Šperos.lt > Kita > Mokslinė metodologija > Mokslinės metodologijos referatai
Mokslinės metodologijos referatai

(34 darbai)

Abstraktaus ir konkretaus santykis moksliniame pažinimeĮvadas. Mokslinio abstrahavimo reikšmė. Pagrindinės XX amžiaus ekonomikos mokslo metodologinių tyrimų kryptys. Matematikos vaidmuo moksle. Išvados. Skaityti daugiau
Bakalauro darbo turinysĮvadas. Bakalauro darbo struktūra. Bakalauro darbo turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Eksperimento vaidmuo moksleĮvadas. Eksperimento nauda. Eksperimento rezultatų tikslumas. Klaidingo eksperimento galimybė ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Faktų ir teorijos santykis. IndukcijaĮvadas. Ar faktai yra tvirtas mokslo pagrindas. Indukcija ir jos rūšys. Induktyvizmo problemos. Induktyvizmo privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
HipotezėHipotezių kūrimas. Hipotetinio dedukcinio metodo schema. Hipotezės socialiniuose moksluose. Skaityti daugiau
Kiekybinių tyrimų prigimtis, struktūra ir ribosĮvadas. Kiekybinių tyrimų prigimtis. Tyrimo procesas. Tyrimo problemos ir tikslų įvertinimas. Tyrimo plano parengimas. Tyrimo plano realizavimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Magistro darbo rašymo metodikaĮvadas. Magistro darbas. Temos pasirinkimas. Baigiamojo darbo struktūra. Magistro struktūrinių dalių reikalavimai. Tyrimo duomenų rinkimas, apdorojimas ir pateikimas. Magistro darbo įforminimas. Magistro darbo rengimas. Priedai (3) Skaityti daugiau
Matematikos vaidmuo ekonominiame pažinimeĮvadas. Pažinimo sąvoka. Pažinimo subjekto ir objekto santykis ir jų vaidmuo reiškinių ir procesų įvairovėje. Pažinimo galimybės. Mokslo pažangos nauda, ekonominių ryšių, reiškinių ir procesų reikšmė. Ekonomikos mokslų sistema. Ekonomikos mokslo samprata ir šiuolaikinis turinys. Matematikos reikalingumas. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje samprata. Ekonometrija. Ekonometriniai modeliai. Ekonometrinių modelių turinys. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Matematikos vaidmuo moksliniame pažinimeĮžanga. Dėstymas. Kas yra mokslas? Filosofijos ir mokslo specializacijų skirtumai. Filosofijos ir mokslo metodai. Mokslinio pažinimo metodai. Kuhno mokslinio pažinimo samprata. Mokslas ir metodas pagal A. Šliogerį. Matematikos vaidmuo moksliniame pažinime. Ekonomikos mokslo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Metodo problema ekonomikos tyrimų laukeĮvadas. Mokslininkas ir metodas. Individas ir metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Metodo samprataĮvadas. Dėstymas. Metodologijos samprata. Metodologija ir logika. Hipotezė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir kultūraĮvadas. Mokslo samprata, jo klasifikacija, raida. Kultūros samprata. Mokslo ir kultūros ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Moksliniai tyrimaiĮvadas. Kaip mes pažįstame gamtos ir visuomenės reiškinius. Mokslinis tyrimas. Kas tai yra? Mokslinių tyrimų klasifikacijos įvairovė. Moksliniai tyrimai Lietuvos žemės ūkyje. Mokslinių tyrimų Europoje perspektyva. Nacionalinė mokslinių tyrimų strategija. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Moksliniai tyrimai (2)Įvadas. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvos universitetuose. Kaip Lietuvoje finansuojami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Kaip Lietuva panaudoja Europos sąjungos lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti? Kokios sąlygos sudaromos universitetų dėstytojams užsiimti moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra? Koks yra Lietuvos studentų ir dėstytojų mobilumas? Koks Lietuvos mokslinės veiklos produktyvumas lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Koks tyrėjų finansavimas Lietuvoje lyginant su kitomis naujosiomis Europos sąjungos šalimis? Kokios priemonės padėtų didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros perspektyvas? Kokie planuojami tolesni žingsniai? Europos moksliniai tyrimai. Europos mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). Maksimalus EMTE idėjos panaudojimas. Žmogiškieji ištekliai – esminiai. Europa, palyginti su Japonija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Šeštoji bendroji programa smulkiau. Solidus biudžetas – didelės galimybės. Naujais instrumentais finansuojami 6BP projektai. EMTE prikeliama gyvenimui. Kokia Europos mokslinės kompetencijos ateitis? Išvados. Skaityti daugiau
Mokslinio pažinimo specializacijaĮvadas. Mokslinio pažinimo formos ir specializacija. Kasdieninis ir mokslinis žinojimas. Mokslas – vienintelis tikras pasaulio pažinimo būdas. Empirinis ir teorinis žinojimas. Pavojai moksliniame pažinime. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslinis darbasĮvadas. Kas yra mokslinis darbas. Kaip pradėti rašyti mokslinį darbą. Mokslinio darbo struktūra. Pagrindinės mokslinio darbo dalys. Įvadas. Dėstomoji dalis. Išvados. Pagalbinės mokslinio darbo dalys. Antraštinis puslapis. Turinys. Reziumė (santrauka). Priedai. Pastabos ir literatūros nuorodos tekste. Šaltinių ir literatūros sąrašai. Dažniausiai daromos klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslo krizės ir revoliucijaĮvadas. Mokslo krizės kilmė. Ar krizė veikia mokslinių teorijų atsiradimą? Mokslo revoliucijos reikalingumas. Kaip mokslo revoliucija skatina mokslo progresą? Išvados. Skaityti daugiau
Mokslo metodologijaMokslo metodologija. Įvadas. Mokslo metodologijos samprata. Metodologijos reikšmė tyrime. Metodologijos funkcijos. Skaityti daugiau
Mokslo padėtis naujaisiais amžiaisĮžanga. Teorijos ir eksperimento santykis. Mokslas ir visuomenė. Praktinis mokslo pritaikymas. Išvada. Skaityti daugiau
Mokslo samprataĮvadas. Indukcinis požiūris į mokslą. Problemos. Falsifikacionizmas. Mokslo pagrindas-stebėjimu nustatyti faktai. T.S. Kuhno mokslo samprata. Išvados. Skaityti daugiau