Tarptautinė teisė (7)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
10.0
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Įvadas. Tarptautinės teisės sąvoka, sistema ir bruožai. Tarptautinė sistema ir tarptautinė teisė. Tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės santykis. Bendroji ir partikuliarinė (regioninė) tarptautinė teisė. Tarptautines viešosios teisės dalykas objektas. Pagrindiniai specifiniai tarptautinės teisės bruožai kontroliniai klausimai. Tarptautinės ir valstybinės vidaus teisės santykis. Dualistinės ir monistinės teorijos. Valstybių vidaus teisės įtaka tarptautinei teisei. Tarptautinės teisės įtaka valstybių vidaus teisei. Tarptautinės teisės normų įgyvendinimo valstybių vidaus teisėje būdai. Tarptautinių organizacijų aktai ir valstybių vidaus teisė. Tarptautinės ir vidaus teisės santykis Lietuvos teisės sistemoje. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės normos ir šaltiniai. Tarptautinės teisės normos ir jų klasifikacija. Tarptautinės teisės normų kodifikacija. Tarptautinės teisės šaltiniai. Sutartis. Tarptautinis paprotys. Tarptautinės sutarties ir tarptautinio papročio santykis. Bendrieji teisės principai. Teismų sprendimai. Tarptautinės teisės doktrina. Tarptautinių konferencijų ir tarptautinių organizacijų aktai. Nacionaliniai įstatymai ir nacionalinių teismų sprendimai. Vienašaliai aktai. Šaltinių hierarchija. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės principai. Tarptautinių teisės principų samprata ir klasifikacija. Tarptautinių teisės principų sąrašas. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Sienų neliečiamumo principas. Visuotinio ir visiško nusiginklavimo principas. Tarptautinių ginčų taikaus sprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas. Tarptautinės aplinkos saugos principas. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės subjektai. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Valstybės požymiai. Valstybių pripažinimas. Tarptautinis tautų kovojančių dėl nepriklausomybės subjektiškumas. Tarptautinių organizacijų subjektiškumas. Jungtinių tautų organizacija. Valstybinio pobūdžio vienetų tarptautinis subjektiškumas. Individo tarptautinio subjektiškumo problema. kontroliniai klausimai. Atsakomybė tarptautinėje teisėje. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Valstybių atsakomybės pagrindas. Valstybės veika pagal tarptautinę teisę. Tarptautinės teisinės valstybių atsakomybės rūšys ir formos. Aplinkybės, pašalinančios valstybės atsakomybę. Tarptautinių organizacijų atsakomybė. Individų tarptautinė baudžiamoji atsakomybė. Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimų sąvoka, ypatybės ir rūšys. Kelio užkirtimo tarptautinio pobūdžio nusikaltimams priemonės tarptautinėje teisėje. Ekstradicijos tarptautinis teisinis reguliavimas. kontroliniai klausimai. Tarptautinės sutartys. Tarptautinių sutarčių teisės samprata ir šaltiniai. Tarptautinės sutarties samprata. Tarptautinės sutarties subjektai ir požymiai. Tarptautinės sutarties forma, elementai ir struktūra. Tarptautinių sutarčių klasifikacija. Tarptautinės sutarties sudarymas. Įgaliojimas sudaryti sutartį. Sutarties teksto rengimas ir priėmimas/patvirtinimas. Sutarties teksto autentiškumo nustatymas. Valstybių sutikimo laikyti sutartį privaloma reiškimo būdai. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas, taikymas. Tarptautinės sutarties deponavimas. Tarptautinės sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinių sutarčių galiojimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių negaliojimas. Tarptautinių sutarčių pasibaigimas. Tarptautinės sutartys ir vidaus teisė. Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys. kontroliniai klausimai. Diplomatinė ir konsulinė teisė. Diplomatijos ir diplomatinės teisės samprata ir šaltiniai. Diplomatinė atstovybė ir jos personalas. Diplomatinių atstovybių samprata ir rūšys. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Diplomatinės atstovybės personalas ir diplomatiniai rangai. Diplomatinių atstovybių ir diplomatų imunitetai ir privilegijos. Konsulinių santykių ir konsulinės teisės samprata ir šaltiniai. Konsulinė įstaiga ir jos personalas. Konsulinių įstaigų statusas ir funkcijos. Konsulinės atstovybės personalas. Konsulinių įstaigų imunitetai privilegijos. Kontroliniai klausimai. Tarptautinė jūrų teisė. Pagrindiniai tarptautinės jūrų teisės bruožai. Tarptautinės jūrų teisės dalykas ir principai. Tarptautinės jūrų teisės subjektai. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai. Vidaus vandenys. Vidaus vandenų sąvoka. Jūrų uostai ir jų režimas. Jurisdikcijos valstybės vidaus vandenyse. Teritorinė jūra ir gretutinė zona. Teritorinės jūros sąvoka. Teritorinės jūros ribos ir plotis. Taikaus užsienio laivų plaukimo per teritorinę jūrą teisė. Gretutinės zonos samprata. Išskirtinė ekonominė zona. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir teisinis reguliavimas. Lietuvos respublikos išskirtinės ekonominės zonos teisinio statuso ir ribų teisinis reguliavimas tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais. Kontinentinis šelfas. Kontinentinio šelfo sąvoka ir jo ribų nustatymo problemos. Pakrantės valstybės teisės į kontinentinį šelfą. Atviroji jūra. Atvirosios jūros sąvoka ir režimas. Atvirosios jūros laisvės. Kontroliniai klausimai. Priedai (19).
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

216 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Utenos kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 325.9 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą