Šperos.lt > Kita > Mokslinė metodologija > Mokslinės metodologijos pristatymai
Mokslinės metodologijos pristatymai

(9 darbai)

Biografinis tyrimo metodasPowerPoint pristatymas. Trumpa istorija. Biografinis tyrimo metodas. Biografinis tyrimo metodas (2). Naudojamos autobiografinės metodikos. Naudojamos autobiografinės metodikos (2). Naudojamos autobiografinės metodikos (3). Biografinio metodo paskirtis. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo privalumai (2). Biografinio metodo trūkumai. Skaityti daugiau
Kaip tinkamai įforminti savarankišką darbąPowerPoint pristatymas. Antraštinio lapo tvarkymas. Lapų numeravimas. Spausdinimo reikalavimai. Brūkšnelis, brūkšnys, kabutės. Teksto tvarkymas. Datos rašymas. Terminai ir santrumpos. Skaityti daugiau
Kokybiniai tyrimaiPowerPoint pristatymas. Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Kuo skiriasi kokybinis tyrimas nuo kiekybinio? Klausimų, kuriuos galėtume kelti kokybiniame tyrime, pavyzdžiai. Kokybinio tyrimo planavimas ir tyrimo problema. Kada atliekami kokybiniai tyrimai? Kokybinio tyrimo modeliai (designs). Atvejo tyrimas. Etnografija. Fenomenologinis tyrimas. Turinio analizė analizė. Grindžiamoji teorija. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Kokybinio tyrimo vertinimo kriterijai. Skaityti daugiau
Kursinis darbas (2)PowerPoint pristatymas - kaip rašyti kursinį darbą. Kursinis darbas. Kursinių darbų rūšys. Tipinė kursinio darbo struktūra. Turinys. Santrumpų sąrašas. Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Skaityti daugiau
Lietuvos mokslo pasiekimaiPowerPoint pristatymas. Ko vertas mokslas? Pagrindinės mokslo politikos priemonės. Politikai, spręsdami, kaip finansuoti mokslą, privalo rasti atsakymus į šiuos klausimus. Valstybinio MTEP finansavimo būdai Lietuvoje. Kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių skiriama MTEP Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse? Išlaidos MTEP Suomijoje pagal lėšų šaltinius. Išlaidų MTEP pasiskirstymas pagal šaltinius, kai kuriose pasaulio šalyse 2005 metais, esamos būklės analizė. Baigiamosios nuostatos. Lietuvių mokslo laimėjimai. Artilerija. Pirmoji konstitucija. Semiotika. Mokslas. Tikimybių teorija. Fizika. Esame biotechnologijų lyderiai. Atrado naujus vaistus. Į širdį be jokio pjūvio. Lazeriai. Lietuvos mokslininkai – lyderiai pasaulio lazerių pramonėje. Skaičiai nedžiugina. Atsiliekame tik popieriuje. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Mokslinio darbo pagrindaiPowerPoint pristatymas. Kursinis ir baigiamasis darbas. Mokslo raida. Senovės akmens amžius. Naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Graikų filosofai mąstytojai. Antika. Viduramžių mokslas. Šiuolaikinio mokslo pradžia. Kas yra mokslas. Kas yra mokslinis tyrimas? Mokslinio tyrimo principai. Tyrimo būdai. Mokslinio tyrimo problema. Tyrimo objektas. Pedagoginio tyrimo temų sritys. Tyrimo klausimai ar uždaviniai. Skaityti daugiau
Mokslinis tyrimasPowerPoint pristatymas. Kam reikalingas mokslinis tyrimas? Kas yra mokslas? Mokslas ir sveikas protas? Kas yra mokslas? Kas yra mokslinis tyrimas? Mokslinio tyrimo principai. Tyrimo būdai. Mokslinio tyrimo problema. Tyrimo objektas. Objekto tyrimo sąlygos. Objektų lygmenys. Pasirenkant temą, reikia atkreipti dėmesį į tokius aspektus. Pedagoginio tyrimo temų sritys. Tyrimo klausimai ar uždaviniai. Tema "Kovinių filmų įtaka paauglių agresyvumui". Hipotezė. Formuluojant hipotezę reikia laikytis tokių reikalavimų. Tyrimo metodas. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo metodas (duomenų rinkimo procedūros). Tiriamosios grupės (tiriamieji) ir jų parinkimas. Tiriamųjų grupių parinkimas. Netikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Imties tūrio nustatymas norint tirti moksleivių požiūrį į taikomus mokymo metodus. Kokiu tikslu naudojama matematinė statistika. Testavimas. Matematinės statistikos kriterijai, taikomi skirtumams tarp grupių įvertinti. Testo parinkimo kriterijai. Testo balų patikimumas. Tyrimo metodas, paremtas vaidmenimis imitaciniuose žaidimuose. Tyrimo metodas, pagrįstas istorinių duomenų analize. Savigarbos testas. Skaityti daugiau
Tyrimo metodasPowerPoint pristatymas. Tyrimo metodas. Teorinių metodų samprata ir vaidmuo moksliniame darbe. Abstrakcijos metodas. Svarbiausios abstrahavimo rūšys. Alternatyvų metodas. Analizės metodas. Analizės formos. Duomenų analizės metodai. Analogijos metodas. Analogijos rūšys. Apibendrinimo metodas. Apibendrinimų rūšys. Lyginimo metodas. Sintezės metodas. Skaityti daugiau
Vaizdinės priemonės. Skaidrių parengimasPowerPoint pristatymas. Plakatai. Rašomoji lenta. Dalomoji medžiaga. Objektai. Skaidrės projektoriui. Kas erzina auditoriją? Vaizdo suvokimas. Kuo mažiau, tuo geriau. Ką geriau rinktis – vaizdinę skaidrę ar tekstinę? Prezentacijų paskirtis. Grafinio dizaino elementai. Pagrindiniai grafinio dizaino elementai. Vaizdas. Spalvos. Fonas. Tekstas. Akcentai. Šriftas. Stilius. Dydis. Animacija. Tekstinių skaidrių kūrimas. Formulė. Struktūra. Netinkamų ir tinkamų paralelinių struktūrų pavyzdžiai. Lygmenys: Reikia apsiriboti tik vienu paantraštės lygmeniu. Sąrašų žymėjimas. Proporcijos. Pavadinimas. Skaitmeninių skaidrių kūrimas. Sektorinė arba skritulinė diagrama. Juostinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Laiptinė diagrama. Kreivė. Panoraminis vaizdas. Įžanginės skaidrės. Rodyklė ir sutartinės spalvos. Piktogramos. Atraminių objektų. Skaityti daugiau