Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamojo proceso teisė (9)

Baudžiamojo proceso teisė (9)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.9
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Baudžiamojo proceso esmė ir paskirtis. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso teoriniai modeliai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos samprata. Baudžiamojo proceso stadijų sistema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių klasifikacija, rūšys, sistema ir hierarchija. Baudžiamojo proceso normos, baudžiamojo proceso pažeidimas ir procesinė atsakomybė. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Teisė į teisminę gynybą. Principas, kad teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas. Teisėjo (teismo) nešališkumo principas. Proceso viešumo principas. Nekaltumo prezumpcijos principas. Rungimosi principas. Teisės į gynybą principas. Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo principas. Proceso kalbos principas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamojo proceso dalyvių samprata ir klasifikavimas. Baudžiamojo proceso dalyviai, vykdantys baudžiamąjį procesą. Teismas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Asmenys, ginantys savo teisėtus interesus arba interesus tų, kuriems jie atstovauja. Nukentėjusysis. Civilinis ieškovas. Privatus kaltintojas. Įtariamasis (kaltinamasis, nuteistasis). Civilinis atsakovas. Baudžiamojo proceso dalyviai, padedantys vykdyti baudžiamąjį procesą. Liudytojas. Ekspertas ir specialistas. Kiti proceso dalyviai. Žmogaus teisių apsauga baudžiamojo proceso metu. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti. Gynyba. Atstovavimas. Atstovai pagal įstatymą. Nušalinimas. Apskundimas. Žalos atlyginimo formos. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese samprata, teisiniai pagrindai ir lygiai. Tarptautinio bendradarbiavimo formos. Bendroji tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese tvarka. Prašymas pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą. Asmenų išdavimas (ekstradicija). Asmenų perdavimas pagal Europos arešto orderį. Bendri procesiniai išdavimo (perdavimo) klausimai. Bendros tyrimų grupės. Dokumentai, proceso terminai, išlaidos. Proceso dokumentai. Proceso terminai. Proceso išlaidos. Įrodymų teorija. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų teorijos samprata ir sistema. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Prezumpcijų ir prejudicijų esmė bei reikšmė įrodinėjimo procese. Įrodymų sąvoka ir savybės. Įrodinėjimas ikiteisminiame etape ir teisme. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas, tikrinimas, vertinimas ir naudojimas. Įrodymų klasifikavimas. Įrodinėjimo etapai. Atskiros įrodymų rūšys. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir taikymo tikslai. Procesinės prievartos priemonių samprata. Procesinės prievartos priemonių paskirtis. Procesinių prievartos priemonių sistema. Kardomosios priemonės. Kardomųjų priemonių samprata ir sistema. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos. Atskiros kardomųjų priemonių rūšys. Suėmimas. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos. Suėmimo skyrimo tvarka. Suėmimo taikymo trukmė ir jo termino pratęsimas. Suimtojo įtariamojo teisės ir jų realizavimo procesinės garantijos. Namų areštas. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Užstatas. Dokumentų paėmimas. Įtariamojo įpareigojimas periodiškai. registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Specialiosios kardomosios priemonės. Karinio dalinio vadovybės stebėjimas. Nepilnamečio atidavimas prižiūrėti. Kardomosios priemonės panaikinimas ar pakeitimas. Kitos procesinės prievartos priemonės. Laikinas sulaikymas. Ikiteisminio tyrimo samprata ir paskirtis. Ikiteisminio tyrimo subjektai ir jų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo pradžia (atsisakymas jį pradėti) ir tyrimo veiklos organizavimas. Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą. Ikiteisminio tyrimo eiga. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų sąvoka, sistema ir kiti įrodymų gavimo būdai bei bendriausios jų atlikimo sąlygos. Apklausos. Parodymų patikrinimo veiksmai. Objektų tyrimas ir apžiūra. Proceso veiksmai su nukentėjusiuoju ar liudytoju, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai. Ikiteisminio tyrimo veiksmai siejami su procesine prievarta. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimo būdai. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Ikiteisminio tyrimo atnaujinimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata, paskirtis ir reikšmė. Teismo sudėtis. Teismingumas ir jo rūšys. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Paruošiamieji veiksmai bylai nagrinėti teisiamajame posėdyje. Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje ir bendrųjų nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatų samprata. Teisiamojo posėdžio organizavimas ir tvarkos klausimai. Nagrinėjimo teisme ribos. Asmenų dalyvavimas bylos nagrinėjime. Teismo nutartys, priimamos teisiamojo posėdžio metu. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Bylos nagrinėjimas teisme. Teisiamojo posėdžio struktūra. Parengiamoji dalis. Įrodymų tyrimas. Kaltinamojo apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Tyrimo veiksmai dalyvaujant ekspertui ir specialistui. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų tyrimas. Įrodymų tyrimo ypatumai. Teismo nuosprendis. Nuosprendžio, kaip teisingumo akto, samprata ir reikšmė. Nuosprendžių rūšys. Nuosprendžio priėmimo tvarka apylinkės teisme. Nuosprendžio surašymas. Nuosprendžio paskelbimas. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata, reikšmė ir uždaviniai. Nuosprendžio apskundimas. Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos. Bylos parengimas nagrinėti teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus bylą, rūšys. Apeliacinės instancijos teismo nutarties ar nuosprendžio turinys. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Nuosprendžio ir nutarties vykdymo stadijos esmė ir reikšmė. Nuosprendžio pateikimas vykdyti. Nuosprendžio vykdymo bendroji tvarka. Užsienio valstybių teismų nuosprendžių ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų proceso kasacinės instancijos teisme samprata, uždaviniai ir reikšmė. Įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties apskundimas kasacine tvarka. Kasacinės bylos nagrinėjimas. Išnagrinėjusio kasacinę bylą teismo nutartys. Bylos nagrinėjimas, kai panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis arba apeliacinės instancijos teismo nuosprendis ar nutartis. Supaprastintas procesas. Supaprastinto proceso samprata, tikslai ir reikšmė. Supaprastinto proceso požymiai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas. Privataus kaltinimo bylų procesas. Privataus kaltinimo bylų proceso samprata ir paskirtis. Privataus kaltinimo bylų proceso ypatumai. Kaltinimo teisė šiose bylose priklauso tik nukentėjusiajam arba jo teisėtam atstovui. Procesas pradedamas tik esant nukentėjusiojo skundui ar jo teisėto atstovo pareiškimui. Šiose bylose ikiteisminis tyrimas neatliekamas, išskyrus LR BPK 409 str. numatytus atvejus. Šiame bylų procese yra ypatingas etapas – taikinamasis posėdis. Priešpriešinius kaltinimus privataus kaltinimo bylose teisėjas gali sujungti į vieną bylą kartu su nukentėjusiojo skundu. Privataus kaltinimo bylos procesas teisme nutraukiamas. Privataus kaltinimo bylų nagrinėjimas teisme Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų veikų proceso esmė ir reikšmė. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant esmė. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso esmė. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas, pratęsimas, rūšies pakeitimas, panaikinimas. "Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas". Baudžiamųjų bylų atnaujinimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimo samprata, požymiai bei tikslai. Baudžiamojo proceso atnaujinimo rūšys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusiųjų aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių rūšys. Procesas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Baudžiamosios bylos atnaujinimo klausimo sprendimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių teisme. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai. Bylos atnaujinimo inicijavimas ir sprendimo dėl atnaujinimo priėmimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto arba Europos žmogaus teisių teismo sprendimų. Prašymo ar teikimo atnaujinti bylą pateikimas ir sprendimo dėl jo priėmimas. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

268 psl.

Lygis:

1 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 577.29 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą