Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė > Tarptautinė viešoji teisė (4)

Tarptautinė viešoji teisė (4)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.5
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Įvadas. Paskaitos apie. Paskaitų tikslas. Mūsų tikslas. Kokios tarptautinės teisės mokysimės. Suvereniteto sąvoka tarptautinėje teisėje (TT). Suvereniteto dilema tarptautinėje teisėje (TT). Suvereniteto dilemos sprendimas – S.S. Wimbledon byla. Laisva valstybių valia – tarptautinė teisės (TT) atsiradimo pagrindas. Tarptautinės teisės (TT) šaltinai. Tarptautinės teisės (TT) šaltinio sąvoka. Šaltinių sąrašas. Sutikimo su tarptautinės teisės (TT) šaltinių išreiškimo forma. Tarptautinės sutartys. Tarptautinis paprotys. Laikas reikalingas papročiu susiformuoti. Nesutikimas su tarptautiniu papročiu. Kur ieškoti valstybių praktikos įrodymo. Bendrieji teisės principai kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Pagalbiniai tarptautinės teisės (TT) šaltiniai. Teismų ar teisiniai sprendimai? Mokslininkų doktrina kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Oficiali tarptautinės teisės (TT) kodifikacija. Neoficiali tarptautinės teisės (TT) kodifikacija. Tarptautinės teisės (TT) Statuto 38.1 str. neišvardinti tarptautinės teisės šaltiniai. Vienašaliai valstybių aktai kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Tarptautinių organizacijų sprendimai (rezoliucijos). Švelniosios teisės reiškinys (angl.k.- soft law). tarptautinės teisės (TT) šaltinių hierarchija. Tarptautinės teisės (TT) normų hierarchija. Tarptautinių teisių ir pareigų klasifikacija. Tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tiesioginiai ir išvestiniai tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinio teisinio subjektiškumo praktinė reikšmė. Valstybės, kaip subjektai tarptautinės teisės (TT) subjekto, požymiai. Valstybės, kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto pripažinimas. Konstitucinė teorija. Deklaracinė teorija. Tarpinė pozicija. Praktinė ne/pripažinimo reikšmė. Valstybės, Kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto, pasibaigimas ir su tuo susiję klausimai. Tarptautinės organizacijos (TO) ir kiti tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės organizacijos (TO) ir nevyriausybinės organizacijos (NVO) sampratos. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO) samprata. tarptautinės organizacijos (TO) subjektiškumas. tarptautinės organizacijos (TO) subjektiškumo ribos. tarptautinės organizacijos (TO) galių teorijų praktinio taikymo problemos. Narystė tarptautinės organizacijos (TO). tarptautinės organizacijos (TO) finansavimas. tarptautinės organizacijos (TO) privilegijos ir imunitetai. Institucinė tarptautinės organizacijos (TO) struktūra. tarptautinės organizacijos (TO) priimami sprendimai. Sprendimų priėmimo procedūra. Supra-nacionalinė tarptautinė organizacija. Fiziniai asmenys kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės Kompanijos kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO). Istoriniai tarptautinės teisės (TT) subjektai. Asmenų grupės (mažumos ir vietiniai gyventojai). Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Mokslinė diskusija dėl tarptautinės teisės (TT) ir NT santykio. Tarptautinės teisės taisyklės dėl tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykio. Nacionalinės teisės normos dėl tarptautinės teisės santykio su tarptautinės teisės (TT). Lietuvos Respublikos tesės ir tarptautinės teisės (TT) santykis. Konstitucinės tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykio taisyklės. Teisinės sistemos (TS) ir Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistema. Ratifikuotos tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje. Įstatymo ir ratifikuotos teisinės sistemos (TS) klausimas. Neratifikuotos teisinė sistemos (TS) ir Lietuvos Respublikos (LR) teisė. Ar atskirose teisinės veiklos srityse teisinės sistemos (TS) taikomos nevienodai? Lietuvos Respublikos (LR) KTM dėsnių taikymas bendros kompetencijos teismuose. Tarpžinybinių susitarimų statuso klausimas. Kitų tarptautinės teisės (TT) šaltinių ir Lietuvos Respublikos teisės (LRT) santykio klausimas. Tarptautinė