Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė > Konstitucinė teisė (30)

Konstitucinė teisė (30)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.7
  (
3
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės (KT) normos. Konstitucinės teisės (KT) normų sąvoka. Konstitucinės teisės (KT) normų funkcijos. Konstitucinės teisės (KT) klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) normų struktūriniai ypatumai. KT normų realizavimas. KT normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai principai. Konstituciniai principai. Konstituciniai teisiniai santykiai (KTS). Konstitucinių teisinių santykių (KTS) sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) klasifikavimo kriterijai. KTS atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. KTS būdingi tokie bendrieji požymiai. Konstitucinės teisės mokslas. KT mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė (KT) kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės KTM kryptys ir mokyklos. Klasikinė (liberalioji), modernioji (juridinė) mokykla ir jos metodologija. Sociologinė KT mokykla ir jos metodologija. Politinė sociologinė mokykla ir jos metodologija. Konstitucinės teisės (KT) mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)). Prancūzija, Vokietija. Lietuvos Konstitucinės teisės mokykla (KTM) raida. Mykolo Romerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltiniai. KT (konstitucinės teisės) šaltinio sąvoka. KT (konstitucinės teisės) šaltinių klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) šaltinių sistema. Pasaulio KT šaltinių įvairovė. Lietuvos KT šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucijos funkcijos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Konstitucijų rūšys. Pasaulio valstybių konstitucijų forma ir struktūra. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijos rengimo kelias. Konstitucijų priėmimo būdai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos ypatumai. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Lietuvos konstitucingumo raida. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Lietuvos okupacinis valdymas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Atstatytoji Lietuvos valstybė 1918-1940 m. Sovietinė okupacija. Vokiečių okupacija 1940-1944 m. Antroji sovietinė okupacija. Antrasis Lietuvos valstybingumo atgimimas. Konstitucinės teisės formavimasis. Pirmojo Lietuvos statuto. Antrajame Lietuvos statute. Trečiasis Lietuvos statutas. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1928 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos rengimas. Atskirų Lietuvos konstitucijos projektų ypatumai. Lietuvos konstitucinių tradicijų perimamumas. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos. Konstitucinės priežiūros būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros formos ir būdai. Konstitucinės priežiūros raida pasaulyje. Amerikinis ir europinis konstitucinės priežiūros modeliai. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Konstitucinio teismo įgaliojimai. Konstitucinio Teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio Teismo teisėjai ir jų statusas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis žmogaus teisinis reguliavimas. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinė teisė ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Ombudsmeno institucija europos valstybėse. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai pasaulio šalyse. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečio sąvoka. Teisiniai rėžimai taikomi užsieniečiams. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Prieglobsčio teisės (PT) sąvoka. Prieglobsčio teisės (PT) kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisės (PT) subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. PT formos. PT įgyvendinimas. Pabėgėlio statuso suteikimo tvarka. Papildomos apsaugos suteikimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos tipologija. Politinės sistemos elementai. Politinių partijų (PP) institucionalizavimas. Politinių partijų (PP) teisinio reguliavimo ypatumai. Politinių partijų (PP) veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos Respublikoje (LR). Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos partinė sistema. Bažnyčia – kaip konstitucinės teisės subjektas. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. Bažnyčios teisinis statusas LR. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės samprata. Valstybės forma. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga (ES). Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Valstybės institucijų klasifikavimo problema. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdžios institucijų organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Valdžių padalijimo doktrina. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų rūšys. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimų sistemų įvairovė. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų teisės pažeidimus rūšys. Referandumas-tiesioginės demokratijos institutas. referendumo samprata. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Parlamento kompetencija. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Parlamentinė vyriausybės kontrolė. Parlamento santykiai su vykdomosios valdžios institucijomis. Valstybės biudžeto formavimas. Tarptautinių sutarčių (TS) ratifikavimas ir denonsavimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indenitetas. Parlamentinė procedūra – apkalta. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomosios valdžios samprata. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento institutas ir jo raida. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV). Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, Teisminės valdžios funkcijos, institucijos. Teismų sistema ir ypatumai atskirose valstybėse. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Teisėjų konstitucinis teisinis. Lietuvos Respublikos (LR) teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo samprata. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida. Savivaldos principai. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivalda Lietuvoje (VS). Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

215 psl.

Lygis:

4 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 720.3 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą