Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė > Tarptautinės teisės namų darbai
Tarptautinės teisės namų darbai

(10 darbai)

Jėgos panaudojimo galimybė ir sąlygos Šiaurės Atlanto sutartyje ir Jungtinių Tautų (JT) ChartijojeSeminarinis pranešimas. Jėgos panaudojimas remiantis Jungtinių tautų sankcija. Darbas paruoštas pagal temą: jėgos draudimo principas ir tautų apsisprendimo laisvės principas tarptautinėje teisėje. Remiantis šiais aspektais, svarstoma, ar teisėtas yra jėgos panaudojimas reminatis Jungtinių Tautų sankcija. Darbe remiamasi Jungtinių Tautų Chartija ir Šiaurės Atlanto sutartimo, ką būten šie dokumentai sako dėl jėgos panaudojimo teisėtumo ir neteisėtumo. Priima šį Agresijos apibrėžimą. Įstatų 25 straipsnis numato. Ginčą Saugumo Tarybai gali perduoti. Realus veiksmingumas. Rodezija ir Pietų Afrika. Irako invazija į Kuveitą. Skaityti daugiau
Kubos Respublikos archyvų sistemos teisinis reglamentavimasPratarmė. Tikslas yra išanalizuoti Kubos respublikos archyvų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Kuba kaip valstybė. Nacionalinis Kubos archyvas. Kubos archyvų sistema. Kubos respublikos archyvų dekretas. Respublikos archyvai. Archyvų sistema. Kubos respublikos nacionaliniai archyvai. Centriniai archyvai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kuo tarptautinė privatinė teisė skiriasi nuo kitų dalykų, kuriuos studijavau? (2)2 užduotys. Esė: Kuo tarptautinė privatinė teisė skiriasi nuo kitų dalykų, kuriuos studijavau? (verslo vadyba). Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse surasti 10 kolizinių teisės normų pavyzdžių ir nurodyti kiekvienos kolizinės normos struktūrinius elementus (apimtį ir ryšį). Skaityti daugiau
Rusijos ir Gruzijos ginkluoto konflikto pagrindiniai aspektaiRusijos Federacijos ir Gruzijos ginkluoto konflikto pagrindiniai tarptautinės teisės aspektai. Darbas parengtas pagal Tarptautinės teisės paskaitų užduotį. Užduotis: aprašyti Rusijos ir Gruzijos konfliktą, atsižvelgiant į tarptautinės teisės principus: jėgos draudimo principą ir tautų apsisprendimo laisvės principą. Sprendimas: Abchazijos ir Pietų Osetijos statusas. Rusijos vykdoma Abchazijoje ir Pietų Osetijoje gyvenusiųjų natūralizacija (pilietybės klausimas tarptautinės teisės požiūriu). Jėgos naudojimas 2008 metų konflikto metu. Rasinė diskriminacija . Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (7)Tarptautinės privatinės teisės namų darbas. I dalis. Palyginkite tarptautinius pirkimo-pardavimo ir tarptautinius pervežimo santykius reglamentuojančias tarptautines konvencijas. Nagrinėju Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR) ir Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Panašumai. Skirtumai. II dalis. LR civiliniame kodekse ir 1980 m. JT konvencijoje dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių suraskite, nurodykite ir trumpai pakomentuokite straipsnius, kurias remiantis Jūs spręsite, kokios turi būti pirkėjo teisės ir pareigos pirkimo-pardavimo procese. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė pagal HartąĮvadas. Tarptautinė teisė pagal Hartą. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės principų analizė, atskleidžiant jų turinįJėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Laisvo tautų apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Valstybių sienų neliečiamumo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principas. Skaityti daugiau
Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdaiĮvadas. Europos Sąjunga (ES). Jungtinės Tautos (JT). Europos Taryba (ET). Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). Jungtinų Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras. Elementariosios žmogaus teisės. Skaityti daugiau
Vaikai kareiviaiTarptautinės teisės pranešimas tema: vaikai kareiviai. 2002 metų vaiko teisių konvencijos II fakultatyvus protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotame konflikte. Pagrindiniai teisės aktai, numatantys nepilnamečių apsaugą ginkluotų konfliktų situacijose. Vaikų kareivių problema ir jos mastai. Vaikai kareiviai Kongo Demokratinėje Respublikoje. Vaikai kareiviai Afrikoje. Kodėl vaikai kariauja? Tarptautinis baudžiamasis teismas. Vaikai kareiviai Šiaurės Ugandoje. Skaityti daugiau
Vyriausybių pripažinimasĮvadas. Tikslas yra atskleisti vyriausybės pripažinimą tarptautinėje teisėje. Vyriausybės sąvoka tarptautinėje teisėje. Vyriausybės pripažinimo sąvoka ir kriterijai. Vyriausybės pripažinimo formos. Vyriausybės pripažinimo doktrinos. Vyriausybės nepripažinimo teisinės pasekmės. Skaityti daugiau