Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Kita>Mokslinė metodologija>Mokslinės metodologijos referatai

Mokslinės metodologijos referatai (34 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Abstraktaus ir konkretaus santykis moksliniame pažinime

  Įvadas. Mokslinio abstrahavimo reikšmė. Pagrindinės XX amžiaus ekonomikos mokslo metodologinių tyrimų kryptys. Matematikos vaidmuo moksle. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-08-18
 • Bakalauro darbo turinys

  Įvadas. Bakalauro darbo struktūra. Bakalauro darbo turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(11 puslapių)
  2007-02-13
 • Eksperimento vaidmuo moksle

  Įvadas. Eksperimento nauda. Eksperimento rezultatų tikslumas. Klaidingo eksperimento galimybė ir pasekmės. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-18
 • Faktų ir teorijos santykis. Indukcija

  Įvadas. Ar faktai yra tvirtas mokslo pagrindas. Indukcija ir jos rūšys. Induktyvizmo problemos. Induktyvizmo privalumai. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-08-18
 • Hipotezė

  Hipotezių kūrimas. Hipotetinio dedukcinio metodo schema. Hipotezės socialiniuose moksluose.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Kiekybinių tyrimų prigimtis, struktūra ir ribos

  Įvadas. Kiekybinių tyrimų prigimtis. Tyrimo procesas. Tyrimo problemos ir tikslų įvertinimas. Tyrimo plano parengimas. Tyrimo plano realizavimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-25
 • Magistro darbo rašymo metodika

  Įvadas. Magistro darbas. Temos pasirinkimas. Baigiamojo darbo struktūra. Magistro struktūrinių dalių reikalavimai. Tyrimo duomenų rinkimas, apdorojimas ir pateikimas. Magistro darbo įforminimas. Magistro darbo rengimas. Priedai (3)
  Mokslinė metodologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-19
 • Matematikos vaidmuo ekonominiame pažinime

  Įvadas. Pažinimo sąvoka. Pažinimo subjekto ir objekto santykis ir jų vaidmuo reiškinių ir procesų įvairovėje. Pažinimo galimybės. Mokslo pažangos nauda, ekonominių ryšių, reiškinių ir procesų reikšmė. Ekonomikos mokslų sistema. Ekonomikos mokslo samprata ir šiuolaikinis turinys. Matematikos reikalingumas. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje samprata. Ekonometrija. Ekonometriniai modeliai. Ekonometrinių modelių turinys. Apibendrinimas.
  Mokslinė metodologija, referatas(11 puslapių)
  2008-08-26
 • Matematikos vaidmuo moksliniame pažinime

  Įžanga. Dėstymas. Kas yra mokslas? Filosofijos ir mokslo specializacijų skirtumai. Filosofijos ir mokslo metodai. Mokslinio pažinimo metodai. Kuhno mokslinio pažinimo samprata. Mokslas ir metodas pagal A. Šliogerį. Matematikos vaidmuo moksliniame pažinime. Ekonomikos mokslo metodas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-25
 • Metodo problema ekonomikos tyrimų lauke

  Įvadas. Mokslininkas ir metodas. Individas ir metodas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-08
 • Metodo samprata

  Įvadas. Dėstymas. Metodologijos samprata. Metodologija ir logika. Hipotezė. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-12
 • Mokslas ir kultūra

  Įvadas. Mokslo samprata, jo klasifikacija, raida. Kultūros samprata. Mokslo ir kultūros ryšys. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-04
 • Moksliniai tyrimai

  Įvadas. Kaip mes pažįstame gamtos ir visuomenės reiškinius. Mokslinis tyrimas. Kas tai yra? Mokslinių tyrimų klasifikacijos įvairovė. Moksliniai tyrimai Lietuvos žemės ūkyje. Mokslinių tyrimų Europoje perspektyva. Nacionalinė mokslinių tyrimų strategija. Išvados. Priedai.
  Mokslinė metodologija, referatas(29 puslapiai)
  2006-01-31
 • Moksliniai tyrimai (2)

  Įvadas. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvos universitetuose. Kaip Lietuvoje finansuojami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Kaip Lietuva panaudoja Europos sąjungos lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti? Kokios sąlygos sudaromos universitetų dėstytojams užsiimti moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra? Koks yra Lietuvos studentų ir dėstytojų mobilumas? Koks Lietuvos mokslinės veiklos produktyvumas lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Koks tyrėjų finansavimas Lietuvoje lyginant su kitomis naujosiomis Europos sąjungos šalimis? Kokios priemonės padėtų didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros perspektyvas? Kokie planuojami tolesni žingsniai? Europos moksliniai tyrimai. Europos mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). Maksimalus EMTE idėjos panaudojimas. Žmogiškieji ištekliai – esminiai. Europa, palyginti su Japonija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Šeštoji bendroji programa smulkiau. Solidus biudžetas – didelės galimybės. Naujais instrumentais finansuojami 6BP projektai. EMTE prikeliama gyvenimui. Kokia Europos mokslinės kompetencijos ateitis? Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-27
 • Mokslinio pažinimo specializacija

  Įvadas. Mokslinio pažinimo formos ir specializacija. Kasdieninis ir mokslinis žinojimas. Mokslas – vienintelis tikras pasaulio pažinimo būdas. Empirinis ir teorinis žinojimas. Pavojai moksliniame pažinime. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-26
 • Mokslinis darbas

  Įvadas. Kas yra mokslinis darbas. Kaip pradėti rašyti mokslinį darbą. Mokslinio darbo struktūra. Pagrindinės mokslinio darbo dalys. Įvadas. Dėstomoji dalis. Išvados. Pagalbinės mokslinio darbo dalys. Antraštinis puslapis. Turinys. Reziumė (santrauka). Priedai. Pastabos ir literatūros nuorodos tekste. Šaltinių ir literatūros sąrašai. Dažniausiai daromos klaidos. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-16
 • Mokslo krizės ir revoliucija

  Įvadas. Mokslo krizės kilmė. Ar krizė veikia mokslinių teorijų atsiradimą? Mokslo revoliucijos reikalingumas. Kaip mokslo revoliucija skatina mokslo progresą? Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-26
 • Mokslo metodologija

  Mokslo metodologija. Įvadas. Mokslo metodologijos samprata. Metodologijos reikšmė tyrime. Metodologijos funkcijos.
  Mokslinė metodologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Mokslo padėtis naujaisiais amžiais

  Įžanga. Teorijos ir eksperimento santykis. Mokslas ir visuomenė. Praktinis mokslo pritaikymas. Išvada.
  Mokslinė metodologija, referatas(10 puslapių)
  2008-08-25
 • Mokslo samprata

  Įvadas. Indukcinis požiūris į mokslą. Problemos. Falsifikacionizmas. Mokslo pagrindas-stebėjimu nustatyti faktai. T.S. Kuhno mokslo samprata. Išvados.
  Mokslinė metodologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-08-18
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po