrumo (gravitacijos) bangos. Pagrindinės charakteristikos. Metodai. Tėkmės (bores). Teritorijos nuolydis ir katabatiniai vėjai. Pagrindinės charakteristikos.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-07-07
 • Vandens monitoringas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Vandens monitoringo samprata. Vandens monitoringo istorija Lietuvoje. Pagrindiniai valstybinio vandens telkinių monitoringo tikslai. Vandens monitoringą reglamentuojantys dokumentai. Valstybinė aplinkos monitoringo programa. Monitoringas yra vienas iš svarbiausių vandens telkinių būklės valdymo įrankių. Vandens monitoringo sudėtinės dalys. Vandens monitoringo tipai. Veiklos monitoringas. Veiklos monitoringo vietų parinkimo kriterijai. Tyrimų dažnumo principai. Upių monitoringas. Upių monitoringo stočių išdėstymo principas. Tiriami parametrai. Upių priežiūros intensyvaus monitoringo tinklas. Upių monitoringą atliekančios institucijos. Ežerų monitoringas. Ežerų monitoringą atliekančios institucijos. Monitoringo tinklas. Požeminio vandens monitoringas. Tiriami rodikliai. Tarpinių vandenų monitoringas. Tarpinių vandenų monitoringą atliekančios institucijos. Baltijos jūros monitoringas. Stebėjimų dažnumas. Tiriami ir stebimi parametrai.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(33 skaidrės)
  2010-04-22
 • Vandens talpyklų apibūdinimas

  PowerPoint pristatymas. Vandens talpyklos pagal B. Bogoslovskij, J. Matarzinas, A. Čebotariovo, A. Avakianas, Dirbtinis vandens telkinys. Vandens talpyklų įrengimas. Lietuvos Respublikos (LR) vandens įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos ministerijos įsakymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Lietuvos Respublikos (LR) žuvininkystės įstatymas.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-07-02
 • Vėjo matavimas

  PowerPoint pristatymas "Vėjas". Darbo uždaviniai. Vėjo samprata. Vėjo greitis. Vėjo greičio matavimo prietaisai. Anemometrai su skaičiavimo mechanizmu. Indukcinis anemometras. Kontaktinis anemometras. Šiluminis anemometras. Vėjo kryptis. Vėjo krypties matavimo prietaisai. Ekologinis vėjo vaidmuo. Vėjo energija. Teigiamas vėjo energetikos poveikis. Neigiamas vėjo jėgainių poveikis. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-05-09
 • Žemių drėkinimas

  PowerPoint pristatymas. Drėkinimo sistemos. Paviršinis (savitakinis) drėkinimas. Baseininis drėkinimas. Ribotas. Drėkinimas vagutėmis. Lietinimo (laistymo) sistemos. Judanti laistymo sistema. Lokalus drėkinimas. Ciklinis drėkinimas. Lašelinis drėkinimas. Podirvinis drėkinimas. Melioracijos įstatymas. Neigiamas drėkinimo poveikis. PowerPoint aprašymas-kalba.
  Hidrologija ir meteorologija, pristatymas(14 puslapių)
  2010-07-07