atsakomybė. Tarptautinės atsakomybės sąvoka. Tarptautinės atsakomybės rūšys pagal subjektus. Tarptautinė valstybių atsakomybė pagal atsakomybės formas. Valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės (TT) pažeidimus. Pagrindiniai tik projekto bruožai. Atsakomybės už tarptautinės teisės (TT) pažeidimus sąlygos. Aplinkybės pašalinančios veikos neteisėtumą. Atsakomybės pasekmės (turinys). Jus cogens normų pažeidimas. Atsakomybės įgyvendinimas. Atsakomųjų priemonių taikymo sąlygos. Valstybių atsakomybė už žalą padarytą tarptautinės teisės neuždrausta veika. Istorija, Principai, šaltiniai. Taikus ginčų sprendimas (pagrindas 33 JTO Chartijos str.). Istorija ir institucijos. Pagrindiniai principai. Išlygos sutikimui su teismo jurisdikcija. Nacionalinis ieškinio priklausomumas (diplomatinė gynyba). Fiziniai asmenys (1955 Nottebohm taisyklė). Juridiniai asmenys (Barcelona traction taisyklė). Tarptautinis teisingumo teismas (TTT). Arbitražas. Diplomatiniai ginčų sprendimo būdai. Jėgos naudojimas tarptautinėje teisėje (TT). Reglamentavimo istorija ir taisyklės. Viena taisyklė ir dvi išimtys. Taisyklė Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Chartijos. Jėgos naudojimo sąlygos. Branduolinis ginklas ir jo naudojimo sąlygos. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių apsauga Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rėmuose. 1966 metų paktai ir jų apsaugos mechanizmas. Paktais prisiimami įsipareigojimai. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (TPPTP). Socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių pakto užtikrinimo mechanizmas. Europos regiono žmogaus teisių apsauga. Konvencijos saugomos teisės ir laisvės. Europos žmogaus teisių teismas ir struktūra. Teismo kompetencija. Peticijų priimtinumas. Procesiniai veiksmai pateikus peticiją Teismui. Kompensacijos už Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) pažeidimus. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) protokolo, pakeičiančio kontrolės sistemą, pagrindinės nuostatos. Tarptautinė jūsų teisė (TJT). Šaltiniai. TJT reguliavimo dalykas (pagal profesorių S. Katuoką). Jūrų erdvės. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Gretutinė zona. Valstybės teisės. Išskirtinė ekonominė zona. Pakrantės valstybės teisės ir pareigos. Sąsiauriai. Atvira jūra. Kontinentinis šelfas. Jūrų sienos. Diplomatinė teisė. Terminija, reguliuojami santykiai, šaltiniai. Diplomatinių santykių užmezgimas, diplomatinės misijos pradžia, diplomatinių atstovybių funkcijos. Diplomatinė atstovybė ir diplomatinė misija. Akreditavimas (procesas atstovybės vadovo pareigoms užimti). Diplomatinių atstovybių funkcijos. Privilegijos ir imunitetai. Diplomatinės atstovybės privilegijos ir imunitetai. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Priimančiosios valstybės piliečiai ir nuolatiniai gyventojai kaip diplomatai. Imunitetai ir privilegijos trečiosiose valstybėse. Diplomatų šeimos narių privilegijos ir imunitetai. Diplomatinio, administracinio-techninio ir aptarnaujančio personalo privilegijų ir imunitetų palyginimas. Privilegijų ir imunitetų atsisakymas. Tarptautinė humanitarinė teisė. Sąvoka. Šaltiniai. Reguliavimo dalykas ir principai. Ne/tarptautinio pobūdžio ginkluoti konfliktai. Apribojimai ginklų naudojimui. Pagrindinės normos. Karo belaisviai. Ligonių ir sužeistųjų apsauga. Civiliai asmenys. Karinė okupacija. Tarptautinį oro teisė. Oro teisės pagrindiniai atsiradimas ir pagrindiniai šaltiniai ir principai. 1944 metų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO). Pagrindiniai oro erdvės naudojimo principai. Tarptautinių skrydžių saugumo užtikrinimas ir kova prieš nusikaltimus tarptautinės aviacijos saugumui. Tarptautinė baudžiamoji teisė. Bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Ekstradicija. Tarptautiniai nusikaltimai. Baudžiamosios jurisdikcijos vykdymo principai. Fizinių asmenų tarptautinė baudžiamoji atsakomybė. Istorija, principai, šaltiniai. Tarptautinių teismų jurisdikcija.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

28 psl.

Lygis:

4 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 119.77 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą